คอร์ส IELTS (International English Language Testing System) รับรองผล 6.5 คะแนน

 

 วัตถุประสงค์  วิชาภาษาอังกฤษ IELTS สอบเพื่อนำผลคะแนนยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-โท-เอก 
                 ทุกสาขาวิชา ที่รับพิจารณาผลคะแนนแทนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้า(ใน ประเทศ)
                 และ ทุกคณะ / ทุกสาขา ในต่างประเทศอ่านรายละเอียดการสอบ IELTS เพิ่มเติมได้ที่ www.ielts.com

 เนื้อหาที่เรียน  - Speaking & Listening Test
                  - Reading & Writing Test

รายละเอียดหลักสูตร - จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 55 ชั่วโมง
                        - จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 5-15 คน
                        - อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 8,900 บาท (รวมค่าเอกสาร)

 

ตารางเรียน

Section

Day & Time

Start – Finish

Lecturer

(2014)

2.2

SUN

9.00-12.00
13.00-16.00

(สอนสดทั้งอาจารย์ไทย
และต่างชาติ)

 

(ค่าลงทะเบียน 8,900 บ.)

 

May 4 – Jun 29,2014 (เต็ม-Private)

*Jan 15-Aug 17,2014(เปิด)

 

 สมัครก่อน  1 มิ.ย. 57 ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเรียน

INT.ENG.(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ ส. 7 และ อาที่ 8  มิ.ย..  (10.00-17.00) เพียง 500 บาท
 หลังวันที่  1 มิ.ย. 57 เป็น 1,200 บาท

 

A.Christopher

&
A. Sarinya

(2014)

8.1

 

Mon-Thu

10.00-17.00 น.

(สอนสดทั้งอาจารย์ไทย  
และต่างชาติ)

 

(ค่าลงทะเบียน 8,900 บ.)

 

*Jun 9-19, 2014(เปิด)

รอบนี้เรียนฟรี

INT.ENG.(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ  ส. 7- อา 8 มิ.ย. 57  (10.00-17.00)

A.Christopher

& A.Marcus
& A. Cholatarn

(2014)

1.1

 

SAT   
10.00-13.00

13.45-16.45 น.

 

(สอนสดทั้งอาจารย์ไทย
และต่างชาติ)

 

 

(ค่าลงทะเบียน 8,900 บ.)

 


  *Apr 26 – Jun 28,2014 (เต็ม)

    *May 10 – Jul 12,2014 (เต็ม)
      * Jul 26 – Sep 27, 2014 (Private)    

  *Aug 30 – Oct 30,2014 (เปิด)

 สมัครก่อน  6 เม.ย. 57.ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเรียน 
INT.ENG.(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ ส. 23 ,อา. 24 ส.ค. 57  (10.00-17.00) เพียง 500 บาท
หลังวันที่  16 ส.ค. 57.  เป็น 1,200 บาท

 

 

A.Bryan

&

       A. Sarinya

(2014)

3.5

SAT&SUN

9.00-12.00
13.00-16.00
คอร์ส  5  สัปดาห์จบ!!!

 

(ค่าลงทะเบียน 8,900 บ.)

 

 

*May 24 – Jun 22 , 2014 (เต็ม-Private)

 

สมัครก่อน  11พ.ค.  57  ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเรียน

INT.ENG.(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ  ส. 17- อา  18 พ.ค.. 57  (10.00 – 17.00 น.) เพียง 500 บาท 
หลังวันที่  11 พ.ค. 57  เป็น 1,200 บาท

 

A.Christopher

&
A. Sarinya

ปรับใหม่
(2014)
9.2

 

 

Mon-Sun

10.00-17.00 น.
10 วันจบ

(สอนสดทั้งอาจารย์ไทย  
และต่างชาติ)

 

(ค่าลงทะเบียน 8,900 บ.)

 

*May 5-12, 2014(เต็ม)

รอบนี้ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ฟรี

INT.ENG.(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ  ส. 3- อา  4 พ..ค. 57  (10.00-17.00)

A.Marcus

& A.Sarinya,
A.Kanokwan

 

5.

 

Tu & Th
18.30-21.00

(สอนสดทั้งอาจารย์ไทย  
และต่างชาติ)

(ค่าลงทะเบียน 8,900 บ.)

 

* May 27 – Jul 31,2014 (เต็ม-private)

 

รอบนี้ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ฟรี

INT.ENG.(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ  ส. 3- อา  4 พ..ค. 57  (10.00-17.00)

     A.Bryan &
        A. Sirinya

6.

 

M & W
18.30-21.00

(สอนสดทั้งอาจารย์ไทย  
และต่างชาติ)

(ค่าลงทะเบียน 8,900 บ.)

 

*May 19 – Jul 23  (เต็ม- private)

 

รอบนี้ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ฟรี

INT.ENG.(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ  ส. 3- อา  4 พ..ค. 57  (10.00-17.00)

     A.Bryan &
        A. Sirinya

(2014)

9.3

Mon-Fri

11.30-17.30 น.
2 สัปดาห์จบ

(สอนสดทั้งอาจารย์ไทย  
และต่างชาติ)

 

(ค่าลงทะเบียน 8,900 บ.)

