คอร์ส GMAT (THAI) เพื่อสอบ Cu Best, Smart II, MBA NIDA, วิชาเฉพาะ 1,เฉพาะ 9 นิด้าภาคปกติ, MBA เกษตรฯ,

คอร์ส GMAT (THAI) เพื่อสอบ Cu Best, Smart II, MBA NIDA, วิชาเฉพาะ 1,เฉพาะ 9 นิด้าภาคปกติ, MBA เกษตรฯ,

***รับรองผลทุกมหาวิทยาลัย
Cu-Best 350 คะแนน, Smart-II 600 คะแนน, นิด้าภาคปกติ = 550 คะแนน, /นิด้าภาคพิเศษ, ม.เกษตรฯ, ม.ศ.ว., วิทยาลัยการจัดการมหิดล, ม.อื่น ๆ ที่ไม่มีผลสอบให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือบัตรประจำตัวสอบของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ

วัตถุประสงค์

วิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ (GMAT) สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบเข้า ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ (MBA), และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทางบริหารธุรกิจ เช่น Management, MIS (Chula), เป็นต้น สำหรับผู้ต้องการสอบเข้า จุฬาฯ (CU-BEST), ธรรมศาสตร์, นิด้า, เกษตรฯ, รามคำแหง, มศว. ประสานมิตร, มหิดล เป็นต้น สอนโดย ทีมอาจารย์ผู้สอน GMAT Genius by The Bright Brain

เนื้อหาที่เรียน

- คณิตศาสตร์ทั่วไป
- วิเคราะห์บทความทางธุรกิจ
- การใช้เหตุผล / วิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ
- ความรู้ทั่วไปทางคณิตศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 30 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 8 - 12 คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 7,900 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน
ติดต่อ 
086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ

 ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>>  


คอร์ส GMAT เพื่อสอบ MBA ทุกมหาวิทยาลัย


    2          (GMAT)
 
Sat & Sun (สอนสด)
10.00-17.00 น.

A. Weera & A. Nith
ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท
ลงทะเบียน ก่อนวันที่ 28 ต.ค.
ลด 1,000 บ. เหลือ 6,900 บาท
ลงทะเบียน วันที่ 28 ต.ค-3  พ.ย.
ลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.

(โปรนี้ งดรวมโปรอื่่นๆ)
 
กำหนดการสอบของ ม.อื่นๆ


*Cu-Best 4/61   สอบ 25 พ.ย. 61
*Smart II 4 /61 สอบ  22 ธ.ค. 61

ดูรอบเรียนที่ทันสอบด้านล่างนะคะ

--------------------------------------

enlightenedรอบ GM08- เรียน ส.และ อา
(เวลา 10.00-17.00 น.) สอนสด
เริ่ม ส. 10 - 24 พ.ย. 61 

(เรียน ส. 10 พ.ย. (DVD) + อา. 11 พ.ย. (สด) + ส. 17 พ.ย. (สด) + อา. 18 พ.ย. (สด) + ส. 24 พ.ย. (สด)

ปูพื้นฐาน + ตลุยแนวข้อสอบจริง
 
A. Weera &
A. Nith
heartรอบ GM09- เรียน ส.และ อา
(เวลา 10.00-17.00 น.) สอนสด
เริ่ม อา. 11 พ.ย.-  ส.ที่ 1 ธ.ค. 61 

(เรียน  อา. 11 พ.ย. (สด) + ส. 17 พ.ย. (สด) + อา. 18 พ.ย. (สด) + ส. 24 พ.ย. (สด) + ส. 1 ธ.ค. (DVD)

ปูพื้นฐาน + ตลุยแนวข้อสอบจริง
   4.  Private  (ส่วนตัว)

DVD&สอนสด

เลือกวัน-เวลาเรียนได้
DVD (ปูพื้น) 16 ชม.=  8,900 บาท  ( ท่านเดียว หรือ ท่านแรก)

DVD (ปูพื้น) 16 ชม.& สอนสด 12 ชม. (ตลุยโจทย์) = 18,900 บ.

ท่านที่ 2 ขึ้นไป   ชำระเพิ่มเพียง
ท่านละ 2,000 บาท
A. Weera &
A. Nith
   5.
 
Private  (ส่วนตัว) สอนสด

เลือกวัน-เวลาเรียนได้
ค่าเรียน  ท่านเดียว หรือ ท่านแรก

@ 20 ชม . = 18,900 บาท
@  30 ชม. = 26,900 บาท
 
ท่านที่ 2 ขึ้นไป  ชำระเพิ่มเพียง
ท่านละ 2,000 บาท
A. Weera &
A. Nith

 

การรับรองผล

***รับรองผลทุกมหาวิทยาลัย
Cu-Best 350 คะแนน, Smart-II 600 คะแนน, นิด้าภาคปกติ = 550 คะแนน, /นิด้าภาคพิเศษ, ม.เกษตรฯ, ม.ศ.ว., วิทยาลัยการจัดการมหิดล, ม.อื่น ๆ ที่ไม่มีผลสอบให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือบัตรประจำตัวสอบของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