NIDA-TEAP

NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)

NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)

คลิก >>>>>   ตารางเรียน ENGLISH (สาขารัชโยธิน) 

       

Updated  แนวข้อสอบ NIDA TEAP 1/64  (14 พ.ย. 63) ล่าสุด
สถานที่สอบ นิด้า ( หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ , อาคารมาลัย หุวะนันท์ , อาคารสยามฯ )
ผู้สอบ ประมาณ 680 คน
สอบวันที่ 14 พ.ย. 63 (2 ชม.) 10.00-12.00 น.
ข้อสอบ มี จำนวน 50 ข้อ  
มีจำนวน 10 Passage 
Passage 1-2  เป็นข้อสอบ Cloze Test (Passage ละ 5 ข้อ) รวม 10 ข้อ 
Passage 3-10  เป็นข้อสอบ Reading  จำนวน 40 ข้อ 

แนวข้อสอบ NIDA  TEAP  5/61 (24 ก.พ. 61)

 By and large,  studies of socialization have focused less on the  acquisition of particular skills (although  these are often mentioned) 
 and more acquisition of cultural norms, values and beliefs, and rules for interacting with others . The central concern has been with  
 (6)________ ­­­­­­infants  and  children are taught to
 
  6.       1. that                                        3. when
             2. what                                      4. how 


 ตารางติว NIDA TEAP & FLEX MBA  
สอบถามเพิ่มเติม Line ID @thebrightbrain  
หรือ Tel. 0994653936, 0867864394 
 

คอร์สเตรียมสอบภาษาอังกฤษ รอบ Taep-n6

เพื่อสอบ NIDA TEAP 5/64 วันที่ 17 ก.ค. 64 
และ  เพื่อสอบ Flex MBA 3/64  วันที่ 20 มิ.ย. 64

  Pro รอบนี้
 ลงทะเบียนก่อน 6 มิ.ย. 64 ลด 1,000 บ เหลือ 6,400 บาท

 ลงทะเบียนตั้งแต่ 7-13 มิ.ย. 64 ลด 500 บ. เหลือ 6,900 บาท 

 ลงทะเบียนตั้งแต่ 14 มิ.ย. 64    7,400 บาท (ค่าเรียนปกติ) (งดร่วมกับโปรอื่น)

  Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน เพื่อสอบ NIDA-TEAP และ 

Flex MBA (ส่วนของEng)

  Teap n6  คอร์สเดียวครบ 
ทั้งปูพื้น พร้อมตลุยโจทย์

 ปูพื้น เรียน online ได้ 24 ชม. เรียนได้ทุกที
(ตั้งแต่วันนี้-30 ก.ค. 64) 


 สอนสด (Live)-online - จำกัด 8 ที่
 ตลุยโจทย์จากแนวจริง ล่าสุด
วัน ส. ที่ 19 มิ.ย. 64 (10.00-13.00 น.)

เรียนได้ทุกที ผ่านแอป Zoom เปิดไมค์ถามตอบได้เลย

 รอบนี้ พิเศษ แถมตลุยโจทย์ Reading 4 ชม

(เรียน online ได้ 24 ชม.) เรียนตั้งแต่วันนี้-30 ก.ค.64) 

Private

เรียนส่วนตัว
(มี 2 แบบ)

เรียน สด online 
แบบ Live สด
ถาม-ตอบได้เลย
ด้วยระบบ zoom

หรือ
เรียนสดที่สถาบันฯ


สามารถเลือกวัน-เวลาเรียนได้

20 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 18,900 บ.
30 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 26,900 บ.
40 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 33,900 บ.

(ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)


ติดต่อ 0867864394, 0994653936 หรือ Line ID @thebrightbrain


การรับรองผล  NIDA-TEAP คอร์สเดียวจบ ครบทุกส่วน 550 up
หลังจากน้อง ๆ จบคอร์สแล้วไปสอบ หากสอบ NIDA TEAP ไม่ถึง 550 คะแนน
สามารถกลับมาเรียนในคอร์สสอนสด (Live) online ในรอบเรียนที่โรงเรียนเปิด
ได้ภายใน 1 ปี  นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน โดยชำระค่าเอกสาร 500 บาท/คอร์ส


กำหนดการรับสมัครสอบ วิชาภาษาอังกฤษ   
รอบปกติ  (NIDA TEAP)  (Updated Apr 19,2021)

ครั้งที่วันที่รับสมัครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่สอบเวลาสอบประกาศผลสอบ
3/2564 1-31 Mar 64 5 Apr 64 25 Apr 64 10.00-12.00 30 Apr 64
4/2564 1-30 Apr 64 5 May 64 15 May 64 10.00-12.00 21 May 64
5/2564 1-30 Jun 64 5 Jul 64 17 Jul 64 10.00-12.00 23 Jul 64
6/2564 1-31 Aug 64 3 Sep 64 11 Sep 64 10.00-12.00 17 Sep 64

 กำหนดการสอบ NIDA TEAP   ปี 2564


ครั้งที่วันที่รับสมัครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่สอบเวลาสอบประกาศผลสอบ
1/2564 1-31 Oct 63 5 Nov 63 14 Nov 63 10.00-12.00 20 Nov 63
2/2564 1-31 Dec 63 7 Jan 64  16 Jan 64
เลื่อนสอบเป็น
Mar 13,2021
10.00-12.00 22 Jan 64
3/2564 1-28 Feb 64 5 Mar 64-cancel 20 Mar 64 10.00-12.00 26 Mar 64
4/2564 1-30 Apr 64 5 May 64-cancel 15 May 64 10.00-12.00 21 May 64
5/2564 1-30 Jun 64 5 Jul 64-cancel 17 Jul 64 10.00-12.00 23 Jul 64
6/2564 1-31 Aug 64 3 Sep 64--cancel 11 Sep 64 10.00-12.00 17 Sep 64


กำหนดการสอบ NIDA -Teap 
ครั้งที่วันที่รับสมัครประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ
วันที่สอบเวลาสอบประกาศผลสอบ
11/2562 16-31 ก.ค. 62 5 ส.ค. 62 17 ส.ค. 62 10.00-12.00 น. 23 ส.ค. 62
12/2562 16-31 ส.ค. 62 5 ก.ย. 62 21 ก.ย. 62 10.00-12.00 น. 27 ก.ย. 62
1/2563 16-30 ก.ย. 62 5 ต.ค. 62 19 ต.ค. 62 10.00-12.00 น. 25 ต.ค. 62
2/2563 16-31 ต.ค. 62 5 พ.ย. 62 16 พ.ย. 62 10.00-12.00 น. 22 พ.ย. 62
3/2563 16-30 พ.ย. 62 5 ธ.ค. 62 14 ธ.ค. 62 10.00-12.00 น. 20 ธ.ค. 62
4/2563 16-31 ธ.ค. 62 5 ม.ค. 63 18 ม.ค. 63 10.00-12.00 น. 24 ม.ค. 63
5/2563 16-31 ม.ค. 63 5 ก.พ. 63 15 ก.พ. 63 10.00-12.00 น. 21 ก.พ. 63
(ไม่มีการจัดสอบ) 16-28 ก.พ. 63 5 มี.ค. 63 21 มี.ค. 63 10.00-12.00 น. 20 มี.ค. 63
(ไม่มีการจัดสอบ)
16-31 มี.ค. 63 5 เม.ย. 63 18 เม.ย. 63 10.00-12.00 น. 24 เม.ย. 63
(ไม่มีการจัดสอบ)
16-30 เม.ย. 63 5 พ.ค. 63 16 พ.ค. 63 10.00-12.00 น. 22 พ.ค. 63
ุ6/2563 16-31 พ.ค. 63 5 มิ.ย. 63 13 มิ.ย. 63 10.00-12.00 น. 19 มิ.ย. 63
7/2563 16-30 มิ.ย. 63 5 ก.ค. 63 18 ก.ค. 63 10.00-12.00 น. 24 ก.ค. 63
(ไม่มีการจัดสอบ)
16-31 ก.ค. 63
5 ส.ค. 63
15 ส.ค. 63 10.00-12.00 น. 21 ส.ค. 63
8/2563 1-30 ส.ค. 63 5 ก.ย. 63 19 ก.ย. 63 10.00-12.00 น. 25 ก.ย. 63

