KU-EPT, KU-EPT คือ, ติวสอบ KU-EPT

 KU EPT

KU-EPT ( Kasetsart University English Proficiency Test)  คือ แบบทดสอบ (ข้อสอบ) เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับปริญญาตรี โท และเอก และบุคคลทั่วไปเพื่อใช้ศึกษาต่อใน ม.เกษตรศาสตร์

 คะแนนขั้นต่ำ KU-EPT

ระดับปริญญาตรี

สำหรับนิสิตปริญญาตรีที่สอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชา 01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III ทั้งนี้ ผลการสอบจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาถัดไปเป็นต้นไป

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องสอบวัดระดับความ สามารถทางภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ โดยระดับปริญญาโท ใช้คะแนน KU-EPT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ปริญญาเอก ใช้คะแนน KU EPT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60


คอร์สเตรียมสอบ KU EPT  รอบปล่อยของ
ปี 2022 เข้มข้น โดนๆ 60% up

ไม่มีกั๊ก เข้าใจง่าย สอบผ่านกระจาย 

  แนวข้อสอบจริง KU EPT รอบ 15-16/65  ล่าสุด

(21 ส.ค..65 รอบ  เช้า-บ่าย


__________ the exceptional military success, Genghis Khan is often considered to be the greatest
conqueror all the time.

1. Due to 2. Because 3. although 4. Despite

แนวข้อสอบ Reading KU EPT 15-16//65 (ล่าสุด) 21 ส.ค 65

Millennials, Sleeplessness ,  American Sign Language (ASL)

Sushi , Plant-based Food


เนื้อหา Reading ที่อออกสอบ รอบสอบ KU EPT
วันที่  20 มี.ค. & 24 เม.ย. 65 & 21 ส.ค. 65
เช้า Sleeplessness,  Millennials, Sushi

  เนื้อหา Cloze -Test, Reading ที่อออกสอบ รอบสอบ KU EPT  ล่าสุด

วันที่ 29 พ.ค. 65
teenager, toilet paper, third culture kids , sushi

แนวข้อสอบจริง KU EPT รอบ   ล่าสุด
(20 มี.ค. 65 )
 

 Online  money  transfers are used ____ and are isolated from other people.

1. increasingly   2. increased   3. increasing  4. to increase 

 

 เนื้อหา Reading ที่ออกสอบ KU EPT ล่าสุด
วันที่ 19 ธ.ค. 64, 29 ก.ย. 64 และ 14 มี.ค. 64
แฟรงค์เก้นสไตล์, ปรสิต ในเนื้อปลา

    

คลึ๊ก แนวข้อสอบ ม.เกษตรฯ

 

   สอบถามเพิ่มเติม Tel 09946539360867864394

หรือ ทักมาที่ Line ID @thebrightbrain
คลิ๊ก 


 

KU-Ept  -รอบปล่อยของ 2022 Vol. 12

เพื่อสอบ KU -EPT รอบ 23/65 และ 24/65

เพี่อสอบวันที่ อา.  18 ธ.ค. 65

  วันเรียน

KU EPT รอบปล่อยของ 2022
Vol. 12 เพี่อสอบ KU EPT วันที่ อา. 18 ธ.ค. 2565

คอร์สเดียวครบ

มัดรวม ปูพื้น พร้อมตลุยโจทย์ ไว้ในคอร์สเดียว


 ปูพื้น แกรมม่าต้องรู้
เรียน online ได้ 24 ชม. เรียนได้ทุกที

(ตั้งแต่วันนี้ -31 ก.ค. 66)

 ตลุยโจทย์-กับแนวข้อสอบ KU EPT จริง

จำกัด 10 ที่เท่านั้น

(รอบ A-Live ) สอนสด เรียนสด-->online (Live)

ผ่านโปรแกรม  Zoom (เรียนได้ทุกที่)

==> เสาร์ที่ 17 ธ.ค. 65 (13.00-16.00 น.)

 

(รอบ B-Rerun )  เรียน-->online (รีรัน)

ผ่านโปรแกรม  Zoom (เรียนได้ทุกที่)

==> เสาร์ที่ 17 ธ.ค. 65 (17.30-20.30 น.)

 

กับแนวข้อสอบจริง บอกได้เลยว่า เพียบ

(รอบนี้ เนื้อหา Reading ที่ออกสอบ
รอบสอบ KU EPT 
เนื้อหา Cloze-Test,  Reading ที่อออกสอบ
*รอบสอบ KU EPT วันที่   21 ส.ค. 65 (ล่าสุด)
เช้า Sleeplessness,  Millennials, Sushi

*รอบสอบ KU EPT วันที่ 29 พ.ค. 65 (บ่าย)
teenager, toilet paper, third culture kids

&เนื้อหา แนวข้อสอบ 19 ธ.ค. 64
แฟรงเก้นสไตล์ , ปรสิตในปลา

   Pro ฟรี ฟรี ฟรี  สำหรับผู้ลงทะเบียน

คอร์ส KU EPT รอบปล่อยของทุกท่าน 
 

 ฟรี  เรียน ตลุยโจทย์  Reading 4 ชม 

(เรียน online ได้ 24 ชม.)

  ตั้งแต่วันนี้- 31 ก.ค. 66

Pro รอบนี้ 
ลงทะเบียนก่อน วันที่ 5 ธ.ค. 65 ลด 1,000 บาท เหลือ 6,900 บ.
ลงทะเบียนวันที่  6-11 ธ.ค. 65 ลด 500 บาท เหลือ 7,400 บ.
ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่  12 ธ.ค. 65  ค่าลงทะเบียน 7,900 บ.
ค่าลงทะเบียนปกติ 7,900 บาท (งดร่วมกับโปรอื่น) 

สอบถามเพิ่มเติม Tel 09946539360867864394
หรือ ทักมาที่ Line ID @thebrightbrain
คลิ๊ก 


คอร์ส Private(เรียนส่วนตัว)
ติวตัวต่อตัว  เลื่อกวัน-เวลาเรียนได้

คอร์สเรียนส่วนตัว
(Private)

สามารถเลือก
วัน-เวลาเรียนได้

สอนสด เลือกได้ 2 แบบ
1) เรียนสด online
แบบ Live  ด้วยระบบ zoom
หรือ 2) เรียนสดที่สถาบัน

สามารถเลือกวัน-เวลาเรียนได้

ค่าลงทะเบียน ท่านแรกหรือท่านเดียว

10 ชม. ค่าลงทะเบียน 13,900 บ.
15 ชม. ค่าลงทะเบียน 19,900 บ.
20 ชม. ค่าลงทะเบียน 25,400 บ.
30 ชม. ค่าลงทะเบียน 35,900 บ.
40 ชม. ค่าลงทะเบียน 44,900 บ.
50 ชม. ค่าลงทะเบียน 52,500 บ.(กรณี มีเพื่อนมาเรียนด้วย
ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)

 

 

สอบถามเพิ่มเติม Tel 09946539360867864394
หรือ ทักมาที่ Line ID @thebrightbrain
คลิ๊ก 

 

 

รายละเอียด KU - EPT


   

 สอบถามเพิ่มเติม Tel 0994653936, 0867864394
หรือ ทักมาที่ Line ID @thebrightbrain
คลิ๊ก 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม 0994653936, 0867864394

หรือ Line ID @thebrightbrain  คลิ๊ก 


การรับรองผล  KU-EPT คอร์สเดียวจบ ครบทุกส่วน 60% Up
หลังจากน้อง ๆ จบคอร์สแล้วไปสอบ หากสอบไม่ถึง 60%  

กรณี ที่น้อง ๆ สอบได้ ไม่ถึง 60% น้องๆ 
สามารถกลับมาเรียนใน คอร์สสอนสด หรือ สอนสด แบบ Live ได้  ภายใน 1 ปี  นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน
โดยชำระค่าเอกสาร 500 บาท/คอร์ส

 

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นผลการตรวจ ATK

 

 

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ (Updated Aug 17,2022)

