KU-EPT, KU-EPT คือ, ติว KU-EPT, รีวิว KU EPT

ติว KU EPT ที่ เดอะ ไบรท์ เบรน สอบ KU EPT ได้คะแนน KU EPT ผ่านเกินเกณฑ์ สมัครเรียนคอร์ส KU EPT สอนสด online สอบผ่านยกแก็งค์
น้องเวล ติว KU EPT ที่ เดอะ ไบรท์ เบรน สอบ KU EPT ได้คะแนน KU EPT 71.75%  สมัครเรียนคอร์ส KU EPT สอนสด online สอบผ่านยกแก็งค์
บรรยากาศการลงทะเบียน คอร์สเรียนติว KU EPT ที่ เดอะ ไบรท์ เบรน  สมัครเรียนคอร์ส KU EPT สอนสด online สอบผ่านยกแก็งค์

อัพเดท ข้อสอบ KU EPT 

ล่าสุดๆๆ  รอบ ต.ค.-ธ.ค. 66 ที่บางเขน และ กำแพงแสน

(เช่น ข้อสอบ Part I: Structure

__________ US watchdog found evidence about cancer-causing chemicals in
__________ rice.
1) The / - 2) A / a 3) A / - 4) The / the


Cloze test เรื่อง English communicative test
Reading เรื่อง Cheetah,
High Heels Ban in Philippines 
China's obesity problem, 
What are norhern lights?, Greenhouse,
Traditional Japanese Diet 

ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น   
ดูรอบ ติว KU EPT ด้านล่างได้เลยจร้าาา

น้องภู่ ติว KU EPT ที่ เดอะ ไบรท์ เบรน สอบ KU EPT ได้คะแนน KU EPT 78.75%  สมัครเรียนคอร์ส KU EPT สอนสด online สอบผ่านยกแก็งค์
น้องภู่ ติว KU EPT ที่ เดอะ ไบรท์ เบรน สอบ KU EPT ได้คะแนน KU EPT 77.75%  สมัครเรียนคอร์ส KU EPT สอนสด online สอบผ่านยกแก็งค์
น้องนุช ติว KU EPT ที่ เดอะ ไบรท์ เบรน สอบ KU EPT ได้คะแนน KU EPT 66.25%  สมัครเรียนคอร์ส KU EPT สอนสด online สอบผ่านยกแก็งค์
น้องตึ๋งหนึ่ง ติว KU EPT ที่ เดอะ ไบรท์ เบรน สอบ KU EPT ได้คะแนน KU EPT 60%  สมัครเรียนคอร์ส KU EPT สอนสด online สอบผ่านยกแก็งค์

KU EPT คือ
ตารางติว KU EPT
กำหนดการสอบ KU EPT
ผลสอบนักศึกษาสอบผ่าน

KU EPT คือ


KU-EPT ( Kasetsart University English Proficiency Test)  คือ แบบทดสอบ (ข้อสอบ) เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับปริญญาตรี โท และเอก และบุคคลทั่วไปเพื่อใช้ศึกษาต่อใน ม.เกษตรศาสตร์

 คะแนนขั้นต่ำ KU-EPT

การนำคะแนน KU EPT ไปใช้
1. นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิสิตระดับปริญญาตรี

สำหรับนิสิตปริญญาตรีที่สอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชา 01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III ทั้งนี้ ผลการสอบจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาถัดไปเป็นต้นไป

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป สามารถใช้ผลสอบ KU-EPT เพื่อกำหนรายวิชาภาษาอังกฤษแรกเริ่ม ในหมวดศึกษาทั่วไปได้ดังนี้

วิชา  01355101  หรือเทียบเท่า    1-25
วิชา  01355102  หรือเทียบเท่า   >25
วิชา  01355103  หรือเทียบเท่า   >40
วิชา  013510x   หรือเทียบเท่า  > 50

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถใช้ผลสอบ KU-EPT เพื่อทดแทนการสอบ KU-EXITE ได้ ... KU-EXITE เป็นการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Exit-exam)


นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถใช้ผลสอบ KU-EPT เพื่อประกอบการสมัครเรียน หรือใช้เป็นผลสอบภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัยได้ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องสอบวัดระดับความ สามารถทางภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ โดยระดับปริญญาโท ใช้คะแนน KU-EPT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ปริญญาเอก ใช้คะแนน KU EPT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  (ปริญญาเอกใช้คะแนน KU EPT ไม่น้อยกว่า 55 เพื่อสอบปากเปล่าได้)

หมายเหตุ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาบางหลักสูตร อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติม โปรดติดต่อคณะต้นสังกัด หรือบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

2. บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถใช้ผลสอบ KU-EPT เพื่อขอรับเงินเพิ่มพิเศษ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
หากได้รับคะแนน KU-EPT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  รับค่าตอบแทน 1,000 บาทต่อเดือน
หากได้รับคะแนน KU-EPT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  รับค่าตอบแทน 1,500 บาทต่อเดือน
หากได้รับคะแนน KU-EPT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  รับค่าตอบแทน 2,000 บาทต่อเดือน

หมายเหตุ เงินเพิ่มพิเศษนี้จะได้ตลอดช่วงเวลาอายุของผลสอบ KU-EPT คือ 2 ปี นับจากวันสอบ

3. บุคคลทั่วไป

ใช้ได้ตามความประสงค์และข้อกำหนดขององค์กรผู้รับรองผลสอบของ KU-EPT

 คอร์สเตรียมสอบ KU EPT  รอบปล่อยของ
ปี 2023 เข้มข้น โดนๆ 60% up

ไม่มีกั๊ก เข้าใจง่าย สอบผ่านกระจาย 

  แนวข้อสอบจริง KU EPT ปี 2023  ล่าสุด

  

แนวข้อสอบจริง KU EPT รอบ   ล่าสุด

(20 พ.ค. 66 )
 

 Online  money  transfers are used ____ and are isolated from other people.

