คอร์ส IELTS

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ IELTS สอบเพื่อนำผลคะแนนยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสาขาวิชา ที่รับพิจารณาผลคะแนนแทนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้า(ใน ประเทศ) และ ทุกคณะ / ทุกสาขา ในต่างประเทศ
อ่านรายละเอียดการสอบ IELTS เพิ่มเติมได้ที่ www.ielts.com

เนื้อหาที่เรียน

เน้นเทคนิค (ทริค & Tip)  พิชิต   การสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ
- Speaking & Listening Test สอนสดโดย อ.ต่างชาติ
- Reading & Writing Test สอนสดโดย อ.ไทย

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 52 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 4-8 คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 10,900 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน

                        
 
IELTS
(ค่าลงทะเบียน 10,900 บาท รวมค่าเอกสารแล้ว)
เตรียมสอบ IELTS เพื่อนำผลยื่นสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับ ตรี-โท-เอก ทั้งในและต่างประเทศ
ขอบเขตแนวข้อสอบ ประกอบด้วย Listening 30 นาที, Reading 60 นาที, Writing 60 นาที, Speeking 10-15 นาที
(อาจารย์คนไทยสอน Reading & Writing}  ::  อาจารย์ต่างชาติ Speeking & Listening Test)

ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ

ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> 


โปรโมชั่น HOTโปร
Cash Back รับเงินสดคืน 18% เมื่อสมัครก่อนวันเรียน 18 วัน หรือดูโปรอื่นๆ ที่ 
http://www.thebrightbrain.ac.th/14488744/โปรโมชั่น
 
 

Section

Day & Time

Start – Finish

Lecturer

 

7.2

 

IELTS

จ-อา.(ทุกวัน)
(10.00-17.00 น.)

 9 วันจบ
(10,900 บาท)

พฤ. 26 ก.ค.- พ. 1 ส.ค. 61 (เปิด)

รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS)ปูแกรมม่า

รอบ อ.24 + พ. 25 ก.ค. (10.30-16.30)

A.Christopher
& A. Michael
& A. Sarinya
8.2 (N)

IELTS

จ-ศ.
(10.00-17.00 น.)

 9 วันจบ
(10,900 บาท)

จ. 20-28 ส.ค.61 (เปิด)


รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS)ปูแกรมม่า

รอบ ส.18 + อา. 19 ส.ค. (10.30-16.30)

A.Christopher
& A. Michael
& A. Sarinya
8.1 (N)
 

IELTS

SUN

(10.00-17.00 น.)

คอร์ส สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

26 ส.ค. – 7 ต.ค.61 (เปิด)

รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า

 รอบ ส. 18 ส.ค, อา 19 ส.ค. (10.30-16.30)

A.Christopher
& A. Michael
& A. Sarinya

9.2 (N)

รับโปร cash back เงินคืน

18% เมื่อสมัครก่อน
21 ส.ค.

IELTS

จ-ศ 
(10.00-17.00 น.)

  9 วันจบ
(10,900 บาท)

จ. 10  -  อ. 18 ก.ย. (เปิด)


รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
 รอบ ส. 8- อา. 9 ก.ย. (10.30-16.30)

A.Christopher
& A. Michael
& A. Sarinya

9.1 (N)

รับโปร cash back เงินคืน

18% เมื่อสมัครก่อน 21 ส.ค
 

IELTS

SUN

(10.00-17.00 น.)

คอร์ส สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

16 ก.ย. – 11 พ.ย.61 (เปิด)

(รวมหยุด 14, 21 ต.ค. 61)

 

รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
 รอบ ส. 8- อา. 9 ก.ย. (10.30-16.30)

A.Christopher
& A. Michael
& A. Sarinya

10.2(N)

รับโปร cash back เงินคืน

18% เมื่อสมัครก่อน
2 ต.ค.

IELTS

จ-ศ 
(10.00-17.00 น.)