ชื่อวิชาศูนย์สอบรับสมัครค่าสมัครวันที่เปิดรับสมัครอีเมลห้องสอบวันที่สอบเวลาสอบอีเมลผลสอบสมัครสอบ
KU-EPT 2565/24
บางเขน
1500
600฿
20 พย.-3 ธค.2565
9 ธค.2565
อา.18 ธค.2565
13:00-16:00
22 ธค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/23
บางเขน
1500
600฿
20 พย.-3 ธค.2565
9 ธค.2565
อา.18 ธค.2565
9:00-12:00
22 ธค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/22
บางเขน
1500
600฿
23 ตค.-5 พย.2565
11 พย.2565
อา.20 พย.2565
13:00-16:00
24 พย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/21
บางเขน
1500
600฿
23 ตค.-5 พย.2565
11 พย.2565
อา.20 พย.2565
9:00-12:00
24 พย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/20
บางเขน
1500
600฿
18 กย.-1 ตค.2565
7 ตค.2565
อา.16 ตค.2565
13:00-16:00
20 ตค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/19
บางเขน
1500
600฿
18 กย.-1 ตค.2565
7 ตค.2565
อา.16 ตค.2565
9:00-12:00
20 ตค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/18
บางเขน
1500
600฿
21 สค.-3 กย.2565
9 กย.2565
อา.18 กย.2565
13:00-16:00
22 กย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/17
บางเขน
1500
600฿
21 สค.-3 กย.2565
9 กย.2565
อา.18 กย.2565
9:00-12:00
22 กย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/27
กำแพงแสน
1500
600฿
17 สค.-3 กย.2565
8 กย.2565
ส.10 กย.2565
13:00-16:00
15 กย.2565
KU-EPT 2565/16
บางเขน
1500
600฿
24 กค.-6 สค.2565
12 สค.2565
อา.21 สค.2565
13:00-16:00
25 สค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/15
บางเขน
1500
600฿
24 กค.-6 สค.2565
12 สค.2565
อา.21 สค.2565
9:00-12:00
25 สค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/26
กำแพงแสน
1500
600฿
5-31 กค.2565
3 สค.2565
ส.6 สค.2565
13:00-16:00
11 สค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/14
บางเขน
1500
600฿
19 มิย.-2 กค.2565
8 กค.2565
อา.17 กค.2565
13:00-16:00
21 กค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/13
บางเขน
1500
600฿
19 มิย.-2 กค.2565
8 กค.2565
อา.17 กค.2565
9:00-12:00
21 กค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/25
กำแพงแสน
1500
600฿
27 พค.-23 มิย.2565
25 มิย.2565
อา.26 มิย.2565
13:00-16:00
1 กค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/12
บางเขน
1500
600฿
22 พค.-11 มิย.2565
15 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
13:00-16:00
23 มิย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/11
บางเขน
1500
600฿
22 พค.-11 มิย.2565
15 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
9:00-12:00
23 มิย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/10
บางเขน
1500
600฿
17 เมย.-15 พค.2565
20 พค.2565
อา.29 พค.2565
13:00-16:00
6 มิย.2565
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ updated Jul 23,2022

ชื่อวิชาศูนย์สอบรับสมัครค่าสมัครวันที่เปิดรับสมัครอีเมลห้องสอบวันที่สอบเวลาสอบอีเมลผลสอบสมัครสอบ
KU-EPT 2565/24
บางเขน
1500
600฿
20 พย.-3 ธค.2565
9 ธค.2565
อา.18 ธค.2565
13:00-16:00
22 ธค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/23
บางเขน
1500
600฿
20 พย.-3 ธค.2565
9 ธค.2565
อา.18 ธค.2565
9:00-12:00
22 ธค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/22
บางเขน
1500
600฿
23 ตค.-5 พย.2565
11 พย.2565
อา.20 พย.2565
13:00-16:00
24 พย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/21
บางเขน
1500
600฿
23 ตค.-5 พย.2565
11 พย.2565
อา.13 พย.2565
9:00-12:00
24 พย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/20
บางเขน
1500
600฿
18 กย.-1 ตค.2565
7 ตค.2565
อา.16 ตค.2565
13:00-16:00
20 ตค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/19
บางเขน
1500
600฿
18 กย.-1 ตค.2565
7 ตค.2565
อา.16 ตค.2565
9:00-12:00
20 ตค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/18
บางเขน
1500
600฿
21 สค.-3 กย.2565
9 กย.2565
อา.18 กย.2565
13:00-16:00
22 กย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/17
บางเขน
1500
600฿
21 สค.-3 กย.2565
9 กย.2565
อา.18 กย.2565
9:00-12:00
22 กย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/16
บางเขน
1500
600฿
24 กค.-6 สค.2565
12 สค.2565
อา.21 สค.2565
13:00-16:00
25 สค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/15
บางเขน
1500
600฿
24 กค.-6 สค.2565
12 สค.2565
อา.21 สค.2565
9:00-12:00
25 สค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/26
กำแพงแสน
1500
600฿
5-31 กค.2565
3 สค.2565
ส.6 สค.2565
13:00-16:00
11 สค.2565
KU-EPT 2565/14
บางเขน
1500
600฿
19 มิย.-2 กค.2565
8 กค.2565
อา.17 กค.2565
13:00-16:00
21 กค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/13
บางเขน
1500
600฿
19 มิย.-2 กค.2565
8 กค.2565
อา.17 กค.2565
9:00-12:00
21 กค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/25
กำแพงแสน
1500
600฿
27 พค.-23 มิย.2565
25 มิย.2565
อา.26 มิย.2565
13:00-16:00
1 กค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/12
บางเขน
1500
600฿
22 พค.-11 มิย.2565
15 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
13:00-16:00
23 มิย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/11
บางเขน
1500
600฿
22 พค.-11 มิย.2565
15 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
9:00-12:00
23 มิย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/10
บางเขน
1500
600฿
17 เมย.-15 พค.2565
20 พค.2565
อา.29 พค.2565
13:00-16:00
6 มิย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/09
บางเขน
1500
600฿
17 เมย.-15 พค.2565
20 พค.2565
อา.29 พค.2565
9:00-12:00
6 มิย.2565
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ (Updated Jul 5,2022)

ชื่อวิชาศูนย์สอบรับสมัครค่าสมัครวันที่เปิดรับสมัครอีเมลห้องสอบวันที่สอบเวลาสอบอีเมลผลสอบสมัครสอบ
KU-EPT 2565/24
บางเขน
1500
600฿
20 พย.-3 ธค.2565
9 ธค.2565
อา.18 ธค.2565
13:00-16:00
23 ธค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/23
บางเขน
1500
600฿
20 พย.-3 ธค.2565
9 ธค.2565
อา.18 ธค.2565
9:00-12:00
23 ธค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/22
บางเขน
1500
600฿
23 ตค.-5 พย.2565
11 พย.2565
อา.20 พย.2565
13:00-16:00
25 พย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/21
บางเขน
1500
600฿
23 ตค.-5 พย.2565
11 พย.2565
อา.13 พย.2565
9:00-12:00
25 พย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/20
บางเขน
1500
600฿
18 กย.-1 ตค.2565
7 ตค.2565
อา.16 ตค.2565
13:00-16:00
21 ตค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/19
บางเขน
1500
600฿
18 กย.-1 ตค.2565
7 ตค.2565
อา.16 ตค.2565
9:00-12:00
21 ตค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/18
บางเขน
1500
600฿
21 สค.-3 กย.2565
9 กย.2565
อา.18 กย.2565
13:00-16:00
23 กย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/17
บางเขน
1500
600฿
21 สค.-3 กย.2565
9 กย.2565
อา.18 กย.2565
9:00-12:00
23 กย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/16
บางเขน
1500
600฿
24 กค.-6 สค.2565
12 สค.2565
อา.21 สค.2565
13:00-16:00
26 สค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/15
บางเขน
1500
600฿
24 กค.-6 สค.2565
12 สค.2565
อา.21 สค.2565
9:00-12:00
26 สค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/14
บางเขน
1500
600฿
19 มิย.-2 กค.2565
8 กค.2565
อา.17 กค.2565
13:00-16:00
22 กค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/13
บางเขน
1500
600฿
19 มิย.-2 กค.2565
8 กค.2565
อา.17 กค.2565
9:00-12:00
22 กค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/25
กำแพงแสน
1500
600฿
27 พค.-23 มิย.2565
25 มิย.2565
อา.26 มิย.2565
13:00-16:00
1 กค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/12
บางเขน
1500
600฿
22 พค.-11 มิย.2565
15 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
13:00-16:00
23 มิย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/11
บางเขน
1500
600฿
22 พค.-11 มิย.2565
15 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
9:00-12:00
23 มิย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/10
บางเขน
1500
600฿
17 เมย.-15 พค.2565
20 พค.2565
อา.29 พค.2565
13:00-16:00
6 มิย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/09
บางเขน
1500
600฿
17 เมย.-15 พค.2565
20 พค.2565
อา.29 พค.2565
9:00-12:00
6 มิย.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/08
 
1500
600฿
27 มีค.-15 เมย.2565
19 เมย.2565
อา.24 เมย.2565
13:00-16:00
2 พค.2565
ปิดแล้ว

 


ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์
(Updated May 8,2022)