1. increasingly   2. increased   3. increasing  4. to increase 

 

 เนื้อหา Reading ที่ออกสอบ KU EPT ล่าสุด
วันที่ ม.ค. 66-ธ.ค 66
 กาแฟ, โลกร้อน, เสื้อชีต้า,รองเท้าส้นสูง,แสงเหนือ, Traditional Japanese Diet,
คนอ้วนในจีน, Greenhouse
&เนื้อหา ข้อสอบ ล่าสุด 

    

แนวข้อสอบ Reading KU EPT บางเขน-กำแพงแสน ต.ค-ธ.ค.66

Millennials, Sleeplessness ,  มะเร็งเต้านม , ภูเขาไฟ krakatoa, 

คลึ๊ก แนวข้อสอบ ม.เกษตรฯ

 

   สอบถามเพิ่มเติม Tel 09946539360867864394

หรือ ทักมาที่ Line ID @thebrightbrain
คลิ๊ก  
  

  

  

KU-EPT  -รอบปล่อยของ 
(Special) 2024 Vol. 7

เพื่อสอบ KU -EPT เดือน ก.ค. ปี 2567
รอบ 19/67 , 20/67 และ 21/67

เพื่อสอบ KU EPT ที่บางเขนวันที่ อา. 21 ก.ค. 67 และรอบสอบ KU EPT ที่กำแพงแสน วัน ส. ที่ 27 ก.ค 67

  วันเรียน

KU EPT รอบปล่อยของ 2024
Vol. 7  เพี่อสอบ KU EPT เดือน ก.ค. 67

คอร์สเดียวครบ

มัดรวม ปูพื้น พร้อมตลุยโจทย์ ไว้ในคอร์สเดียว


 ปูพื้น แกรมม่าต้องรู้
เรียน online ได้ 24 ชม. เรียนได้ที่ไหนก็ได้

ตั้งแต่วันนี้ -30 ก.ค. 68 ( 1 ปี)

 ตลุยโจทย์-กับข้อสอบ KU EPT จริง

รอบนี้  บอกเลย "ใหม่ ม๊าก...ล่าสุด ๆ"
พร้อม update ข้อสอบ KU EPT รอบ มี.ค.67 
(ทั้งที่บางเขน และกำแพงแสน ล่าสุด)


(ทั้ง Structure &Cloze Test & Reading -

ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

 **ตลุยข้อสอบ KU EPT   ผ่าน Zoom 
ติวเข้มข้น เนื้อหาข้อสอบ KU-EPT   ล่าสุดสุดสุด  

*(รอบ A  -รีรันจาก ผ่าน Zoom ) 
==>เรียน  ศ. 17 ก.ค. 67 (19.00-22.00 น.)     

 หรือ
*(รอบ B  -รีรันจาก ผ่าน Zoom ) 
==>เรียน  ศ.ที่ 26 ก.ค. 67 (19.00-22.00 น.)     

   Pro ฟรี ฟรี ฟรี  สำหรับผู้ลงทะเบียน

คอร์ส KU EPT รอบปล่อยของทุกท่าน 
 

 ฟรี  เรียน ตลุยโจทย์  Reading 
(Practice Reading)

เรียน online ได้ 24 ชม.

  ตั้งแต่วันนี้- 30 ก.ค. 68 (1 ปี)

โปร ส่วนลด (งดร่วมกับโปรอื่น) 
*ลงทะเบียนก่อน  8 ก.ค. รับส่วนลด 2000 บ. เหลือ 6,400 บ
*ลงทะเบียนวันที่ 9 -15 ก.ค.รับส่วนลด 1500 บ. เหลือ 6,900 บ.
***ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่  16 ก.ค. ค่าลงทะเบียน 8,400 บ.

ค่าลงทะเบียนปกติ 8,400 บาท (รวมค่าเอกสารแล้ว)


KU-EPT  -รอบปล่อยของ 
(Special) 2024 Vol. 8

เพื่อสอบ KU -EPT เดือน ส.ค. ปี 2567
รอบ 22/67 ,23/67 และ 24/67

วันสอบ KU EPT ที่บางเขนวันที่ อา. 18 ส.ค. 67 และรอบสอบ KU EPT ที่กำแพงแสน วัน ส. ที่ 24 ส.ค. 67

  วันเรียน

KU EPT รอบปล่อยของ 2024
Vol. 8 เพี่อสอบ KU EPT เดือน ส.ค. 67

คอร์สเดียวครบ

มัดรวม ปูพื้น พร้อมตลุยโจทย์ ไว้ในคอร์สเดียว


 ปูพื้น แกรมม่าต้องรู้
เรียน online ได้ 24 ชม. เรียนได้ที่ไหนก็ได้

ตั้งแต่วันนี้ -30 ส.ค. 68 (1 ปี)

 ตลุยโจทย์-กับข้อสอบ KU EPT จริง

รอบนี้  บอกเลย "ใหม่ ม๊าก...ล่าสุด ๆ"
พร้อม update ข้อสอบ KU EPT รอบ มี.ค.67 
(ทั้งที่บางเขน และกำแพงแสน ล่าสุด)


(ทั้ง Structure &Cloze Test & Reading -

ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

 **ตลุยข้อสอบ KU EPT   ผ่าน Zoom 
ติวเข้มข้น เนื้อหาข้อสอบ KU-EPT   ล่าสุดสุดสุด  

*(รอบ A  -รีรันจาก ผ่าน Zoom ) 
==>เรียน  ส. 17 ส.ค. 67 (13.00-16.00 น.)     