 9 วันจบ
(10,900 บาท)

จ. 22 ต.ค. -  อ. 30 ต.ค. 61 (เปิด)


รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
 รอบ ส. 20- อา. 21 ต.ค. (10.30-16.30)

A.Christopher
& A. Michael
& A. Sarinya

10.1 (N)

รับโปร cash back เงินคืน

18% เมื่อสมัครก่อน 2 ต.ค.

IELTS

SUN

(10.00-17.00 น.)

คอร์ส สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

28 ต.ค. - 9 ธ.ค. 61 (เปิด)

 

รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
 รอบ ส. 20- อา. 21 ต.ค. (10.30-16.30)

A.Christopher
& A. Michael
& A. Sarinya

11.2 (N)

รับโปร cash back เงินคืน

18% เมื่อสมัครก่อน
23 ต.ค.

IELTS

จ-ศ
(10.00-17.00 น.)

 9 วันจบ
(10,900 บาท)

12-20 พ.ย. 61 (เปิด)

รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรม
ม่า

 รอบ ส. 10- อา. 11 พ.ย. (10.30-16.30)

A.Christopher
& A. Michael
& A. Sarinya

11.1 (N)

รับโปร cash back เงินคืน

18% เมื่อสมัครก่อน
23 ต.ค.

IELTS

SUN

(10.00-17.00 น.)

คอร์ส สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

18 พ.ย. 61- 13 ม.ค. 62 (เปิด)
(รวมหยุด 30 ธ.ค. และ 6 ม.ค. แล้ว)

รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
 รอบ ส. 10- อา. 11 พ.ย. (10.30-16.30)

A.Christopher
& A. Michael
& A. Sarinya

12.2 (N)

รับโปร cash back เงินคืน

18% เมื่อสมัครก่อน
20 พ.ย.

IELTS

จ-ศ 
(10.00-17.00 น.)

 9 วันจบ
(10,900 บาท)

10- 18 ธ.ค. 61 (เปิด)
 

รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
 รอบ ส. 8- อา. 9 ธ.ค. (10.30-16.30)

A.Christopher
& A. Michael
& A. Sarinya
12.1 (N)

รับโปร cash back เงินคืน 18% เมื่อสมัครก่อน
20 พ.ย.

IELTS

SUN

(10.00-17.00 น.)

คอร์ส สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

16 ธ.ค. 61-  10 ก.พ. 62 (เปิด)
(รวมหยุด 30 ธ.ค. และ 6 ม.ค. แล้ว)

รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
 รอบ ส. 8- อา. 9 ธ.ค. (10.30-16.30)

A.Christopher
& A. Michael
& A. Sarinya

 

   7.    
IELTS


Private (เรียนส่วนตัว)
เลือกเวลาเรียนได้
DVD
 
Part Reading( 12 ชม.) :1 ท่าน=5,400 บาท
Part Listening (15 ชม.): 1 ท่าน= 6,400 บาท

Part Reading +Listeing : 1 ท่าน= 10,400 บาท

     หากมีท่านที่ 2 ขึ้นไป ชำระท่านละ 2,000 บาท          
A. Sarinya
& A.Cholatarn
 8. 

IELTS 

 

Private: ส่วนตัว
เลือกวันเวลาเรียนได้
สอนสด
ทั้งอ.ไทยและต่างชาติ

ค่าลงทะเบียน สำหรับ ท่านเดียว หรือท่านแรก      

        @  15 ชม .  = 15,500 บาท
      @ 20 ชม.  = 20,500 บาท
        @  30 ชม   = 29,000 บาท
       @  40 ชม. = 38,000 บาท
       @  50 ชม.=  46,500 บาท 
     @ 60 ชม. = 54,000 บาท

หากมีท่านที่ 2 ขึ้นไป ชำระท่านละ 2,000 บาท

A.Cholatarn   
&
A. Sarinya
&
A.Christopher
&
A. Michael (P)   การรับรองผล⇒⇒⇒      รับรองผล 6.5 คะแนน