ชื่อวิชาศูนย์สอบรับสมัครค่าสมัครวันที่เปิดรับสมัครอีเมลห้องสอบวันที่สอบเวลาสอบอีเมลผลสอบสมัครสอบ
KU-EPT 2565/24
บางเขน
1500
600฿
20 พย.-3 ธค.2565
9 ธค.2565
อา.18 ธค.2565
13:00-16:00
26 ธค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/23
บางเขน
1500
600฿
20 พย.-3 ธค.2565
9 ธค.2565
อา.18 ธค.2565
9:00-12:00
26 ธค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/22
บางเขน
1500
600฿
23 ตค.-5 พย.2565
11 พย.2565
อา.20 พย.2565
13:00-16:00
28 พย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/21
บางเขน
1500
600฿
23 ตค.-5 พย.2565
11 พย.2565
อา.13 พย.2565
9:00-12:00
28 พย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/20
บางเขน
1500
600฿
18 กย.-1 ตค.2565
7 ตค.2565
อา.16 ตค.2565
13:00-16:00
24 ตค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/19
บางเขน
1500
600฿
18 กย.-1 ตค.2565
7 ตค.2565
อา.16 ตค.2565
9:00-12:00
24 ตค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/18
บางเขน
1500
600฿
21 สค.-3 กย.2565
9 กย.2565
อา.18 กย.2565
13:00-16:00
26 กย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/17
บางเขน
1500
600฿
21 สค.-3 กย.2565
9 กย.2565
อา.18 กย.2565
9:00-12:00
26 กย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/16
บางเขน
1500
600฿
24 กค.-6 สค.2565
12 สค.2565
อา.21 สค.2565
13:00-16:00
29 สค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/15
บางเขน
1500
600฿
24 กค.-6 สค.2565
12 สค.2565
อา.21 สค.2565
9:00-12:00
29 สค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/14
บางเขน
1500
600฿
19 มิย.-2 กค.2565
8 กค.2565
อา.17 กค.2565
13:00-16:00
25 กค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/13
บางเขน
1500
600฿
19 มิย.-2 กค.2565
8 กค.2565
อา.17 กค.2565
9:00-12:00
25 กค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/12
บางเขน
1500
600฿
22 พค.-4 มิย.2565
10 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
13:00-16:00
27 มิย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/11
บางเขน
1500
600฿
22 พค.-4 มิย.2565
10 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
9:00-12:00
27 มิย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/10
บางเขน
1500
600฿
17 เมย.-15 พค.2565
20 พค.2565
อา.29 พค.2565
13:00-16:00
6 มิย.2565
KU-EPT 2565/09
บางเขน
1500
600฿
17 เมย.-15 พค.2565
20 พค.2565
อา.29 พค.2565
9:00-12:00
6 มิย.2565
KU-EPT 2565/08
 
1500
600฿
27 มีค.-15 เมย.2565
19 เมย.2565
อา.24 เมย.2565
13:00-16:00
2 พค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/07
 
1500
600฿
27 มีค.-15 เมย.2565
19 เมย.2565
อา.24 เมย.2565
9:00-12:00
2 พค.2565
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ (updated Apr 28,2022)

ชื่อวิชาศูนย์สอบรับสมัครค่าสมัครวันที่เปิดรับสมัครอีเมลห้องสอบวันที่สอบเวลาสอบอีเมลผลสอบสมัครสอบ
KU-EPT 2565/18
บางเขน
1500
600฿
21 สค.-3 กย.2565
9 กย.2565
อา.18 กย.2565
13:00-16:00
26 กย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/17
บางเขน
1600
600฿
21 สค.-3 กย.2565
9 กย.2565
อา.18 กย.2565
9:00-12:00
26 กย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/16
บางเขน
1500
600฿
24 กค.-6 สค.2565
12 สค.2565
อา.21 สค.2565
13:00-16:00
29 สค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/15
บางเขน
1500
600฿
24 กค.-6 สค.2565
12 สค.2565
อา.21 สค.2565
9:00-12:00
29 สค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/14
บางเขน
1500
600฿
19 มิย.-2 กค.2565
8 กค.2565
อา.17 กค.2565
13:00-16:00
25 กค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/13
บางเขน
1500
600฿
19 มิย.-2 กค.2565
8 กค.2565
อา.17 กค.2565
9:00-12:00
25 กค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/12
บางเขน
1500
600฿
22 พค.-4 มิย.2565
10 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
13:00-16:00
27 มิย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/11
บางเขน
1500
600฿
22 พค.-4 มิย.2565
10 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
9:00-12:00
27 มิย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/10
บางเขน
1500
600฿
17 เมย.-15 พค.2565
20 พค.2565
อา.29 พค.2565
13:00-16:00
6 มิย.2565
KU-EPT 2565/09
บางเขน
1500
600฿
17 เมย.-15 พค.2565
20 พค.2565
อา.29 พค.2565
9:00-12:00
6 มิย.2565
KU-EPT 2565/08
 
1500
600฿
27 มีค.-15 เมย.2565
19 เมย.2565
อา.24 เมย.2565
13:00-16:00
2 พค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/07
 
1500
600฿
27 มีค.-15 เมย.2565
19 เมย.2565
อา.24 เมย.2565
9:00-12:00
2 พค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/06
 
เต็มแล้ว
600฿
20 กพ.-5 มีค.2565
11 มีค.2565
อา.20 มีค.2565
13:00-16:00
28 มีค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/05
 
เต็มแล้ว
600฿
20 กพ.-5 มีค.2565
11 มีค.2565
อา.20 มีค.2565
9:00-12:00
28 มีค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/04
 
เต็มแล้ว
600฿
4-5 กพ.2565
11 กพ.2565
อา.20 กพ.2565
13:00-16:00
28 กพ.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/03
 
เต็มแล้ว
600฿
4-5 กพ.2565
11 กพ.2565
อา.20 กพ.2565
9:00-12:00
28 กพ.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/02
 
200
600฿
21-25 ธค.2564
31 ธค.2564
อา.9 มค.2565
13:00-16:00
17 มค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/01
 
200
600฿
21-25 ธค.2564
31 ธค.2564
อา.9 มค.2565
9:00-12:00
17 มค.2565
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ (updated Apr 6,2022)

ชื่อวิชารับสมัครค่าสมัครวันที่เปิดรับสมัครอีเมลห้องสอบวันที่สอบเวลาสอบอีเมลผลสอบสมัครสอบ
KU-EPT 2565/12
1500
600฿
22 พค.-4 มิย.2565
10 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
13:00-16:00
27 มิย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/11
1500
600฿
22 พค.-4 มิย.2565
10 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
9:00-12:00
27 มิย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/10
1500
600฿
17 เมย.-15 พค.2565
20 พค.2565
อา.29 พค.2565
13:00-16:00
6 มิย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/09
1500
600฿
17 เมย.-15 พค.2565
20 พค.2565
อา.29 พค.2565
9:00-12:00
6 มิย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/08
1500
600฿
27 มีค.-9 เมย.2565
15 เมย.2565
อา.24 เมย.2565
13:00-16:00
2 พค.2565
KU-EPT 2565/07
1500
600฿
27 มีค.-9 เมย.2565
15 เมย.2565
อา.24 เมย.2565
9:00-12:00
2 พค.2565
KU-EPT 2565/06
เต็มแล้ว
600฿
20 กพ.-5 มีค.2565
11 มีค.2565
อา.20 มีค.2565
13:00-16:00
28 มีค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/05
เต็มแล้ว
600฿
20 กพ.-5 มีค.2565
11 มีค.2565
อา.20 มีค.2565
9:00-12:00
28 มีค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/04
เต็มแล้ว
600฿
4-5 กพ.2565
11 กพ.2565
อา.20 กพ.2565
13:00-16:00
28 กพ.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/03
เต็มแล้ว
600฿
4-5 กพ.2565
11 กพ.2565
อา.20 กพ.2565
9:00-12:00
28 กพ.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/02
200
600฿
21-25 ธค.2564
31 ธค.2564
อา.9 มค.2565
13:00-16:00
17 มค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/01
200
600฿
21-25 ธค.2564
31 ธค.2564
อา.9 มค.2565
9:00-12:00
17 มค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/43
เต็มแล้ว
600฿
21 พย.-4 ธค.2564
9 ธค.2564
อา.19 ธค.2564
13:00-16:00
27 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/42
เต็มแล้ว
600฿
21 พย.-4 ธค.2564
9 ธค.2564
อา.19 ธค.2564
9:00-12:00
27 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/37
96
600฿
7-9 พย.2564
10 พย.2564
ศ.12 พย.2564
13:00-16:00
15 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/41
150
600฿
5-12 พย.2564
19 พย.2564
อา.28 พย.2564
13:00-16:00
6 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/40
150
600฿
5-12 พย.2564
19 พย.2564
อา.28 พย.2564
9:00-12:00
6 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/36
96
600฿
4-6 พย.2564
8 พย.2564
พ.10 พย.2564
13:00-16:00
12 พย.2564
ปิดแล้ว


ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ (updated Mar 5,2022)