 หรือ
*(รอบ B  -รีรันจาก ผ่าน Zoom ) 
==>เรียน ส. 17 ส.ค. 67 (18.00-21.00 น.)    

   Pro ฟรี ฟรี ฟรี  สำหรับผู้ลงทะเบียน

คอร์ส KU EPT รอบปล่อยของทุกท่าน 
 

 ฟรี  เรียน ตลุยโจทย์  Reading 
(Practice Reading)

เรียน online ได้ 24 ชม.

  ตั้งแต่วันนี้- 30 ส.ค. 68  (1 ปี)

โปร ส่วนลด (งดร่วมกับโปรอื่น) 
*ลงทะเบียนก่อน  5 ส.ค. รับส่วนลด 2000 บ. เหลือ 6,400 บ
*ลงทะเบียนวันที่  6-12 ส.ค.รับส่วนลด 1500 บ. เหลือ 6,900 บ.
***ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่  13 ส.ค. ค่าลงทะเบียน 8,400 บ.

ค่าลงทะเบียนปกติ 8,400 บาท (รวมค่าเอกสารแล้ว)


KU-EPT  -รอบปล่อยของ 
(Special) 2024 Vol. 9

เพื่อสอบ KU -EPT เดือน ก.ย. ปี 2567
รอบ 25/67 ,26/67 และ 27/67

วันสอบ KU EPT ที่บางเขนวันที่ อา. 15 ก.ย. 67 และรอบสอบ KU EPT ที่กำแพงแสน วัน ส. ที่ 21 ก.ย. 67

  วันเรียน

KU EPT รอบปล่อยของ 2024
Vol. 9  เพี่อสอบ KU EPT เดือน ก.ย. 67

คอร์สเดียวครบ

มัดรวม ปูพื้น พร้อมตลุยโจทย์ ไว้ในคอร์สเดียว


 ปูพื้น แกรมม่าต้องรู้
เรียน online ได้ 24 ชม. เรียนได้ที่ไหนก็ได้

ตั้งแต่วันนี้ -30 ก.ย. 68 (1 ปี)

 ตลุยโจทย์-กับข้อสอบ KU EPT จริง

รอบนี้  บอกเลย "ใหม่ ม๊าก...ล่าสุด ๆ"
พร้อม update ข้อสอบ KU EPT รอบ มี.ค.67 
(ทั้งที่บางเขน และกำแพงแสน ล่าสุด)


(ทั้ง Structure &Cloze Test & Reading -

ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

 **ตลุยข้อสอบ KU EPT   ผ่าน Zoom 
ติวเข้มข้น เนื้อหาข้อสอบ KU-EPT   ล่าสุดสุดสุด  

*(รอบ A  -รีรันจาก ผ่าน Zoom ) 
==>เรียน  ส. 14 ก.ย. 67 (13.00-16.00 น.)     

 หรือ
*(รอบ B  -รีรันจาก ผ่าน Zoom ) 
==>เรียน ส. 14 ก.ย. 67 (18.00-21.00 น.)    

   Pro ฟรี ฟรี ฟรี  สำหรับผู้ลงทะเบียน

คอร์ส KU EPT รอบปล่อยของทุกท่าน 
 

 ฟรี  เรียน ตลุยโจทย์  Reading 
(Practice Reading)

เรียน online ได้ 24 ชม.

  ตั้งแต่วันนี้- 30 ก.ย. 68 (1 ปี)

โปร ส่วนลด (งดร่วมกับโปรอื่น) 
*ลงทะเบียนก่อน  1 ก.ย.. รับส่วนลด 2000 บ. เหลือ 6,400 บ
*ลงทะเบียนวันที่  2-8 ก.ย.รับส่วนลด 1500 บ. เหลือ 6,900 บ.
***ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่  9 ก.ย.. ค่าลงทะเบียน 8,400 บ.

ค่าลงทะเบียนปกติ 8,400 บาท (รวมค่าเอกสารแล้ว)


สอบถามเพิ่มเติม Tel 09946539360867864394

หรือ ทักมาที่ Line ID @thebrightbrain
คลิ๊ก 

คอร์ส Private(เรียนส่วนตัว)
ติวตัวต่อตัว  เลื่อกวัน-เวลาเรียนได้

คอร์สเรียนส่วนตัว
(Private)-แบบ VDO
(เรียน ผ่าน Zoom)
(ตามคำเรียกร้อง)

สามารถเลือก
วัน-เวลาเรียนได้

(Private)-แบบ VDO
เน้นตลุยข้อสอบ KU EPT 

ค่าลงทะเบียน 

3 ชม.  @  10,900 บ.
5 ชม.  @  11,900 บ.