 

*Jul  7-18, 2014(เปิด)
(รวมหยุด 11 ก.ค. 57 แล้ว)

สมัครก่อน  28มิ.ย. 57  ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเรียน

INT.ENG.(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ  ส. 5 - อา  6  ก.ค. . 57  (10.00-17.00) เพียง 500 บาท 
หลังวันที่  28 มิ.ย. 57   เป็น 1,200 บาท

 

A.Christopher

& A.Marcus
& A. Cholatarn

(2014)

9.4

 

Mon-Fri

11.30-17.30 น.
2 สัปดาห์จบ

(สอนสดทั้งอาจารย์ไทย  
และต่างชาติ)

 

(ค่าลงทะเบียน 8,900 บ.)

*Aug   4-15, 2014(เปิด)
(รวมหยุด 8,และ 12 ส.ค. 57 แล้ว

 

ฟรี INT.ENG.(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ  ส. 2 - อา  3  ส.ค. . 57  (10.00-17.00)

A.Christopher

& A.Marcus
& A. Cholatarn

(2014)

IX- 2

Exclusive  IELTS (รอบพิเศษ) จำกัดเพียง 6 ท่านเท่านั้น

พร้อมโปรโมชั่น  ส่งสอบ  IELTS ฟรีฟรี มูลค่า 5,900 – 6,300 ภายใน 1 ปี( 1 ครั้ง)

จำกัดเพียง 6 ท่านเท่านั้น 

 

ปูพื้นเพิ่ม พร้อมเจาะข้อสอบ เน้น ๆ ด้วยแนวข้อสอบใหม่ล่าสุด  กับ  IELTS  Examiner(ต่างชาติ และคนไทย)

 

(Ex-2)  M – F  เริ่มวันที่ 17 – 26 ก.ย. 57 (10.00-17.00 น.)

 

พร้อมรับสิทธิเรียนฟรี  Pre-IELTS (ปูแกรมม่าพื้นฐาน) วันที่  ส. 15 .และ อา.ที่ 16 ก.ย.  57. (10.00-17.00 น.)

ค่าลงทะเบียน  35,900 บาท (รวมค่าเอกสารแล้ว)

สมัคร ก่อน 7 ก.ย. 57 รับส่วนลด ทันที 1,000 บาท

(2014)

9.5

 

Mon-Fri

11.30-17.30 น.
2 สัปดาห์จบ

(สอนสดทั้งอาจารย์ไทย  
และต่างชาติ)

 

(ค่าลงทะเบียน 8,900 บ.)

*Oct 13-22, 2014(เปิด)

ฟรี INT.ENG.(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ  ส. 11 - อา  12  ต.ค.  57   (10.00-17.00)

A.Christopher

& A.Marcus
& A. Cholatarn

(2014)

9.6

Mon-Fri

11.30-17.30 น.
2 สัปดาห์จบ

(สอนสดทั้งอาจารย์ไทย  
และต่างชาติ)

 

(ค่าลงทะเบียน 8,900 บ.)

 

*Nov   10 - 21, 2014(เปิด)
(รวมหยุด 8,และ 12 ส.ค. 57 แล้ว)

 

สมัครก่อน  1 พ.ย. 57  ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเรียน

INT.ENG.(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ  ส. 8 - อา  9  พ.ย.  57   (10.00-17.00) เพียง 500 บาท

หลังวันที่ 1 พ.ย. 57 เป็น 1,200 บาท

A.Christopher

& A.Marcus
& A. Cholatarn

(2014)

8.2

 

Mon-Thu

10.00-17.00 น.

(สอนสดทั้งอาจารย์ไทย  
และต่างชาติ)

 

(ค่าลงทะเบียน 8,900 บ.)

 

*Dec 1 – 11 , 2014 (เปิด)

รอบนี้เรียนฟรี

INT.ENG.(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ  ส. 29- อา 30 ก.ย. 57   (10.00-17.00)

 

A.Christopher

& A.Marcus
& A. Cholatarn

7.

 

Private: ส่วนตัว
เลือกวันเวลาเรียนได้
สอนสด

ทั้งอ.ไทยและต่างชาติ

          1 ท่าน @  15 ชม . = 15,500 บาท
        1 ท่าน @  30 ชม . = 29,000 บาท
        1 ท่าน  @  40 ชม. = 38,000 บาท
        1 ท่าน @  50 ชม.=  46,500 บาท

หากมี ท่านที่ 2 ขึ้นไป
ชำระเพิ่มเพียง
ท่านละ 2,000 บาท

 

IELTS
(ค่าลงทะเบียน 8,900 บาท รวมค่าเอกสารแล้ว)
เตรียมสอบ IELTS เพื่อนำผลยื่นสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับ ตรี-โท-เอก ทั้งในและต่างประเทศ
ขอบเขตแนวข้อสอบ ประกอบด้วย Listening 30 นาที, Reading 60 นาที, Writing 60 นาที, Speeking 10-15 นาที
(อาจารย์คนไทยสอน Reading & Writing}  ::  อาจารย์ต่างชาติ Speeking & Listening Test)
ทุกรอบรับตั๋วหนังสองใบ ***เมื่อสมัครเรียนก่อนเริ่มคอร์สเรียนอย่างน้อย 15 วัน


รับรองผล  รับรองผล 6.5 คะแนน