ชื่อวิชารับสมัครค่าสมัครวันที่เปิดรับสมัครอีเมลห้องสอบวันที่สอบเวลาสอบอีเมลผลสอบสมัครสอบ
KU-EPT 2565/12
200
600฿
22 พค.-4 มิย.2565
10 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
13:00-16:00
27 มิย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/11
200
600฿
22 พค.-4 มิย.2565
10 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
13:00-16:00
27 มิย.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/10
200
600฿
17-30 เมย.2565
6 พค.2565
อา.15 พค.2565
13:00-16:00
23 พค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/09
200
600฿
17-30 เมย.2565
6 พค.2565
อา.15 พค.2565
9:00-12:00
23 พค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/08
200
600฿
27 มีค.-9 เมย.2565
15 เมย.2565
อา.24 เมย.2565
13:00-16:00
2 พค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/07
200
600฿
27 มีค.-9 เมย.2565
15 เมย.2565
อา.24 เมย.2565
9:00-12:00
2 พค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/06
เต็มแล้ว
600฿
20 กพ.-5 มีค.2565
11 มีค.2565
อา.20 มีค.2565
13:00-16:00
28 มีค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/05
เต็มแล้ว
600฿
20 กพ.-5 มีค.2565
11 มีค.2565
อา.20 มีค.2565
9:00-12:00
28 มีค.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/04
เต็มแล้ว
600฿
4-5 กพ.2565
11 กพ.2565
อา.20 กพ.2565
13:00-16:00
28 กพ.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/03
เต็มแล้ว
600฿
4-5 กพ.2565
11 กพ.2565
อา.20 กพ.2565
9:00-12:00
28 กพ.2565
ปิดแล้ว
KU-EPT 2565/02
200
600฿
21-25 ธค.2564
31 ธค.2564
อา.9 มค.2565
13:00-16:00
17 มค.2565
เลื่อนสอบ
KU-EPT 2565/01
200
600฿
21-25 ธค.2564
31 ธค.2564
อา.9 มค.2565
9:00-12:00
17 มค.2565
เลื่อนสอบ
KU-EPT 2564/43
เต็มแล้ว
600฿
21 พย.-4 ธค.2564
9 ธค.2564
อา.19 ธค.2564
13:00-16:00
27 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/42
เต็มแล้ว
600฿
21 พย.-4 ธค.2564
9 ธค.2564
อา.19 ธค.2564
9:00-12:00
27 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/37
96
600฿
7-9 พย.2564
10 พย.2564
ศ.12 พย.2564
13:00-16:00
15 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/41
150
600฿
5-12 พย.2564
19 พย.2564
อา.28 พย.2564
13:00-16:00
6 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/40
150
600฿
5-12 พย.2564
19 พย.2564
อา.28 พย.2564
9:00-12:00
6 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/36
96
600฿
4-6 พย.2564
8 พย.2564
พ.10 พย.2564
13:00-16:00
12 พย.2564
ปิดแล้ว


ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ (updated Dec 22,2021)

ชื่อวิชารับสมัครค่าสมัครวันที่เปิดรับสมัครอีเมลห้องสอบวันที่สอบเวลาสอบอีเมลผลสอบสมัครสอบ
KU-EPT 2565/06
200
600฿
20 กพ.-5 มีค.2565
11 มีค.2565
อา.20 มีค.2565
13:00-16:00
28 มีค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/05
200
600฿
20 กพ.-5 มีค.2565
11 มีค.2565
อา.20 มีค.2565
9:00-12:00
28 มีค.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/04
200
600฿
23 มค.-5 กพ.2565
11 กพ.2565
อา.20 กพ.2565
13:00-16:00
28 กพ.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/03
200
600฿
23 มค.-5 กพ.2565
11 กพ.2565
อา.20 กพ.2565
9:00-12:00
28 กพ.2565
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2565/02
200
600฿
21-25 ธค.2564
31 ธค.2564
อา.9 มค.2565
13:00-16:00
17 มค.2565
KU-EPT 2565/01
200
600฿
21-25 ธค.2564
31 ธค.2564
อา.9 มค.2565
9:00-12:00
17 มค.2565
KU-EPT 2564/43
เต็มแล้ว
600฿
21 พย.-4 ธค.2564
9 ธค.2564
อา.19 ธค.2564
13:00-16:00
27 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/42
เต็มแล้ว
600฿
21 พย.-4 ธค.2564
9 ธค.2564
อา.19 ธค.2564
9:00-12:00
27 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/37
96
600฿
7-9 พย.2564
10 พย.2564
ศ.12 พย.2564
13:00-16:00
15 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/41
150
600฿
5-12 พย.2564
19 พย.2564
อา.28 พย.2564
13:00-16:00
6 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/40
150
600฿
5-12 พย.2564
19 พย.2564
อา.28 พย.2564
9:00-12:00
6 ธค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/36
96
600฿
4-6 พย.2564
8 พย.2564
พ.10 พย.2564
13:00-16:00
12 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/35
96
600฿
1-3 พย.2564
5 พย.2564
จ.8 พย.2564
13:00-16:00
10 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/34
96
600฿
31 ตค.-2 พย.2564
3 พย.2564
ศ.5 พย.2564
13:00-16:00
8 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/39
200
600฿
29 ตค.-6 พย.2564
12 พย.2564
อา.21 พย.2564
13:00-16:00
29 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/38
200
600฿
29 ตค.-6 พย.2564
12 พย.2564
อา.21 พย.2564
9:00-12:00
29 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/33
96
600฿
28-30 ตค.2564
1 พย.2564
พ.3 พย.2564
13:00-16:00
5 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/32
96
600฿
26-28 ตค.2564
29 ตค.2564
จ.1 พย.2564
13:00-16:00
3 พย.2564
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ (updated 17/11/2021)

ชื่อวิชารับสมัครค่าสมัครวันที่เปิดรับสมัครอีเมลห้องสอบวันที่สอบเวลาสอบอีเมลผลสอบสมัครสอบ
KU-EPT 2564/43
200
600฿
21 พย.-4 ธค.2564
9 ธค.2564
อา.19 ธค.2564
13:00-16:00
27 ธค.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/42
200
600฿
21 พย.-4 ธค.2564
9 ธค.2564
อา.19 ธค.2564
9:00-12:00
27 ธค.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/37
96
600฿
7-9 พย.2564
10 พย.2564
ศ.12 พย.2564
13:00-16:00
15 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/41
150
600฿
5-12 พย.2564
19 พย.2564
อา.28 พย.2564
13:00-16:00
6 ธค.2564
KU-EPT 2564/40
150
600฿
5-12 พย.2564
19 พย.2564
อา.28 พย.2564
9:00-12:00
6 ธค.2564
KU-EPT 2564/36
96
600฿
4-6 พย.2564
8 พย.2564
พ.10 พย.2564
13:00-16:00
12 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/35
96
600฿
1-3 พย.2564
5 พย.2564
จ.8 พย.2564
13:00-16:00
10 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/34
96
600฿
31 ตค.-2 พย.2564
3 พย.2564
ศ.5 พย.2564
13:00-16:00
8 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/39
200
600฿
29 ตค.-6 พย.2564
12 พย.2564
อา.21 พย.2564
13:00-16:00
29 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/38
200
600฿
29 ตค.-6 พย.2564
12 พย.2564
อา.21 พย.2564
9:00-12:00
29 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/33
96
600฿
28-30 ตค.2564
1 พย.2564
พ.3 พย.2564
13:00-16:00
5 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/32
96
600฿
26-28 ตค.2564
29 ตค.2564
จ.1 พย.2564
13:00-16:00
3 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/31
96
600฿
24-26 ตค.2564
28 ตค.2564
ศ.29 ตค.2564
13:00-16:00
1 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/30
96
600฿
22-24 ตค.2564
26 ตค.2564
พ.27 ตค.2564
13:00-16:00
29 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/29
เต็มแล้ว
600฿
17-22 ตค.2564
24 ตค.2564
จ.25 ตค.2564
13:00-16:00
27 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/28
เต็มแล้ว
600฿
15-17 ตค.2564
19 ตค.2564
พ.20 ตค.2564
13:00-16:00
22 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/27
เต็มแล้ว
600฿
13-15 ตค.2564
17 ตค.2564
จ.18 ตค.2564
13:00-16:00
20 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/26
เต็มแล้ว
600฿
10-12 ตค.2564
14 ตค.2564
ศ.15 ตค.2564
13:00-16:00
18 ตค.2564
ปิดแล้ว


ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ (Updated Nov 1,2021)