(พร้อมรับสิทธิ์เรียน online
คอร์สปูพื้นแกรมม่า
& Practice Reading)

คอร์สเรียนส่วนตัว
(Private)

สามารถเลือก
วัน-เวลาเรียนได้

สอนสด เลือกได้ 2 แบบ
1) เรียนสด online
แบบ Live  ด้วยระบบ zoom
หรือ 2) เรียนสดที่สถาบัน

สามารถเลือกวัน-เวลาเรียนได้

ค่าลงทะเบียน ท่านแรกหรือท่านเดียว

10 ชม. ค่าลงทะเบียน 13,900 บ.
15 ชม. ค่าลงทะเบียน 19,900 บ.
20 ชม. ค่าลงทะเบียน 25,400 บ.
30 ชม. ค่าลงทะเบียน 35,900 บ.
40 ชม. ค่าลงทะเบียน 44,900 บ.
50 ชม. ค่าลงทะเบียน 52,500 บ.(กรณี มีเพื่อนมาเรียนด้วย
ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)

 


ผลสอบนักศึกษา สอบผ่าน
 

สอบถามเพิ่มเติม Tel 09946539360867864394
หรือ ทักมาที่ Line ID @thebrightbrain
คลิ๊ก 

 

 

รายละเอียด KU - EPT


   

 สอบถามเพิ่มเติม Tel 0994653936, 0867864394
หรือ ทักมาที่ Line ID @thebrightbrain
คลิ๊ก 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม 0994653936, 0867864394

หรือ Line ID @thebrightbrain  คลิ๊ก 


การรับรองผล  KU-EPT คอร์สเดียวจบ ครบทุกส่วน 60% Up
หลังจากน้อง ๆ จบคอร์สแล้วไปสอบ หากสอบไม่ถึง 60%  

กรณี ที่น้อง ๆ สอบได้ ไม่ถึง 60% น้องๆ 
สามารถกลับมาเรียนใน คอร์สสอนสด หรือ สอนสด แบบ Live ได้  ภายใน 1 ปี  นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน
โดยชำระค่าเอกสาร 500 บาท/คอร์ส

 

 
  

         
น้องแชมป์ ติว KU EPT สอบ KU EPT ได้คะแนน KU EPT 61.25%
น้องแซน ติวสอบ KU EPT ที่ The Bright Brain สอบ KU EPT ได้คะแนนผ่านเกณฑ์
คอร์สติว KU EPT ที่เดอะ ไบรท์ เบรน สอนสด KU EPT เรียน KU EPT online ปูพื้นฐาน และตลุยโจทย์ จากข้อสอบ KU EPT
น้องเจ้ย ติว KU EPT ที่ เดอะ ไบรท์ เบรน สอบ KU EPT ได้คะแนน KU EPT 76.25%
น้องมล ติว KU EPT ที่ เดอะ ไบรท์ เบรน สอน KU EPT ดี สอบ KU EPT ได้คะแนน KU EPT 77.50%
ขอบคุณ น้องปราบ ติวสอบ KU EPT เรียนคอร์ส KU EPT ที่เดอะ ไบรท์ เบรน สอบ KU EPT ได้คะแนน KU EPT 61.25%
น้องลูกชิ้น ติวสอบ KU EPT กับ ทางเดอะ ไบรท์ เบรน สอน KU EPT ดี สอบ KU EPT ได้ คะแนน KU EPT 63.75 คะแนน
น้องส้ม ติวสอบ KU EPT กับ คอร์สเรียน KU EPT ที่ เดอะ ไบรท์ เบรน สอบ KU EPT ได้คะแนน KU EPT 65 คะแนน %
น้องอะตอม น้องนุช น้องเน ติวสอบ KU EPT กับ เดอะ ไบรท์ เบรน สอบ KU EPT ได้คะแนน KU EPT เกิน 60 คะแนน สอบผ่านยกแก็งค์จร้าา
น้องมิงค์ ติวสอบ KU EPT ผ่านเกณฑ์ ปริญญาโท เรียน KU EPT ที่ The Bright Brain

KU EPT คือ

KU-EPT ( Kasetsart University English Proficiency Test)  คือ แบบทดสอบ (ข้อสอบ) เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับปริญญาตรี โท และเอก และบุคคลทั่วไปเพื่อใช้ศึกษาต่อใน ม.เกษตรศาสตร์

 คะแนนขั้นต่ำ KU-EPT

ระดับปริญญาตรี

สำหรับนิสิตปริญญาตรีที่สอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชา 01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III ทั้งนี้ ผลการสอบจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาถัดไปเป็นต้นไป

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องสอบวัดระดับความ สามารถทางภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ โดยระดับปริญญาโท ใช้คะแนน KU-EPT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ปริญญาเอก ใช้คะแนน KU EPT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ตารางติว KU EPT แบบกลุ่ม
ตารางติว KU EPT แบบส่วนตัว (Private) เลือก วัน-เวลา เรียนได้
รีวิว  เรียน KU EPT & ผลสอบ นักศึกษา สอบผ่าน KU EPT 

กำหนดการ  ตารางสอบ KU EPT  ปี 2567 

ศูนย์สอบ บางเขนและ ศูนย์สอบกำแพงแสน (Updated Dec 1,2023)

