IELTS

IELTS (International English Language Testing System)

The Bright Brain เป็นศูนย์ตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS (ไอเอล) ของ IDP 

IELTS

เตรียมสอบ IELTS เพื่อนำผลยื่นสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับ ตรี-โท-เอก ทั้งในและต่างประเทศ
ขอบเขตแนวข้อสอบ ประกอบด้วย Listening 30 นาที, Reading 60 นาที, Writing 60 นาที, Speeking 10-15 นาที
(อาจารย์คนไทยสอน Reading & Writing}  ::  อาจารย์ต่างชาติ Speeking & Listening Test)

ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ Line ID  @thebrightbrain
ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> https://line.me/R/ti/p/@thebrightbrain 

 คอร์สเตรียมสอบ IELTS (สอนสด online) Live ผ่านแอป Zoom

 

IELTS 

Private

(คอร์สส่วนตัว)

เรียนตัวต่อตัว

เลือกเวลาเรียนได้

สอนสด online

(Live ผ่านแอป Zoom)

ค่าลงทะเบียน สำหรับ ท่านเดียว หรือท่านแรก

ค่าลงทะเบียน
Part Listening 
และ/หรือ
Part Speaking
สอนสดโดย อ.ต่างชาติ (Native Speaker)

     @  15 ชม.  =  17,900 บาท
     @  20 ชม  =   22,500 บาท
     @  30 ชม  =   32,900 บาท

ค่าลงทะเบียน
Part Reading
และ/หรือ
Part Writing
สอนสดโดย อ.คนไทย     

     @  15 ชม.  = 16,500 บาท
     @  20 ชม  =  20,500 บาท
     @  30 ชม  =  29,000 บาท
      

หากมีท่านที่ 2 ขึ้นไป ชำระท่านละ 2,000 บาท

A.Cholatarn
&
A. Sarinya
&
A.Christopher
&
A. Michael (P)

ทักมาที่ Line ID  @thebrightbrain
หรือ Click 


เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19
กำหนดสอบ IELTS- คลึ็ก ตารางสอบ IELTS กับ IDP


  •  IELTS (ไอเอล) คืออะไร?

IELTS (International English Language Testing System) หรือการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาของผู้สมัครสอบที่ต้องการ เรียน หรือทำงานในสถานที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร การสอบ IELTS (ไอเอล) ใช้ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบอย่างมีประสิทธิภาพใน 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และ การพูด รวมถึงความรู้ทางด้านไวยากรณ์และ คำศัพท์ในการใช้ภาษา

IELTS (ไอเอล) เป็นตัวสอบที่ร่วมมือกันระหว่าง the University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) บริติช เคานซิล และIDP : IELTS Australia ซึ่งการสอบ IELTS (ไอเอล) ถือได้ว่าเป็นตัวสอบที่ใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน ระดับนานาชาติสูงสุด ซึ่งครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะไม่ว่าจะเป็น การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด IELTS (ไอเอล) ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและบริษัทต่างๆในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ IELTS (ไอเอล) ยังเป็นที่ยอมรับของสถาบัน กองตรวจคนเข้าเมือง และ องค์กรของรัฐบาลอีกหลายแห่ง

สำหรับการสอบ IELTS (ไอเอล) ผู้สมัครสอบ Ielts ควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี
ในการลงทะเบียนสอบ IELTS (ไอเอล) ผู้สมัครต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้


 สมัครสอบ IELTS แบบออนไลน์

ราคาค่าสมัครสอบ IELTS
IELTS on Computer : 7,350 บาท
IELTS Regular : 7350 บาท
IELTS for UKVI : 7990บาท (ปรับค่าเงิน)
IELTS Life Skills : 6,300 บาท
สิ่งที่ต้องเตรียม
สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทย ซึ่งคุณจำเป็นต้องอัพโหลดเอกสารเหล่านี้เข้าระบบ และในวันสอบจริง คุณจะต้องนำต้นฉบับของเอกสารที่อัพโหลดไปเพื่อยืนยันตัวตน เช่น ถ้าคุณอัพโหลดหนังสือเดินทาง คุณจะต้องแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงในวันสอบ (ไม่สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนได้) และในทางกลับกันสำหรับบัตรประจำตัวประชาชนไทย
บัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด คุณจะได้รับอีเมลยืนยันทันที หากคุณไม่ต้องการชำระด้วยบัตรเครดิตโปรดคลิกการชำระเงินแบบออฟไลน์
วิธีการจองและจ่ายเงินสำหรับการสอบ IELTS
สมัครสอบ IELTS ออนไลน์เพียง 8 ขั้นตอนง่ายๆ