ชื่อวิชารับสมัครค่าสมัครวันที่เปิดรับสมัครอีเมลห้องสอบวันที่สอบเวลาสอบอีเมลผลสอบสมัครสอบ
KU-EPT 2564/41
200
600฿
21 พย.-4 ธค.2564
9 ธค.2564
อา.19 ธค.2564
13:00-16:00
27 ธค.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/40
200
600฿
21 พย.-4 ธค.2564
9 ธค.2564
อา.19 ธค.2564
9:00-12:00
27 ธค.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/37
96
600฿
7-9 พย.2564
10 พย.2564
ศ.12 พย.2564
13:00-16:00
15 พย.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/36
96
600฿
4-6 พย.2564
8 พย.2564
พ.10 พย.2564
13:00-16:00
12 พย.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/35
96
600฿
1-3 พย.2564
5 พย.2564
จ.8 พย.2564
13:00-16:00
10 พย.2564
KU-EPT 2564/34
96
600฿
31 ตค.-2 พย.2564
3 พย.2564
ศ.5 พย.2564
13:00-16:00
8 พย.2564
KU-EPT 2564/39
200
600฿
29 ตค.-6 พย.2564
12 พย.2564
อา.21 พย.2564
13:00-16:00
29 พย.2564
KU-EPT 2564/38
200
600฿
29 ตค.-6 พย.2564
12 พย.2564
อา.21 พย.2564
9:00-12:00
29 พย.2564
KU-EPT 2564/33
96
600฿
28-30 ตค.2564
1 พย.2564
พ.3 พย.2564
13:00-16:00
5 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/32
96
600฿
26-28 ตค.2564
29 ตค.2564
จ.1 พย.2564
13:00-16:00
3 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/31
96
600฿
24-26 ตค.2564
28 ตค.2564
ศ.29 ตค.2564
13:00-16:00
1 พย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/30
96
600฿
22-24 ตค.2564
26 ตค.2564
พ.27 ตค.2564
13:00-16:00
29 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/29
เต็มแล้ว
600฿
17-22 ตค.2564
24 ตค.2564
จ.25 ตค.2564
13:00-16:00
27 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/28
เต็มแล้ว
600฿
15-17 ตค.2564
19 ตค.2564
พ.20 ตค.2564
13:00-16:00
22 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/27
เต็มแล้ว
600฿
13-15 ตค.2564
17 ตค.2564
จ.18 ตค.2564
13:00-16:00
20 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/26
เต็มแล้ว
600฿
10-12 ตค.2564
14 ตค.2564
ศ.15 ตค.2564
13:00-16:00
18 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/25
เต็มแล้ว
600฿
6-8 ตค.2564
10 ตค.2564
จ.11 ตค.2564
13:00-16:00
13 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/24
เต็มแล้ว
600฿
3-5 ตค.2564
7 ตค.2564
ศ.8 ตค.2564
13:00-16:00
11 ตค.2564
ปิดแล้ว
ตารางสอบ KU-EPT (Updated Oct 15,2021)
ชื่อวิชารับสมัครค่าสมัครวันที่เปิดรับสมัครอีเมลห้องสอบวันที่สอบเวลาสอบอีเมลผลสอบสมัครสอบ
KU-EPT 2564/31
13
600฿
24-26 ตค.2564
28 ตค.2564
ศ.29 ตค.2564
13:00-16:00
1 พย.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/30
13
600฿
22-24 ตค.2564
26 ตค.2564
พ.27 ตค.2564
13:00-16:00
29 ตค.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/29
13
600฿
17-22 ตค.2564
24 ตค.2564
จ.25 ตค.2564
13:00-16:00
27 ตค.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/28
เต็มแล้ว
600฿
15-17 ตค.2564
19 ตค.2564
พ.20 ตค.2564
13:00-16:00
22 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/27
เต็มแล้ว
600฿
13-15 ตค.2564
17 ตค.2564
จ.18 ตค.2564
13:00-16:00
20 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/26
เต็มแล้ว
600฿
10-12 ตค.2564
14 ตค.2564
ศ.15 ตค.2564
13:00-16:00
18 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/25
เต็มแล้ว
600฿
6-8 ตค.2564
10 ตค.2564
จ.11 ตค.2564
13:00-16:00
13 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/24
เต็มแล้ว
600฿
3-5 ตค.2564
7 ตค.2564
ศ.8 ตค.2564
13:00-16:00
11 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/23
เต็มแล้ว
600฿
1-3 ตค.2564
5 ตค.2564
พ.6 ตค.2564
13:00-16:00
8 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/22
เต็มแล้ว
600฿
29 กย.-1 ตค.2564
3 ตค.2564
จ.4 ตค.2564
13:00-16:00
6 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/21
เต็มแล้ว
600฿
18-28 กย.2564
30 กย.2564
ศ.1 ตค.2564
13:00-16:00
4 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/20
เต็มแล้ว
600฿
18-26 กย.2564
28 กย.2564
พ.29 กย.2564
13:00-16:00
1 ตค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/19
เต็มแล้ว
600฿
18-24 กย.2564
26 กย.2564
จ.27 กย.2564
13:00-16:00
29 กย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/18
เต็มแล้ว
600฿
18-19 กย.2564
21 กย.2564
พ.22 กย.2564
13:00-16:00
23 กย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/17
13
600฿
14-16 กย.2564
17 กย.2564
จ.20 กย.2564
13:00-16:00
22 กย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/16
ปิดรับสมัคร
600฿
25 กค.-7 สค.2564
13 สค.2564
อา.22 สค.2564
13:00-16:00
30 สค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/15
ปิดรับสมัคร
600฿
25 กค.-7 สค.2564
13 สค.2564
อา.22 สค.2564
9:00-12:00
30 สค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/14
ปิดรับสมัคร
600฿
13-26 มิย.2564
2 กค.2564
อา.11 กค.2564
13:00-16:00
19 กค.2564
ปิดแล้ว

 

ตารางสอบ KU-EPT ปี  - 2564

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ (Updated Aug 15,2021)

ชื่อวิชารับสมัครค่าสมัครวันที่เปิดรับสมัครอีเมลห้องสอบวันที่สอบเวลาสอบอีเมลผลสอบสมัครสอบ
KU-EPT 2564/16
ปิดรับสมัคร
600฿
25 กค.-7 สค.2564
13 สค.2564
อา.22 สค.2564
13:00-16:00
30 สค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/15
ปิดรับสมัคร
600฿
25 กค.-7 สค.2564
13 สค.2564
อา.22 สค.2564
9:00-12:00
30 สค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/14
ปิดรับสมัคร
600฿
13-26 มิย.2564
2 กค.2564
อา.11 กค.2564
13:00-16:00
19 กค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/13
ปิดรับสมัคร
600฿
13-26 มิย.2564
2 กค.2564
อา.11 กค.2564
9:00-12:00
19 กค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/12
ปิดรับสมัคร
600฿
16-29 พค.2564
4 มิย.2564
อา.13 มิย.2564
13:00-16:00
21 มิย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/11
ปิดรับสมัคร
600฿
16-29 พค.2564
4 มิย.2564
อา.13 มิย.2564
9:00-12:00
21 มิย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/10
ปิดรับสมัคร
600฿
18 เมย.-1 พค.2564
7 พค.2564
อา.16 พค.2564
13:00-16:00
24 พค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/09
ปิดรับสมัคร
600฿
18 เมย.-1 พค.2564
7 พค.2564
อา.16 พค.2564
9:00-12:00
24 พค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/08
300
600฿
21 มีค.-3 เมย.2564
9 เมย.2564
อา.18 เมย.2564
นัดสอบเป็นกลุ่มเล็ก
13:00-16:00
26 เมย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/07
300
600฿
21 มีค.-3 เมย.2564
9 เมย.2564
อา.18 เมย.2564
9:00-12:00
26 เมย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/06
เต็มแล้ว
600฿
3-8 มีค.2564
11 มีค.2564
อา.14 มีค.2564
13:00-16:00
22 มีค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/05
เต็มแล้ว
600฿
3-8 มีค.2564
11 มีค.2564
อา.14 มีค.2564
9:00-12:00
22 มีค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/04
เต็มแล้ว
600฿
5-9 กพ.2564
12 กพ.2564
อา.14 กพ.2564
13:00-16:00
22 กพ.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/03
เต็มแล้ว
600฿
5-9 กพ.2564
12 กพ.2564
อา.14 กพ.2564
9:00-12:00
22 กพ.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/02
1500
600฿
20-27 ธค.2563
8 มค.2564
อา.17 มค.2564
13:00-16:00
25 มค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/01
1500
600฿
20-27 ธค.2563
8 มค.2564
อา.17 มค.2564
9:00-12:00
25 มค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2563/18
1500
600฿
22 พย.-5 ธค.2563
11 ธค.2563
อา.20 ธค.2563
13:00-16:00
28 ธค.2563
ปิดแล้ว
KU-EPT 2563/17
1500
600฿
22 พย.-5 ธค.2563
11 ธค.2563
อา.20 ธค.2563
9:00-12:00
28 ธค.2563
ปิดแล้ว

 

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์

(Updated Apr 18, 2021) 

ชื่อวิชารับสมัครค่าสมัครวันที่เปิดรับสมัครอีเมลห้องสอบวันที่สอบเวลาสอบอีเมลผลสอบสมัครสอบ
KU-EPT 2564/16
1500
600฿
25 กค.-7 สค.2564
13 สค.2564
อา.22 สค.2564
13:00-16:00
30 สค.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/15
1500
600฿
25 กค.-7 สค.2564
13 สค.2564
อา.22 สค.2564
9:00-12:00
30 สค.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/14
1500
600฿
13-26 มิย.2564
2 กค.2564
อา.11 กค.2564
13:00-16:00
19 กค.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/13
1500
600฿
13-26 มิย.2564
2 กค.2564
อา.11 กค.2564
9:00-12:00
19 กค.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/12
1500
600฿
16-29 พค.2564
4 มิย.2564
อา.13 มิย.2564
13:00-16:00
21 มิย.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/11
1500
600฿
16-29 พค.2564
4 มิย.2564
อา.13 มิย.2564
9:00-12:00
21 มิย.2564
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2564/10
เต็มแล้ว
600฿
18 เมย.-1 พค.2564
7 พค.2564
อา.16 พค.2564
เลื่อนสอบ
13:00-16:00
24 พค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/09
เต็มแล้ว
600฿
18 เมย.-1 พค.2564
7 พค.2564
อา.16 พค.2564
เลื่อนสอบ
9:00-12:00
24 พค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/08
300
600฿
21 มีค.-3 เมย.2564
9 เมย.2564
อา.18 เมย.2564
เลื่อนสอบ
13:00-16:00
26 เมย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/07
300
600฿
21 มีค.-3 เมย.2564
9 เมย.2564
อา.18 เมย.2564