ตารางสอบ KU-EPT ประจำปี 2567  ศูนย์สอบบางเขน
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ ประกาศผล
มกราคม (บางเขน) 31 ธ.ค. 66 13 ม.ค. 67 19 ม.ค. 67 28 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67
กุมภาพันธ์ (บางเขน) 21 ม.ค. 67 3 ก.พ. 67 9 ก.พ. 67 18 ก.พ. 67 22 ก.พ. 67
มีนาคม (บางเขน) 18 ก.พ. 67 2 มี.ค. 67 8 มี.ค. 67 17 มี.ค. 67 21 มี.ค. 67
เมษายน (บางเขน) 24 มี.ค. 67 6 เม.ย. 67 12 เม.ย. 67 21 เม.ย. 67 25 เม.ย. 67
พฤษภาคม (บางเขน) 21 เม.ย. 67 4 พ.ค. 67 10 พ.ค. 67 19 พ.ค. 67 21 พ.ค. 67
มิถุนายน (บางเขน) 19 พ.ค. 67 1 มิ.ย. 67 7 มิ.ย. 67 16 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67
กรกฎาคม (บางเขน) 23 มิ.ย. 67 6 ก.ค. 67 12 ก.ค. 67 21 ก.ค. 67 25 ก.ค. 67
สิงหาคม (บางเขน) 21 ก.ค. 67 3 ส.ค. 67 9 ส.ค. 67 18 ส.ค. 67 22 ส.ค. 67
กันยายน (บางเขน) 18 ส.ค. 67 31 ส.ค. 67 6 ก.ย. 67 15 ก.ย. 67 19 ก.ย. 67
ตุลาคม (บางเขน) 22 ก.ย. 67 5 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67 20 ต.ค. 67 24 ต.ค. 67
พฤศจิกายน (บางเขน) 20 ต.ค. 67 2 พ.ย. 67 8 พ.ย. 67 17 พ.ย. 67 21 พ.ย. 67
ธันวาคม (บางเขน) 17 พ.ย. 67 30 พ.ย. 67 6 ธ.ค. 67 15 ธ.ค. 67 19 ธ.ค. 67
ตารางสอบ KU-EPT ประจำปี 2567  ศูนย์สอบกำแพงแสน
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ ประกาศผล
มกราคม (กำแพงแสน) 31 ธ.ค. 66 19 ม.ค. 67 25 ม.ค. 67 27 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67
กุมภาพันธ์ (กำแพงแสน) 28 ม.ค. 67 16 ก.พ. 67 22 ก.พ. 67 24 ก.พ. 67 28 ก.พ. 67
มีนาคม (กำแพงแสน) 26 ก.พ. 67 15 มี.ค. 67 21 มี.ค. 67 23 มี.ค. 67 27 มี.ค. 67
เมษายน (กำแพงแสน) 31 มี.ค. 67 19 เม.ย. 67 25 เม.ย. 67 27 เม.ย. 67 1 พ.ค. 67
พฤษภาคม (กำแพงแสน) 38 เม.ย. 67 17 พ.ค. 67 23 พ.ค. 67 25 พ.ค. 67 29 พ.ค. 67
มิถุนายน (กำแพงแสน) 26 พ.ค. 67 14 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 22 มิ.ย. 67 26 มิ.ย. 67
กรกฎาคม (กำแพงแสน) 30 มิ.ย. 67 19 ก.ค. 67 25 ก.ค. 67 27 ก.ค. 67 31 ก.ค. 67
สิงหาคม (กำแพงแสน) 28 ก.ค. 67 16 ส.ค. 67 22 ส.ค. 67 24 ส.ค. 67 28 ส.ค. 67
กันยายน (กำแพงแสน) 25 ส.ค. 67 13 ก.ย. 67 19ก.ย. 67 21 ก.ย. 67 25 ก.ย. 67
ตุลาคม (กำแพงแสน) 29 ก.ย. 67 18 ต.ค. 67 24 ต.ค. 67 26 ต.ค. 67 30 ต.ค. 67
พฤศจิกายน (กำแพงแสน) 27 ต.ค. 67 15 พ.ย. 67 21 พ.ย. 67 23 พ.ย. 67 27 พ.ย. 67
ธันวาคม (กำแพงแสน) 24 พ.ย. 67 13 ธ.ค. 67 19 ธ.ค. 67 21 ธ.ค. 67 25 ธ.ค. 67ตารางสอบ KU EPT  ปี 2566 ศูนย์สอบ บางเขนและ ศูนย์สอบกำแพงแสน (Updated Nov 18,2023)

ตารางสอบ KU-EPT ประจำปี 2566  ศูนย์สอบบางเขน
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ ประกาศผล
มกราคม 18 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 65 6 ม.ค. 66 15 ม.ค. 66 19 ม.ค. 66
กุมภาพันธ์ 22 ม.ค. 66 4 ก.พ. 66 10 ก.พ. 66 19 ก.พ. 66 23 ก.พ. 66
มีนาคม 19 ก.พ. 66 4 มี.ค. 66 10 มี.ค. 66 19 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66
เมษายน 26 มี.ค. 66 15 เม.ย. 66 18 เม.ย. 66 23 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66
พฤษภาคม 23 เม.ย. 66 6 พ.ค. 66 12 พ.ค. 66 21 พ.ค. 66 25 พ.ค. 66
มิถุนายน 21 พ.ค. 66 3 มิ.ย. 66 9 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66 22 มิ.ย. 66
กรกฎาคม 18 มิ.ย. 66 1 ก.ค. 66 7 ก.ค. 66 16 ก.ค. 66 20 ก.ค. 66
สิงหาคม 23 ก.ค. 66 5 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66 20 ส.ค. 66 24 ส.ค. 66
กันยายน 20 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66 8 ก.ย. 66 17 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66
ตุลาคม 17 ก.ย. 66 30 ก.ย. 66 6 ต.ค. 66 15 ต.ค. 66 19 ต.ค. 66
พฤศจิกายน 22 ต.ค. 66 4 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 19 พ.ย. 66 23 พ.ย. 66
ธันวาคม 19 พ.ย. 66 2 ธ.ค. 66 8 ธ.ค. 66 17 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66

