SPECIAL ENG

SPECIAL ENG

Special Eng.(DVD)

บีพเนื้อหาคอร์ส English คอร์สนี้ เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาจำกัด (โดยท่านที่ไม่มีพื้นฐาน ::ไม่ต้องกังวล) การเรียนการสอนจะมีทั้งปูพื้นฐาน และเจาะข้อสอบเพื่อสอบ Cu-Tep, Tu-Get โดยเฉพาะ ครอบคลุมทุกส่วนของข้อสอบ

*หากสอบไม่ผ่านสามารถใช้สิทธิเรียนฟรี คอร์ส English 48 ชม. ได้ ภายใน 1 ปี (ชำระค่าเอกสาร 500 บาท)

SectionDay & TimeStart – Finishเรียนฟรี Cu-Tep
(Part Listening)
รับส่วนลด เมื่อลงทะเบียนก่อน
4-2013 A ส.-อา
8.30-16.30
23-24 มี.ค. 56 (private) (P4) วันพฤ. 28 มี.ค. 56 (18.30-20.30 น)  -
4-2013 B- ศ.-ส.
8.30-16.30
29-30 มี.ค. (private) (P4) วันพฤ. 28 มี.ค. 56 (18.30- 20.30น) -
4-2013 C จ.,อ.,พ.,ศ.
18.00-21.30
26,27,28,29 มี.ค. (private) (P4) วันพฤ. 28 มี.ค. 56 (18.30-20.30น) -
4-2013 D  พ.,พฤ.,ศ.,ส.
13.00-16.30

 

27-30 มี.ค. (private) (P4) วันพฤ. 28 มี.ค. 56 (18.30-21.30 น) -
  Private  (ส่วนตัว)
เลือกวัน-เวลาเรียนได้
ค่าลงทะเบียน 11,900 บาท
(รวมค่าเอกสาร)
 

 

ท่านที่ 2 -4
ชำระเพิ่มท่านละ 2,000 บาท