เลื่อนสอบ
9:00-12:00
26 เมย.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/06
เต็มแล้ว
600฿
3-8 มีค.2564
11 มีค.2564
อา.14 มีค.2564
13:00-16:00
22 มีค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/05
เต็มแล้ว
600฿
3-8 มีค.2564
11 มีค.2564
อา.14 มีค.2564
9:00-12:00
22 มีค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/04
เต็มแล้ว
600฿
5-9 กพ.2564
12 กพ.2564
อา.14 กพ.2564
13:00-16:00
22 กพ.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/03
เต็มแล้ว
600฿
5-9 กพ.2564
12 กพ.2564
อา.14 กพ.2564
9:00-12:00
22 กพ.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/02
1500
600฿
20-27 ธค.2563
8 มค.2564
อา.17 มค.2564
13:00-16:00
25 มค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2564/01
1500
600฿
20-27 ธค.2563
8 มค.2564
อา.17 มค.2564
9:00-12:00
25 มค.2564
ปิดแล้ว
KU-EPT 2563/18
1500
600฿
22 พย.-5 ธค.2563
11 ธค.2563
อา.20 ธค.2563
13:00-16:00
28 ธค.2563
ปิดแล้ว
KU-EPT 2563/17
1500
600฿
22 พย.-5 ธค.2563
11 ธค.2563
อา.20 ธค.2563
9:00-12:00
28 ธค.2563
ปิดแล้ว

ตารางสอบ KU-EPT ปี 2563  

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ 

ชื่อวิชารับสมัครค่าสมัครวันที่เปิดรับสมัครอีเมลห้องสอบวันที่สอบเวลาสอบอีเมลผลสอบสมัครสอบ
KU-EPT 2563/18
1500
600฿
22 พย.-5 ธค.2563
11 ธค.2563
อา.20 ธค.2563
13:00-16:00
28 ธค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/17
1500
600฿
22 พย.-5 ธค.2563
11 ธค.2563
อา.20 ธค.2563
9:00-12:00
28 ธค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2563/16
1500
600฿
18-31 ตค.2563
6 พย.2563
อา.22 พย.2563
13:00-16:00
30 พย.2563
KU-EPT 2563/15
1500
600฿
18-31 ตค.2563
6 พย.2563
อา.22 พย.2563
9:00-12:00
30 พย.2563
KU-EPT 2563/14
1500
600฿
20 กย.-3 ตค.2563
9 ตค.2563
อา.18 ตค.2563
13:00-16:00
26 ตค.2563
ปิดแล้ว
KU-EPT 2563/13
1500
600฿
20 กย.-3 ตค.2563
9 ตค.2563
อา.18 ตค.2563
9:00-12:00
26 ตค.2563
ปิดแล้ว
KU-EPT 2563/12
1500
600฿
23 สค.-5 กย.2563
11 กย.2563
อา.20 กย.2563
13:00-16:00
28 กย.2563
ปิดแล้ว
KU-EPT 2563/11
1500
600฿
23 สค.-5 กย.2563
11 กย.2563
อา.20 กย.2563
9:00-12:00
28 กย.2563
ปิดแล้ว
KU-EPT 2563/10
1500
600฿
26 กค.-8 สค.2563
14 สค.2563
อา.23 สค.2563
13:00-16:00
31 สค.2563
ปิดแล้ว
KU-EPT 2563/09
1500
600฿
26 กค.-8 สค.2563
14 สค.2563
อา.23 สค.2563
9:00-12:00
31 สค.2563
ปิดแล้ว
KU-EPT 2563/08
1500
600฿
21 มิย.-4 กค.2563
16 กค.2563
อา.19 กค.2563
13:00-16:00
27 กค.2563
ปิดแล้ว
KU-EPT 2563/07
1500
600฿
21 มิย.-4 กค.2563
16 กค.2563
อา.19 กค.2563
9:00-12:00
27 กค.2563
ปิดแล้ว
KU-EPT 2563/21
1500
600฿
12-15 มิย.2563
18 มิย.2563
อา.21 มิย.2563
9:00-12:00
29 มิย.2563
ปิดแล้ว
KU-EPT 2563/20
1500
600฿
8-8 มิย.2563
12 มิย.2563
อา.14 มิย.2563
13:00-16:00
22 มิย.2563
ปิดแล้ว
KU-EPT 2563/19
1500
600฿
8-8 มิย.2563
12 มิย.2563
อา.14 มิย.2563
9:00-12:00
22 มิย.2563
ปิดแล้ว
KU-EPT 2563/04
1500
600฿
23 กพ.-7 มีค.2563
13 มีค.2563
อา.22 มีค.2563
เลื่อนสอบ
13:00-16:00
30 มีค.2563
ปิดแล้ว
KU-EPT 2563/03
1500
600฿
23 กพ.-7 มีค.2563
13 มีค.2563
อา.22 มีค.2563
เลื่อนสอบ
9:00-12:00
30 มีค.2563
ปิดแล้ว
KU-EPT 2563/02
1500
600฿
22 ธค.-4 มค.2563
10 มค.2563
ส.18 มค.2563
13:00-16:00
27 มค.2563
ปิดแล้ว
ข้อสอบ  KU-EPT (ทั้งหมด 80 ข้อ) 3 ชั่วโมง
ข้อสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
Part I : Structure (40 ข้อ) ประกอบด้วย (structure 25 ข้อ+Cloze Test 15 ข้อ)
Part II: Reading  (40 ข้อ)
รวม 80 ข้อ

 
Part I: Structure  
I) Directions: Choose the most appropriate word or phrase for each blank. (25 points)
1)    UV rays emitted by _______ sun can cause skin cancer.
1.  the                                                                     
2.  –
3.  a                                                                        
4.  an

2)    Create a coaching environment in your organization and watch your people _______.          
1.  flourished                                                      
2.  to flourish       
3.  flourishes                                                   
4.  flourish

3)    It _______ me a lot to have my hair done last week.         
1.  cost                                                               
2.  costs         
3.  costed                                                        
4.  is costing

4)    Not many of his colleagues like Peter because he is such a _______ guy.
1.  bad-temper                                                
2.  bad-tempering
3.  bad-tempered                                            
4.  bad-tempers

5)    The exhibitions of every library in the city ­­_______ less attention nowadays.   
1.  was attracting                                                 
2.  are attracting                    
3.  attracts                                                      
4.  is attracting   

II) Directions: Choose the most appropriate word or phrase for each blank. (15 points)

The Australian government has angered koala conservationists by again delaying a decision on whether to add the national icon to the country's endangered species list. Last year, a Senate inquiry 26)______ the status, health, and sustainability of Australia's koala population heard that there could be as few as 43,000 koalas left in the country. Millions 27)______ since the arrival of European settlers in the 18th century. Numbers were slashed again during open hunting seasons in the early 20th century and in recent decades tens of thousands have died 28)______ habitat destruction, disease – including Chlamydia and retrovirus – and dog attacks. On average, four koalas are admitted every week to Australia Zoo Wildlife Hospital, 29)______, after being hit by cars. The animals are also vulnerable to bushfires and drought.


26)    1.  into             2.  with           3.  for            4.  at
 
27)    1.  have killed               2.  have been killed    
         3.  killed                      4.  were killed

28)    1.  in spite of                  2.  in addition to         
         3.  contrary to              4.  as a result of

29)     1.  the country's largest wildlife hospital         
          2.  the country's wildlife largest hospital       
          3.  the country's largest hospital wildlife         
          4.  the country's hospital largest wildlife

Part II: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and choose the most appropriate answer for each question. (40 points)

Passage I
            If you do not want to pay hefty prices for imported beef, try buffalo meat, which may not have the organic label but will be grass-fed and leaner than cow meat. That will satisfy your craving for red meat. Fresh meat markets in Bangkok and the Northeast mostly sell cow meat, but if you are living in the North, the markets mainly sell buffalo meat. (P1)

            As for white meat, you can go for organic pork chops and eat no more than eight ounces per meal. A three-oz serving of pork contains 0.105 oz of fat, while a chicken breast without the skin contains 0.106 oz of fat, according to studies at the Universities of Wisconsin and Maryland. (P2)

            A much leaner and tastier alternative to chicken is turkey with its white and dark meats that are packed with a gamy flavor. (P3)

            Now that you are getting the go-ahead for meats, don’t forget to take everything in moderation and make sure to trim the fats. For optimal health, balance your diet with whole grains, nuts, seeds, fruits and vegetables. (P4)
 
41)  The word “hefty” (P1) means _______.
1.  moderate                                                   
2.  reasonable
3.  cheap                                                        
4.  high

42)  What does “craving” (P1) mean?
1.  taste                                                                              
2.  desire
3.  choice                                                                           
4.  search           

43)  Which is NOT true about buffalo meat?
1.  It is not expensive because it is a local product especially in the North.                          
2.  It is grass-fed and so is leaner than cow meat.
3.  It can as well satisfy your desire for red meat.
4.  It is definitely tastier and more tender than cow meat.
 