 

ตารางสอบ KU-EPT ประจำปี 2566  ศูนย์สอบกำแพงแสน
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ ประกาศผล
มกราคม (กำแพงแสน) 1 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 26 ม.ค. 66 28 ม.ค. 66 1 ก.พ. 66
กุมภาพันธ์ (กำแพงแสน) 29 ม.ค. 66 17 ก.พ. 66 23 ก.พ. 66 25 ก.พ. 66 1 มี.ค. 66
มีนาคม (กำแพงแสน) 26 ก.พ. 66 17 มี.ค. 66 23 มี.ค. 66 25 มี.ค. 66 29 มี.ค. 66
เมษายน (กำแพงแสน) 2 เม.ย. 66 21 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 29 เม.ย. 66 3 พ.ค. 66
พฤษภาคม (กำแพงแสน) 30 เม.ย. 66 19 พ.ค. 66 25 พ.ค. 66 27 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66
มิถุนายน (กำแพงแสน) 28 พ.ค. 66 16 มิ.ย. 66 22 มิ.ย. 66 24 มิ.ย. 66 28 มิ.ย. 66
กรกฎาคม (กำแพงแสน) 25 มิ.ย. 66 14 ก.ค. 66 20 ก.ค. 66 22 ก.ค. 66 26 ก.ค. 66
สิงหาคม (กำแพงแสน) 23 ก.ค. 66 18 ส.ค. 66 24 ส.ค. 66 26 ส.ค. 66 30 ส.ค. 66
กันยายน (กำแพงแสน) 27 ส.ค. 66 15 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66 23 ก.ย. 66 27 ก.ย. 66
ตุลาคม (กำแพงแสน) 24 ก.ย. 66 20 ต.ค. 66 26 ต.ค. 66 28 ต.ค. 66 1 พ.ย. 66
พฤศจิกายน (กำแพงแสน) 29 ต.ค. 66 17 พ.ย. 66 23 พ.ย. 66 25 พ.ย. 66 29 พ.ย. 66
ธันวาคม (กำแพงแสน) 26 พ.ย. 66 15 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 23 ธ.ค. 66 27 ธ.ค. 66


ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ (Updated Jan 1,2023)

ชื่อวิชาศูนย์สอบรับสมัครค่าสมัครวันที่เปิดรับสมัครอีเมลห้องสอบวันที่สอบเวลาสอบอีเมลผลสอบสมัครสอบ
KU-EPT 2566/03
กำแพงแสน
1500
600฿
1-20 มค.2566
26 มค.2566
ส.28 มค.2566
13:00-16:00
1 กพ.2566
KU-EPT 2566/02
บางเขน
1500
600฿
18-31 ธค.2565
6 มค.2566
อา.15 มค.2566
13:00-16:00
19 มค.2566
ปิดแล้ว
KU-EPT 2566/01
บางเขน
1500
600฿
18-31 ธค.2565
6 มค.2566
อา.15 มค.2566
9:00-12:00
19 มค.2566
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/30
กำแพงแสน
1500
600฿
20 พย.-17 ธค.2565
20 ธค.2565
ส.24 ธค.2565
13:00-16:00
28 ธค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/24
บางเขน
1500
600฿
20 พย.-3 ธค.2565
9 ธค.2565
อา.18 ธค.2565
13:00-16:00
22 ธค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/23
บางเขน
1500
600฿
20 พย.-3 ธค.2565
9 ธค.2565
อา.18 ธค.2565
9:00-12:00
22 ธค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/29
กำแพงแสน
1500
600฿
2-19 พย.2565
22 พย.2565
ส.26 พย.2565
13:00-16:00
1 ธค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/22
บางเขน
1500
600฿
23 ตค.-5 พย.2565
11 พย.2565
อา.20 พย.2565
13:00-16:00
24 พย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/21
บางเขน
1500
600฿
23 ตค.-5 พย.2565
11 พย.2565
อา.20 พย.2565
9:00-12:00
24 พย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/28
กำแพงแสน
1500
600฿
1-22 ตค.2565
25 ตค.2565
ส.29 ตค.2565
13:00-16:00
4 พย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/20
บางเขน
1500
600฿
18 กย.-1 ตค.2565
7 ตค.2565
อา.16 ตค.2565
13:00-16:00
20 ตค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/19
บางเขน
1500
600฿
18 กย.-1 ตค.2565
7 ตค.2565
อา.16 ตค.2565
9:00-12:00
20 ตค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/18
บางเขน
1500
600฿
21 สค.-3 กย.2565
9 กย.2565
อา.18 กย.2565
13:00-16:00
22 กย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/17
บางเขน
1500
600฿
21 สค.-3 กย.2565
9 กย.2565
อา.18 กย.2565
9:00-12:00
22 กย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/27
กำแพงแสน
1500
600฿
17 สค.-17 กย.2565
21 กย.2565
ส.24 กย.2565
13:00-16:00
29 กย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/16
บางเขน
1500
600฿
24 กค.-6 สค.2565
12 สค.2565
อา.21 สค.2565
13:00-16:00
25 สค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/15
บางเขน
1500
600฿
24 กค.-6 สค.2565
12 สค.2565
อา.21 สค.2565
9:00-12:00
25 สค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/26
กำแพงแสน
1500
600฿
5-31 กค.2565
3 สค.2565
ส.6 สค.2565
13:00-16:00
11 สค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/14
บางเขน
1500
600฿
19 มิย.-2 กค.2565
8 กค.2565
อา.17 กค.2565
13:00-16:00
21 กค.2565
ปิดแล้ว

