0800892625

TOEIC (แรงส์) Strong

 

คอร์ส์ แรงส์ เน้น !!! ตลุยโจทย์เพรียวๆ ขั้นเทพ สุดสุด (เป็น package สุดประหยัด) ตามกระแสเรียกร้อง

เนื้อๆ เน้นๆ ตามกระแสเรียกร้อง สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นทำ

ข้อสอบโดยเฉพาะ 

คอร์ส TOEIC ตลุยโจทย์ (แรงส์) คอร์สนี้เป็นการตลุยโจทย์

ขั้นเทพ โดยเนื้อหาที่เรียนจะเป็นการทำข้อสอบเสมือนจริง 200 ข้อ

(ทั้ง Part Reading และ Listening) พร้อมการวิเคราะห์เจาะลึก

ข้อสอบ ขั้นเทพ สุด สุด 

SecDayDateStart – Finishหมายเหตุ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
2017-2.4SunFeb 19, 201714.00-16.30 น. Reading
2017-3.1Sat Mar 18, 201710.00-17.00 น.Listening + Reading
2017-3.2Sun Mar 19, 201710.00-17.00 น.Listening + Reading
2017-3.3Sun Mar 26, 201710.30-13.00 น.Listening
2017-4.1Sun Apr 2, 201710.30-13.00 น.Listening
2017-4.2Sun Apr 2, 201714.00-16.30 น.Reading
2017-4.3Sat Apr 22, 201714.00-16.30 น.Listening
2017-4.4SatApr 29, 201710.30-13.00 น.Reading (P.2)
2017-4.5SatApr 29, 201714.00-16.30 น.Reading
2017-5.1Sun May 7, 201710.00-17.00 น.Listening + Reading
2017-5.2WedMay 10, 201710.00-17.00 น.Listening + Reading
2017-5.3Sun May 21, 201710.30-13.00 น.Listening
2017-5.4Sun May 28, 201710.30-13.00 น.Reading (p.1)
2017-5.5Sun May 28, 201714.00-16.30 น.Reading 
2017-6.1SatJun 3, 201710.00-17.00 น.Listening + Reading
2017-6.2SunJun 4, 201710.00-17.00 น.Listening + Reading
2017-6.3SatJun 10, 201714.00-16.30 น.Listening
2017-6.4SatJun 17, 201710.30-13.00 น.Reading (p.1)
2017-6.5SatJun 17, 201714.00-16.30 น.Reading

ค่าลงทะเบียนคอร์สตลุยโจทย์ (แรงส์) Strong
เรียนสอนสดDVD
เรียนเป็นกลุ่มมาก่อน 7 วันเรียนส่วนตัว
(เลือกเวลาเรียนได้)
เรียนเป็นกลุ่มเรียนส่วนตัว
(เลือกเวลาเรียนได้)
1 วัน2,900 บ.2,800 บ.5,500  บ. 1,900 บ.2,790  บ.
2 วัน5,500 บ.5,300 บ.10,900 บ. R 2,700 บ.4,990 บ.
3 วัน7,500 บ. R7,200 บ. R15,900 บ. R3,400 บ.6,990 บ.
4 วัน9,600 บ.R9,200 บ. R19,900 บ.R4,900 บ.8,690 บ. R
5 วัน11,500 บ.R10,900 บ. R22,900 บ.R5,400 บ.9,890 บ. R
6 วัน12,600 บ.R11,500 บ. R24,900 บ. R6,900 บ.10,790 บ. R