44)  What is the author’s advice?
1.  Eat buffalo meat that has the organic label.
2.  Eat chicken, which is leaner and tastier than turkey.
3.  Eat meat in moderation.
4.  Eat a good balance of various kinds of meats.

45)  According to the passage, which of the following is NOT true?
1.  Buffalo meat contains more fat than cow meat.                                      
2.  Northeastern people prefer cow meat to buffalo meat.
3.  Turkey contains less fat than chicken.                                          
4.  A 3-oz serving of pork has about the same amount of fat as a skinned chicken breast.

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อวิชารับสมัครค่าสมัครวันที่เปิดรับสมัครอีเมลห้องสอบวันที่สอบเวลาสอบอีเมลผลสอบสมัครสอบ
KU-EPT 2563/01
1500
600฿
22-4 มค.2563
10 มค.2563
ส.18 มค.2563
9:00-12:00
27 มค.2563
ยังไม่เปิด
KU-EPT 2562/12
เต็มแล้ว
600฿
27-9 พย.2562
14 พย.2562
อา.24 พย.2562
9:00-12:00
28 พย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/11
1500
600฿
6-19 ตค.2562
25 ตค.2562
อา.3 พย.2562
13:00-16:00
15 พย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/10
1500
600฿
6-19 ตค.2562
25 ตค.2562
อา.3 พย.2562
9:00-12:00
15 พย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/9
1500
600฿
28-10 สค.2562
16 สค.2562
อา.25 สค.2562
13:00-16:00
6 กย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/8
1500
600฿
28-10 สค.2562
16 สค.2562
อา.25 สค.2562
9:00-12:00
6 กย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/7
1600
600฿
26-1 มิย.2562
7 มิย.2562
อา.16 มิย.2562
9:00-12:00
28 มิย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/6
1500
600฿
3-18 มีค.2562
22 มีค.2562
อา.31 มีค.2562
13:00-16:00
11 เมย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/5
1500
600฿
3-18 มีค.2562
22 มีค.2562
อา.31 มีค.2562
9:00-12:00
11 เมย.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/4
1000
600฿
7-11 มค.2562
16 มค.2562
อา.20 มค.2562
13:00-16:00
31 มค.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/3
1000
600฿
7-11 มค.2562
16 มค.2562
อา.20 มค.2562
9:00-12:00
31 มค.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/2
เต็มแล้ว
600฿
23-5 มค.2562
11 มค.2562
อา.20 มค.2562
13:00-16:00
31 มค.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2562/1
เต็มแล้ว
600฿
23-5 มค.2562
11 มค.2562
อา.20 มค.2562
9:00-12:00
31 มค.2562
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/5
500
600฿
8-28 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/5
1000
600฿
8-28 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/5
300
600฿
8-28 ตค.2561
2 พย.2561
อา.11 พย.2561
9:00-12:00
30 พย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/4
400
600฿
13-14 สค.2561
31 สค.2561
อา.9 กย.2561
13:00-16:00
28 กย.2561
ปิดแล้ว
KU-EPT 2561/4
300
600฿
9-10 สค.2561
31 สค.2561
อา.9 กย.2561
13:00-16:00
28 กย.2561
ปิดแล้ว

  วัตถุประสงค์ของศูนย์ทดสอบทางภาษา          

เพื่อดำเนินการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับปริญญาตรี โท และเอก 

ระดับปริญญาตรี 

          สำหรับนิสิตปริญญาตรีที่สอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชา 01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III ทั้งนี้ ผลการสอบจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาถัดไปเป็นต้นไป
 

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย  นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องสอบวัดระดับความ สามารถทางภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ 

          หากนิสิตไม่ประสงค์เข้ารับการทดสอบ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย (English Required by Graduate School) โดยสอบผ่านวิชาดังกล่าว ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย แต่หากนิสิตสอบวิชาดังกล่าวไม่ผ่าน นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ หรือสมัครเข้ารับการทดสอบได้จนกว่าจะสอบผ่าน 

คุณสมบัติผู้เข้าสอบ  

ระดับปริญญาตรี

          นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคปกติทุกชั้นปีที่ผ่านวิชา 01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I และ 01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II แต่ยังไม่ผ่านวิชา 01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III


ระดับปริญญาโทและเอก 

1. ผู้มีสิทธิ์สอบต้องเป็นนิสิตในระดับปริญญาโทหรือเอกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. ผู้ที่สอบผ่านแล้วหรือผู้ที่ยื่นผลการสอบ TOEFL/IELTS เพื่อเทียบผลการสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบโดยเด็ดขาด
    ตั้งแต่ 1 กย. 2558 เป็นต้นไป ผู้ที่สอบผ่านแล้ว สามารถสมัครสอบซ้ำได้
 

ข้อบังคับเรื่องการสอบภาษาต่างประเทศ

ระดับบัณฑิตศึกษา 

นิสิตจะผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัยโดย
 • ผ่านการทดสอบ KU-EPT นิสิตทุกคนต้องสมัครสอบภาษาต่างประเทศ ซึ่งภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จะรับสมัครและจัดสอบปีละ 4 – 6 ครั้ง (ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์http://www.ku-ept.human.ku.ac.th/ หรือ http://www.human.ku.ac.th/หรือ
 • สอบผ่านวิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
 • เทียบผลสอบภาษาอังกฤษของ TOEFL/IELTS ผลการสอบนั้นนำมาขอเทียบได้ ถ้ามีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันขอเทียบ โดยมีผลคะแนนดังนี้

สำหรับนิสิตปริญญาโท

TOEFL

 • Paper-based Total               ไม่น้อยกว่า 450
 • Computer-based Total         ไม่น้อยกว่า 133
 • Internet-based Total           ไม่น้อยกว่า 45
IELTS
 • คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0

สำหรับนิสิตปริญญาเอก

TOEFL

 • Paper-based Total               ไม่น้อยกว่า 500
 • Computer-based Total          ไม่น้อยกว่า 173
 • Internet-based Total             ไม่น้อยกว่า 61
IELTS
 • คะแนนไม่น้อยกว่า 5.5

หมายเหตุ

บัณฑิตวิทยาลัยยกเว้นการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับ
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและ ก.พ. รับรอง
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 
วิธีสมัครสอบ KU EPT 

ขั้นตอนการสมัครสอบ KU-EPT และ TOEFL ITP  

1. ลงทะเบียน

1.1 กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน ต้องการลงทะเบียน (คลิก)  หลังจากกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะส่ง link ไปยัง email ของท่าน เพื่อให้ท่านยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน
 
1.2 ยืนยันการลงทะเบียน โดยเข้าไปที่ระบบ email ของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิก link เพื่อยืนยันการลงทะเบียน หลังจากยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ท่านจึงจะสามารถสมัครสอบได้
 
หมายเหตุ
            เมื่อลงทะเบียนแล้ว สามารถใช้สมัครสอบได้ตลอดไป ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว เช่น เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยน email ฯลฯ กรุณาติดต่อศูนย์ทดสอบฯ
 

2. สมัครสอบ

2.1 สมัครสอบจาก ตารางสอบ ซึ่่งแสดงอยู่ในหน้าแรก
 
2.2 วิชาที่เปิดรับสมัครสอบ จะมีลิงค์ให้ สมัครสอบ
 
2.3 คลิก พิมพ์ใบชำระเงิน
 
2.4 การชำระเงิน ชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ Application ธนาคารกรุงเทพ หรือชำระผ่านตู้ฝากเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ (จ่ายบิล) ภายใน 1 วันจากวันที่สมัคร
      กรุณาเก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน ค่าสมัครสอบไม่สามารถขอคืนได้
 
หลังจากทางธนาคารยืนยันการชำระเงินของท่าน ระบบจะส่ง email ให้ท่าน เพื่อยืนยันว่าการสมัครสอบของท่านถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว
 

สถานที่ติดต่อ

ห้องศูนย์ทดสอบทางภาษา (ห้อง 219)  อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 2  คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 02-579-5566-8 ต่อ 1211 หรือ เบอร์ตรง 099-1896104 หรือ  092-3247842

 

         