 

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ KU EPT


แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นผลการตรวจ ATK

แนวปฏิบัติ ก่อนเข้าสอบ KU EPT

แนวข้อสอบ KU EPT จริง (อัปเดท)

ตัวอย่าง  ข้อสอบเก่า KU EPT

ข้อสอบ KU - EPT

ข้อสอบ  KU-EPT (ทั้งหมด 80 ข้อ) 3 ชั่วโมง
ข้อสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
Part I : Structure (40 ข้อ) ประกอบด้วย (structure 25 ข้อ+Cloze Test 15 ข้อ)
Part II: Reading  (40 ข้อ)
รวม 80 ข้อ

 
Part I: Structure  
I) Directions: Choose the most appropriate word or phrase for each blank. (25 points)
1)    UV rays emitted by _______ sun can cause skin cancer.
1.  the                                                                     
2.  –
3.  a                                                                        
4.  an

2)    Create a coaching environment in your organization and watch your people _______.          
1.  flourished                                                      
2.  to flourish       
3.  flourishes                                                   
4.  flourish

3)    It _______ me a lot to have my hair done last week.         
1.  cost                                                               
2.  costs         
3.  costed                                                        
4.  is costing

4)    Not many of his colleagues like Peter because he is such a _______ guy.
1.  bad-temper                                                
2.  bad-tempering
3.  bad-tempered                                            
4.  bad-tempers

5)    The exhibitions of every library in the city ­­_______ less attention nowadays.   
1.  was attracting                                                 
2.  are attracting                    
3.  attracts                                                      
4.  is attracting   

II) Directions: Choose the most appropriate word or phrase for each blank. (15 points)

The Australian government has angered koala conservationists by again delaying a decision on whether to add the national icon to the country's endangered species list. Last year, a Senate inquiry 26)______ the status, health, and sustainability of Australia's koala population heard that there could be as few as 43,000 koalas left in the country. Millions 27)______ since the arrival of European settlers in the 18th century. Numbers were slashed again during open hunting seasons in the early 20th century and in recent decades tens of thousands have died 28)______ habitat destruction, disease – including Chlamydia and retrovirus – and dog attacks. On average, four koalas are admitted every week to Australia Zoo Wildlife Hospital, 29)______, after being hit by cars. The animals are also vulnerable to bushfires and drought.


26)    1.  into             2.  with           3.  for            4.  at
 
27)    1.  have killed               2.  have been killed    
         3.  killed                      4.  were killed

28)    1.  in spite of                  2.  in addition to         
         3.  contrary to              4.  as a result of

29)     1.  the country's largest wildlife hospital         
          2.  the country's wildlife largest hospital       
          3.  the country's largest hospital wildlife         
          4.  the country's hospital largest wildlife

Part II: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and choose the most appropriate answer for each question. (40 points)

Passage I
            If you do not want to pay hefty prices for imported beef, try buffalo meat, which may not have the organic label but will be grass-fed and leaner than cow meat. That will satisfy your craving for red meat. Fresh meat markets in Bangkok and the Northeast mostly sell cow meat, but if you are living in the North, the markets mainly sell buffalo meat. (P1)

            As for white meat, you can go for organic pork chops and eat no more than eight ounces per meal. A three-oz serving of pork contains 0.105 oz of fat, while a chicken breast without the skin contains 0.106 oz of fat, according to studies at the Universities of Wisconsin and Maryland. (P2)

            A much leaner and tastier alternative to chicken is turkey with its white and dark meats that are packed with a gamy flavor. (P3)

            Now that you are getting the go-ahead for meats, don’t forget to take everything in moderation and make sure to trim the fats. For optimal health, balance your diet with whole grains, nuts, seeds, fruits and vegetables. (P4)
 
41)  The word “hefty” (P1) means _______.
1.  moderate                                                   
2.  reasonable
3.  cheap                                                        
4.  high

42)  What does “craving” (P1) mean?
1.  taste                                                                              
2.  desire
3.  choice                                                                           
4.  search           

43)  Which is NOT true about buffalo meat?
1.  It is not expensive because it is a local product especially in the North.                          
2.  It is grass-fed and so is leaner than cow meat.
3.  It can as well satisfy your desire for red meat.
4.  It is definitely tastier and more tender than cow meat.
 
44)  What is the author’s advice?
1.  Eat buffalo meat that has the organic label.
2.  Eat chicken, which is leaner and tastier than turkey.
3.  Eat meat in moderation.
4.  Eat a good balance of various kinds of meats.