เข้าไปที่เว็บไซส์ https://my.ieltsessentials.com


เลือกชนิดของการสอบ "Registration for your IELTS test" or "Registration for your IELTS test for UKVI"
เลือกประเทศ วัน และสถานที่สอบ
กรอกรายละเอียดใบสมัครของคุณและอัพโหลดเอกสาร
ยืนยันวันที่และรายละเอียดการสอบ
ชำระเงินค่าสมัครสอบ
หลังจากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์โปรดตรวจสอบอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อตรวจสอบข้อความยืนยันการสมัครสอบ
จะมีการแจ้งเตือนทางอีเมล์อีกครั้งภายใน 3 วันก่อนการสอบ

ผลการสอบ IELTS (ไอเอล) และความหมายของคะแนน IELTS (ไอเอล)

  1. ผลการสอบ IELTS (ไอเอล) จะประกาศลงในใบรายงานผลการสอบอย่างเป็นทางการ โดยรายงานผลเป็นความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยรวม และ ความสามารถในแต่ละทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด
  2. ผู้สอบ Ielts (ไอเอล) สามารถขอรับผลการสอบ Ielts (ไอเอล) ได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งผลการสอบ Ielts (ไอเอล) จะออกในวันศุกร์ที่สองตั้งแต่เวลา 13.00 นาฬิกาเป็นต้นไป หรือ 13 วันหลังจากการสอบ Ielts (ไอเอล) โดยสามารถขอรับได้จนถึงวันจันทร์ หรือรอรับผลการสอบ Ielts (ไอเอล) ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษซึ่งจะจัดส่งออกไปในวันอังคาร (17 วันหลังจากการสอบ Ielts (ไอเอล))
  3. บริติซ เคานซิลจะไม่แจ้งผลการสอบ Ielts (ไอเอล) ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  4. ผลคะแนน Ielts (ไอเอล) แบ่งออกเป็น 9 ระดับ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เลย จนถึงระดับผู้มีความสามารถทางภาษาดีเลิศ
  5. โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยจะรับผลการสอบ IELTS (ไอเอล) ที่มีคะแนนรวม 6 หรือ 6.5 ในการเข้าศึกษาต่อ อย่างไรก็ตามผู้สอบ Ielts (ไอเอล) ควรตรวจสอบระดับผลคะแนน Ielts (ไอเอล) ที่เป็นที่ต้องการ กับทางสถาบันการศึกษาที่ได้สมัครไว้ด้วย
  6. ผู้สอบสามารถสมัครสอบ Ielts (ไอเอล) ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

รูปแบบการสอบ IELTS (ไอเอล)


จะแบ่งเป็น 3 ประเภท

1. IELTS Regular  

รูปแบบของการสอบ IELTS
การสอบ IELTS เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็นแต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ ลักษณะของคะแนนในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่ 1 ไปจนถึงระดับที่ 9 ซึ่งสามารถวัดระดับความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง คุณจะต้องสอบการฟัง การอ่านและการเขียนในวันเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนการพูดคุณสามารถเลือกที่จะสอบวันเดียวกันในช่วงบ่ายหรือเลือกสอบในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ในสัปดาห์เดียวกันก็ได้

การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.    เพื่อการศึกษาต่อ (Academic Modules)
เป็นการทดสอบความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญาเอก
2.    เพื่อการฝึกอบรม (General Training Modules)
สำหรับผู้ที่วางแผนใช้ภาษาเพื่อการฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์ หรือประเทศออสเตรเลีย

รายละเอียดการสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ

1.    การสอบการฟัง (Listening) 30 นาที
ผู้สอบต้องฟังเนื้อเรื่องจากเครื่องเล่น CD ซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการสนทนา และบทพูด รวมทั้งการออกเสียงผู้สอบจะได้ฟังเทปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่จะมีเวลาให้ในการอ่านคำถาม และเขียนคำตอบ และในช่วงท้ายจะมีเวลาให้คัดลอกและตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบใน Answer Sheet อีก 10 นาที
2.    การสอบการอ่าน (Reading) 60 นาที
มีเนื้อเรื่องให้อ่าน 3 บทความ พร้อมด้วยคำถามที่ต้องปฎิบัติตาม ซึ่งเนื่อหาเหล่านี้ได้มาจากหนังสือ นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ ในทุกๆ เรื่องเป็นเรื่องทั่วไป ไม่ได้เจาะจงเฉพาะทางใดทางหนึ่ง รวมทั้ง 3 บทความ จะมีคำถามทั้งหมดจำนวน 40 ข้อ และให้เวลาทั้งหมด 60 นาที ดังนั้นเวลาในการทำจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณข้อละ 1.5 นาที
3.    การสอบการเขียน (Writing) 60 นาที
จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ให้เวลา 60 นาที เรื่องแรก คือการเขียนในลักษณะอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง เราจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่เด่นๆ โดยที่ต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำเป็นอย่างต่ำ เรื่องที่สอง คือ การเขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ และเป็นการแสดงความคิดเห็น การหาทางออก ของปัญหาหรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ
4.    การสอบการพูด (Speaking) 11-14 นาที
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไป การใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนที่สอง กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้ และจะให้เราพูดคนเดียวประมาณ 3-4 นาที และส่วนสุดท้ายจะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่สอง
 
2.IELTS for UKVI

IELTS for UKVI คืออะไร ?
การทดสอบ IELTS เพื่อใช้ในการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI)

รูปแบบการสอบ IELTS for UKVI

IELTS for UKVI เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็นแต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ ลักษณะของคะแนนในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่ 1 ไปจนถึงระดับที่ 9 ซึ่งสามารถวัดระดับความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง ผู้สอบจะต้องสอบการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูดในวันเดียวกันทั้งหมด โดยจะมีการบันทึกวีดีโอผู้สอบ ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนไปจนสิ้นสุดการทดสอบ ตามเงื่อนไขของกองการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

ก่อนจะก้าวเข้าห้องสอบมาดูกันก่อนว่าต้องเจอกับข้อสอบแบบไหน ?

·         การสอบ Listening 30 นาที
ผู้สอบต้องฟังเนื้อเรื่องจาก CD ซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการสนทนาและบทพูด รวมทั้งการออกเสียงผู้สอบจะได้ฟังเทปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะมีเวลาให้ในการอ่านคำถามและเขียนคำตอบ และในช่วงท้ายจะมีเวลาให้คัดลอกและตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบใน answer sheet อีก 10 นาที
·         การสอบ Reading 60 นาที
มีเนื้อเรื่องให้อ่าน 3 บทความ พร้อมด้วยคำถามที่ต้องปฎิบัติตาม ซึ่งเนื่อหาเหล่านี้ได้มาจากหนังสือ นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ ในทุกๆเรื่องเป็นเรื่องทั่วไป ไม่ได้เจาะจงเฉพาะทางใดทางหนึ่ง รวมทั้ง 3 บทความจะมีคำถามทั้งหมดจำนวน 40 ข้อและให้เวลาทั้งหมด 60 นาที ดังนั้นเวลาในการทำจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณข้อละ 1.5 นาที
·         การสอบ Writing 60 นาที
จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ให้เวลา 60 นาที เรื่องแรก คือ เขียนในลักษณะอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง เราจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ที่เด่นๆ โดยที่ต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำเป็นอย่างต่ำ เรื่องที่สอง คือ เขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ และเป็นการแสดงความคิดเห็น การหาทางออก ของปัญหา หรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ
·         การสอบ Speaking 11-14 นาที
แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆไป การใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนที่สอง กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้ และจะให้เราพูดคนเดียวประมาณ 3-4 นาที และส่วนสุดท้ายจะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่สอง

3.การสอบ IELTS Life Skills
 
เป็นการสอบทักษะการพูดและฟังเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วยการสอบ 2 ประเภท

IELTS Life Skills – A1 (16 - 18 นาที)
IELTS Life Skills – B1 (22 นาที)
 
การสอบ Life Skills
 
การสอบ IELTS Life Skills คือข้อสอบวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ผู้สอบจะถูกจับคู่ (ด้วยการสุ่ม) กับผู้สอบอีกท่านหนึ่ง ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษใกล้เคียงกัน และผู้สอบทั้งสองท่านจะต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่กำหนด โดยมีอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้ดำเนินการสอบ
 
ก่อนจะก้าวเข้าห้องสอบมาดูกันก่อนว่าต้องเจอกับข้อสอบแบบไหน ?
 