ชื่อวิชารับสมัครค่าสมัครวันที่เปิดรับสมัครอีเมลห้องสอบวันที่สอบเวลาสอบอีเมลผลสอบสมัครสอบ 
KU-EPT 2564/16
1500
600฿
25 กค.-7 สค.2564
13 สค.2564
อา.22 สค.2564
13:00-16:00
30 สค.2564
ยังไม่เปิด
 
KU-EPT 2564/15
1500
600฿
25 กค.-7 สค.2564
13 สค.2564
อา.22 สค.2564
9:00-12:00
30 สค.2564
ยังไม่เปิด
 
KU-EPT 2564/14
1500
600฿
13-26 มิย.2564
2 กค.2564
อา.11 กค.2564
13:00-16:00
19 กค.2564
ยังไม่เปิด
 
KU-EPT 2564/13
1500
600฿
13-26 มิย.2564
2 กค.2564
อา.11 กค.2564
9:00-12:00
19 กค.2564
ยังไม่เปิด
 
KU-EPT 2564/12
1500
600฿
16-29 พค.2564
4 มิย.2564
อา.13 มิย.2564
13:00-16:00
21 มิย.2564
ยังไม่เปิด
 
KU-EPT 2564/11
1500
600฿
16-29 พค.2564
4 มิย.2564
อา.13 มิย.2564
9:00-12:00
21 มิย.2564
ยังไม่เปิด
 
KU-EPT 2564/10
เต็มแล้ว
600฿
18 เมย.-1 พค.2564
7 พค.2564
อา.16 พค.2564
13:00-16:00
24 พค.2564
ปิดแล้ว
 
KU-EPT 2564/09
เต็มแล้ว
600฿
18 เมย.-1 พค.2564
7 พค.2564
อา.16 พค.2564
9:00-12:00
24 พค.2564
ปิดแล้ว
 
KU-EPT 2564/08
300
600฿
21 มีค.-3 เมย.2564
9 เมย.2564
อา.18 เมย.2564
13:00-16:00
26 เมย.2564
ปิดแล้ว
 
KU-EPT 2564/07
300
600฿
21 มีค.-3 เมย.2564
9 เมย.2564
อา.18 เมย.2564
9:00-12:00
26 เมย.2564
ปิดแล้ว
 
KU-EPT 2564/06
เต็มแล้ว
600฿
3-8 มีค.2564
11 มีค.2564
อา.14 มีค.2564
13:00-16:00
22 มีค.2564
ปิดแล้ว
 
KU-EPT 2564/05
เต็มแล้ว
600฿
3-8 มีค.2564
11 มีค.2564
อา.14 มีค.2564
9:00-12:00
22 มีค.2564
ปิดแล้ว
 
KU-EPT 2564/04
เต็มแล้ว
600฿
5-9 กพ.2564
12 กพ.2564
อา.14 กพ.2564
13:00-16:00
22 กพ.2564
ปิดแล้ว
 
KU-EPT 2564/03
เต็มแล้ว
600฿
5-9 กพ.2564
12 กพ.2564
อา.14 กพ.2564
9:00-12:00
22 กพ.2564
ปิดแล้ว
 
KU-EPT 2564/02
1500
600฿
20-27 ธค.2563
8 มค.2564
อา.17 มค.2564
13:00-16:00
25 มค.2564
ปิดแล้ว
 
KU-EPT 2564/01
1500
600฿
20-27 ธค.2563
8 มค.2564
อา.17 มค.2564
9:00-12:00
25 มค.2564
ปิดแล้ว
 
KU-EPT 2563/18
1500
600฿
22 พย.-5 ธค.2563
11 ธค.2563
อา.20 ธค.2563
13:00-16:00
28 ธค.2563
ปิดแล้ว
 
KU-EPT 2563/17
1500
600฿
22 พย.-5 ธค.2563
11 ธค.2563
อา.20 ธค.2563
9:00-12:00
28 ธค.2563
ปิดแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม Tel 09946539360867864394
หรือ ทักมาที่ Line ID @thebrightbrain
คลิ๊ก 

 แนวข้อสอบจริง KU EPT รอบ 15-16/65  ล่าสุด

(19 มิ.ย. 65 รอบ บ่าย


__________ the exceptional military success, Genghis Khan is often considered to be the greatest
conqueror all the time.

1. Due to 2. Because 3. although 4. Despite

แนวข้อสอบ Reading KU EPT 15-16//65 (ล่าสุด) 19 มิ.ย. 65

Millennials, Sleeplessness , third culture kids, American Sign Language (ASL)

Sushi , Plant-based Food

 แนวข้อสอบจริง KU EPT รอบ 15-16/65  ล่าสุด

(19 มิ.ย. 65 รอบ บ่าย


__________ the exceptional military success, Genghis Khan is often considered to be the greatest
conqueror all the time.

1. Due to 2. Because 3. although 4. Despite

แนวข้อสอบ Reading KU EPT 15-16//65 (ล่าสุด) 19 มิ.ย. 65

Millennials, Sleeplessness , third culture kids, American Sign Language (ASL)

Sushi , Plant-based Food

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อวิชาศูนย์สอบรับสมัครค่าสมัครวันที่เปิดรับสมัครอีเมลห้องสอบวันที่สอบเวลาสอบอีเมลผลสอบสมัครสอบ 
KU-EPT 2565/24
บางเขน
1500
600฿
20 พย.-3 ธค.2565
9 ธค.2565
อา.18 ธค.2565
13:00-16:00
23 ธค.2565
ยังไม่เปิด
 
KU-EPT 2565/23
บางเขน
1500
600฿
20 พย.-3 ธค.2565
9 ธค.2565
อา.18 ธค.2565
9:00-12:00
23 ธค.2565
ยังไม่เปิด
 
KU-EPT 2565/22
บางเขน
1500
600฿
23 ตค.-5 พย.2565
11 พย.2565
อา.20 พย.2565
13:00-16:00
25 พย.2565
ยังไม่เปิด
 
KU-EPT 2565/21
บางเขน
1500
600฿
23 ตค.-5 พย.2565
11 พย.2565
อา.13 พย.2565
9:00-12:00
25 พย.2565
ยังไม่เปิด
 
KU-EPT 2565/20
บางเขน
1500
600฿
18 กย.-1 ตค.2565
7 ตค.2565
อา.16 ตค.2565
13:00-16:00
21 ตค.2565
ยังไม่เปิด
 
KU-EPT 2565/19
บางเขน
1500
600฿
18 กย.-1 ตค.2565
7 ตค.2565
อา.16 ตค.2565
9:00-12:00
21 ตค.2565
ยังไม่เปิด
 
KU-EPT 2565/18
บางเขน
1500
600฿
21 สค.-3 กย.2565
9 กย.2565
อา.18 กย.2565
13:00-16:00
23 กย.2565
ยังไม่เปิด
 
KU-EPT 2565/17
บางเขน
1500
600฿
21 สค.-3 กย.2565
9 กย.2565
อา.18 กย.2565
9:00-12:00
23 กย.2565
ยังไม่เปิด
 
KU-EPT 2565/16
บางเขน
1500
600฿
24 กค.-6 สค.2565
12 สค.2565
อา.21 สค.2565
13:00-16:00
26 สค.2565
ยังไม่เปิด
 
KU-EPT 2565/15
บางเขน
1500
600฿
24 กค.-6 สค.2565
12 สค.2565
อา.21 สค.2565
9:00-12:00
26 สค.2565
ยังไม่เปิด
 
KU-EPT 2565/14
บางเขน
1500
600฿
19 มิย.-2 กค.2565
8 กค.2565
อา.17 กค.2565
13:00-16:00
22 กค.2565
ปิดแล้ว
 
KU-EPT 2565/13
บางเขน
1500
600฿
19 มิย.-2 กค.2565
8 กค.2565
อา.17 กค.2565
9:00-12:00
22 กค.2565
ปิดแล้ว
 
KU-EPT 2565/25
กำแพงแสน
1500
600฿
27 พค.-23 มิย.2565
25 มิย.2565
อา.26 มิย.2565
13:00-16:00
1 กค.2565
ปิดแล้ว
 
KU-EPT 2565/12
บางเขน
1500
600฿
22 พค.-11 มิย.2565
15 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
13:00-16:00
23 มิย.2565
ปิดแล้ว
 
KU-EPT 2565/11
บางเขน
1500
600฿
22 พค.-11 มิย.2565
15 มิย.2565
อา.19 มิย.2565
9:00-12:00
23 มิย.2565
ปิดแล้ว
 
KU-EPT 2565/10
บางเขน
1500
600฿
17 เมย.-15 พค.2565
20 พค.2565
อา.29 พค.2565
13:00-16:00
6 มิย.2565
ปิดแล้ว
 
KU-EPT 2565/09
บางเขน
1500
600฿
17 เมย.-15 พค.2565
20 พค.2565
อา.29 พค.2565
9:00-12:00
6 มิย.2565
ปิดแล้ว
 
KU-EPT 2565/08
 
1500
600฿
27 มีค.-15 เมย.2565
19 เมย.2565
อา.24 เมย.2565
13:00-16:00
2 พค.2565
ปิดแล้ว