45)  According to the passage, which of the following is NOT true?
1.  Buffalo meat contains more fat than cow meat.                                      
2.  Northeastern people prefer cow meat to buffalo meat.
3.  Turkey contains less fat than chicken.                                          
4.  A 3-oz serving of pork has about the same amount of fat as a skinned chicken breast.
กรุณากรอกข้อความ...วัตถุประสงค์ของศูนย์ทดสอบทางภาษา          
เพื่อดำเนินการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับปริญญาตรี โท และเอก 

ระดับปริญญาตรี 

          สำหรับนิสิตปริญญาตรีที่สอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชา 01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III ทั้งนี้ ผลการสอบจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาถัดไปเป็นต้นไป
 

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย  นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องสอบวัดระดับความ สามารถทางภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ 

          หากนิสิตไม่ประสงค์เข้ารับการทดสอบ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย (English Required by Graduate School) โดยสอบผ่านวิชาดังกล่าว ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย แต่หากนิสิตสอบวิชาดังกล่าวไม่ผ่าน นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ หรือสมัครเข้ารับการทดสอบได้จนกว่าจะสอบผ่าน 

คุณสมบัติผู้เข้าสอบ  

ระดับปริญญาตรี

          นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคปกติทุกชั้นปีที่ผ่านวิชา 01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I และ 01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II แต่ยังไม่ผ่านวิชา 01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III


ระดับปริญญาโทและเอก 

1. ผู้มีสิทธิ์สอบต้องเป็นนิสิตในระดับปริญญาโทหรือเอกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. ผู้ที่สอบผ่านแล้วหรือผู้ที่ยื่นผลการสอบ TOEFL/IELTS เพื่อเทียบผลการสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบโดยเด็ดขาด
    ตั้งแต่ 1 กย. 2558 เป็นต้นไป ผู้ที่สอบผ่านแล้ว สามารถสมัครสอบซ้ำได้
 

ข้อบังคับเรื่องการสอบภาษาต่างประเทศ

ระดับบัณฑิตศึกษา 

นิสิตจะผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัยโดย
 • ผ่านการทดสอบ KU-EPT นิสิตทุกคนต้องสมัครสอบภาษาต่างประเทศ ซึ่งภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จะรับสมัครและจัดสอบปีละ 4 – 6 ครั้ง (ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์http://www.ku-ept.human.ku.ac.th/ หรือ http://www.human.ku.ac.th/หรือ
 • สอบผ่านวิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
 • เทียบผลสอบภาษาอังกฤษของ TOEFL/IELTS ผลการสอบนั้นนำมาขอเทียบได้ ถ้ามีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันขอเทียบ โดยมีผลคะแนนดังนี้

สำหรับนิสิตปริญญาโท

TOEFL

 • Paper-based Total               ไม่น้อยกว่า 450
 • Computer-based Total         ไม่น้อยกว่า 133
 • Internet-based Total           ไม่น้อยกว่า 45
IELTS
 • คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0

สำหรับนิสิตปริญญาเอก

TOEFL

 • Paper-based Total               ไม่น้อยกว่า 500
 • Computer-based Total          ไม่น้อยกว่า 173
 • Internet-based Total             ไม่น้อยกว่า 61
IELTS
 • คะแนนไม่น้อยกว่า 5.5

หมายเหตุ

บัณฑิตวิทยาลัยยกเว้นการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับ
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและ ก.พ. รับรอง
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 
วิธีสมัครสอบ KU EPT 

ขั้นตอนการสมัครสอบ KU-EPT และ TOEFL ITP  

1. ลงทะเบียน

1.1 กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน ต้องการลงทะเบียน (คลิก)  หลังจากกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะส่ง link ไปยัง email ของท่าน เพื่อให้ท่านยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน
 
1.2 ยืนยันการลงทะเบียน โดยเข้าไปที่ระบบ email ของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิก link เพื่อยืนยันการลงทะเบียน หลังจากยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ท่านจึงจะสามารถสมัครสอบได้
 
หมายเหตุ
            เมื่อลงทะเบียนแล้ว สามารถใช้สมัครสอบได้ตลอดไป ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว เช่น เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยน email ฯลฯ กรุณาติดต่อศูนย์ทดสอบฯ
 

2. สมัครสอบ

2.1 สมัครสอบจาก ตารางสอบ ซึ่่งแสดงอยู่ในหน้าแรก
 
2.2 วิชาที่เปิดรับสมัครสอบ จะมีลิงค์ให้ สมัครสอบ
 
2.3 คลิก พิมพ์ใบชำระเงิน
 
2.4 การชำระเงิน ชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ Application ธนาคารกรุงเทพ หรือชำระผ่านตู้ฝากเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ (จ่ายบิล) ภายใน 1 วันจากวันที่สมัคร
      กรุณาเก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน ค่าสมัครสอบไม่สามารถขอคืนได้
 
หลังจากทางธนาคารยืนยันการชำระเงินของท่าน ระบบจะส่ง email ให้ท่าน เพื่อยืนยันว่าการสมัครสอบของท่านถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว
 

สถานที่ติดต่อ

ห้องศูนย์ทดสอบทางภาษา (ห้อง 219)  อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 2  คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 02-579-5566-8 ต่อ 1211 หรือ เบอร์ตรง 099-1896104 หรือ  092-3247842

 

เกณฑ์ คะแนนสอบ KU EPT
สมัครสอบ KU EPT ยังไง
สถานที่ติดต่อ 

ค่าสอบ KU EPT

ค่าสอบ KU EPT 600 บาท ต่อรอบ