1/2564 1-31 ต.ค. 5 พ.ย. 63 14 พ.ย. 63 10.00-12.00 น. 25 พ.ย. 63

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร (NIDA Center for Language and Communication Development and Services) คณะภาษาและการสื่อสาร ดำเนินการจัดทดสอบภาษาอังกฤษให้กับบุคคลทั่วไป เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลคะแนนไปยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ทุกคณะ/สาขาวิชาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือเพื่อเป็นการ วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตนเอง สำหรับเตรียมการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี

ข้อสอบ NIDA TEAP มีจำนวน 50 ข้อ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก
คือ ส่วนที่  1) Modified Cloze 10 ข้อ (การบูรณาการทักษะด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการอ่าน)
และส่วนที่ 2) Reading Complehension 40 ข้อ  (การวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ) ข้อสอบจัดทำโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา

ระยะเวลาสอบ 2 ชม. 

อัตราค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท ต่อการสอบในแต่ละครั้ง ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทุกเดือนภายในระยะเวลาการสมัครที่ได้ระบุไว้ในตารางการรับสมัคร

  

การสมัครสอบ

การสมัครสอบ จะมีรอบปกติ และรอบพิเศษ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

การสอบรอบปกติ

  สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะนำผลคะแนนสอบไปใช้ ดังนี้

 • ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ทุกคณะ / สาขาวิชา ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง
 • สำหรับเตรียมการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

 

การสอบรอบปกติ และรอบพิเศษ

 1. สำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทภาคปกติ ที่ประสงค์จะนำผลคะแนนสอบไปใช้ ดังนี้
  • ยกเว้นการลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน LC4001 และ LC4002
  • ยื่นก่อนการขอสำเร็จการศึกษา
 2. สำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทภาคปกติและภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร (กรณีทุน/กรณีประสบการณ์/กรณีสัมภาษณ์) ที่ประสงค์จะนำผลคะแนนสอบไปใช้ยื่นก่อนการขอสำเร็จการศึกษา

การชำระเงิน

 1. โอนเงินสดจำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) เข้าบัญชีตามรายละเอียดดังนี้
  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • เลขที่บัญชี 944-0-28555-0
  • ชื่อบัญชี นายเตวิช เสวตไอยาราม และ นายมนัส สุดเจริญ
 2. การโอนค่าสมัครสอบ
  ผู้เข้าสมัครสอบจะต้องโอนเงินค่าสมัครสอบภายในระยะเวลาที่กำหนดรับสมัครของแต่ละเดือนเท่านั้น หากโอนก่อนหรือ หลังระยะเวลาที่กำหนดรับสมัคร ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัคร
 3. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้ท่าน Login เข้าสู่ระบบสมัครสอบอีกครั้ง เพื่ออัพโหลดหลักฐานการโอนเงินเข้าสู่ระบบ ภายในระยะเวลาที่กำหนดรับสมัครของแต่ละเดือน
 4. กรณีที่ไม่สามารถอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินได้
  กรุณาส่งไฟล์หลักฐานการโอนพร้อมระบุเลขประจำตัวสอบมาที่ wilaiwan@nida.ac.th ภายในระยะเวลาที่กำหนดรับสมัครของแต่ละเดือน
 5. การโอนเงินค่าสมัคร การส่งหลักฐานการโอนเงิน หากไม่โอนและส่งหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่กำหนดรับสมัครของแต่ละเดือน ศูนย์ฯ ถือว่าท่านมิได้ประสงค์จะสมัครสอบในเดือนนั้นๆ

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบ

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกให้โดยส่วนงานราชการ
 2. ดินสอ 2B ขี้นไป ยางลบ

   

คลิก >>>>>  แนวข้อสอบNIDA 

ดูคอร์สและตารางเรียน