การสอบIELTS Life Skills จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้
 
ส่วนแรก ผู้สอบจะต้องตั้งคำถามและตอบคำถามในหัวข้อทั่วๆ ไป ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ส่วนที่สอง จะเป็นการสอบการฟัง และการพูด
การทดสอบการฟังสำหรับระดับ A และ B ผู้สอบจะฟังเรื่องจากซีดีเพื่อทดสอบทักษะการฟังด้านการจับใจความ
ในขณะที่ฟังซีดี ผู้สอบสามารถจดคำตอบลงในกระดาษ เพื่อเตรียมในการตอบคำถามได้
ผู้สอบทั้งสองท่านจะต้องสนทนากันในหัวข้อที่ได้ฟังจากซีดี
สำหรับการสอบระดับ B1 จะมีสิ่งที่เพิ่มเติมมาคือ การวางแผนคิดกิจกรรมร่วมกันกับผู้สอบอีกท่านหนึ่ง
 
ผู้สอบจะถูกประเมินความสามารถการใช้ภาษา 4 ด้านดังนี้

-การรับข้อมูล
-การส่งข้อมูล
-การพูดเพื่อการสื่อสาร
-การโต้ตอบไปมา
ในระหว่างการสอบ ผู้สอบสามารถจดคำตอบเพื่อเตรียมตอบคำถามได้ซึ่ง เจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบจะไม่หักคะแนนการเตรียมคำตอบของคุณ โดยจะให้คะแนนเฉพาะทักษะการพูดและการฟังในระหว่างการสอบเท่านั้น
 
ตัวอย่างหัวข้อในการสอบ IELTS Life Skills ได้แก่
ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก การงาน และสุขภาพ สภาพภูมิอากาศ แหล่งท่องเที่ยว หรือช้อปปิ้ง กิจกรรมยามว่าง (Hobby) และการเดินทาง (traveling) การศึกษา และอบรม (Education and Training)


  ผลคะแนน IELTS (ไอเอล) BAND 0  ถึง BAND 9   ดังนี้


The IELTS 9-band scale

Each band corresponds to a level of English competence. All parts of the test and the Overall Band Score can be reported in whole and half bands, eg 6.5, 7.0, 7.5, 8.0.

Band 9: Expert user: 
Has fully operational command of the language: appropriate, accurate and fluent with complete understanding.

Band 8: Very good user: 
Has fully operational command of the language with only occasional unsystematic inaccuracies and inappropriacies. Misunderstandings may occur in unfamiliar situations. Handles complex detailed argumentation well.

Band 7: Good user: 
Has operational command of the language, though with occasional inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings in some situations. Generally handles complex language well and understands detailed reasoning.

Band 6: Competent user:
Has generally effective command of the language despite some inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings. Can use and understand fairly complex language, particularly in familiar situations.

Band 5: Modest user:
Has partial command of the language, coping with overall meaning in most situations, though is likely to make many mistakes. Should be able to handle basic communication in own field.

Band 4: Limited user: 
Basic competence is limited to familiar situations. Has frequent problems in understanding and expression. Is not able to use complex language.

Band 3: Extremely limited user:
Conveys and understands only general meaning in very familiar situations. Frequent breakdowns in communication occur.

Band 2: Intermittent user:
No real communication is possible except for the most basic information using isolated words or short formulae in familiar situations and to meet immediate needs. Has great difficulty understanding spoken and written English.

Band 1: Non-user: 
Essentially has no ability to use the language beyond possibly a few isolated words.

Band 0: Did not attempt the test: 
No assessable information provided.

****Cambridge ESOL British Council and IDP Education Australia: IELTS Australia reserve the right to cancel any IELTS Test****
 

สอบถามข้อมูล IELTS (ไอเอล) เพิ่มเติม
http://www.britishcouncil.org
http://www.ielts.idp.co.th
http://www.ielts.org