วิชาเฉพาะ 9

วิชาเฉพาะ 9  นิด้า

 วิชาเฉพาะ 9  นิด้า คือ ข้อสอบเพื่อทดสอบผู้เข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า ) NIDA หลักสูตร MBA ภาคปกติ โดยวิชาเฉพาะ 9 ได้จัดการทดสอบครั้งแรกในการทดสอบครั้งที่ 3/59 ข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย 60 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง
· คณิตศาลสตร์แนว GMAT 30 ข้อ
· วิเคราะห์บทความ 30 ข้อ

 คะแนนเท่ากันทุกข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดคะแนนไม่ติดลบ

เวลาสอบวิชาเฉพาะ 9 นิด้า ใช้เวลาทดสอบ 2 ชม. 

โดยผู้เข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ (MBA  ภาคปกติ นิด้า) สามารถใช้คะแนนวิชาเฉพาะ 1 หรือ วิชาเฉพาะ 9 ก็ได้ โดยใช้คะแนนขั้นต่ำของ
วิชาเฉพาะ 1 หรือ วิชาเฉพาะ 9 ขั้นต่ำที่ 450 คะแนน และใช้ผลสอบ ภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) รวมกัน ให้ได้อย่างน้อย 1,000 คะแนน

 ตารางติว  GMAT  (วิชาเฉพาะ 9 นิด้า )

คอร์ส รายละเอียด
 

(GMAT)-
วิชาเฉพาะ 9

สอนสด online
แบบ Live สด
ถาม ตอบได้เลย
(เรียนได้ทุกที่)


A. Weera

 

เพื่อสอบ วิชาเฉพาะ 9
รอบ 4/66  วันที่ 9 ก.ย. 66

รอบ GM-08  ติวเดือน ส.ค. 66

สอนสด แบบออนไลน์ (Live)
ผ่านโปรแกรม Zoom

เปิดไมค์ -ถามตอบได้เลย
(เรียนที่ไหนก็ได้)


 คอร์สติวเข้มข้นก่อนสอบ 4 วันจบ

ครอบคลุม เนื่้อหา ครบทุกส่วนของ GMAT
(คณิตศาสตร์, การใช้เหตุผล และความถนัดทางธุรกิจฯ) 

เรียน 4 วันดังนี้ค่าา

=>> 1) พ.ที่ 16 ส.ค. (18.45-21.45 น.)
==> 2) พฤ.ที่ 17 ส.ค. (18.45-21.45 น.)
=>> 3) ศ.ที่ 18 ส.ค. 66 (18.45-21.45 น.)
=>> 4) ส.ที่ 19 ส.ค. 66 (10.00-17.00 น.)

Pro รอบนี้  

The Bright Brain (Room 3) is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: วิชาเฉพาะ 9 (รีรัน) 4-8 ก.ย. 66 @ The Bright Brain (Room3)
Time: Sep 4, 2023 09:00 AM Bangkok
Every day, until Sep 10, 2023, 7 occurrence(s)
Sep 4, 2023 09:00 AM
Sep 5, 2023 09:00 AM
Sep 6, 2023 09:00 AM
Sep 7, 2023 09:00 AM
Sep 8, 2023 09:00 AM
Sep 9, 2023 09:00 AM
Sep 10, 2023 09:00 AM
Please download and import the following iCalendar (.ics) files to your calendar system.
Daily: https://us02web.zoom.us/meeting/tZIscu6uqTorGtIMvmblsTzWBqcvFjWFkvoL/ics?icsToken=98tyKuGurz4tHNOUsRmBRpwABY_4KO7wtn5cjbd0sQnoASxAVhnBFPNBJJR1J_7b

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86157671106?pwd=aUh1TjFtMmc1OGx1WFhRQm1NcW9YZz09

Meeting ID: 861 5767 1106
Passcode: 712404

---

One tap mobile
+16465588656,,86157671106#,,,,*712404# US (New York)
+16469313860,,86157671106#,,,,*712404# US

---

Dial by your location
• +1 646 558 8656 US (New York)
• +1 646 931 3860 US
• +1 669 444 9171 US
• +1 669 900 9128 US (San Jose)
• +1 689 278 1000 US
• +1 719 359 4580 US
• +1 253 205 0468 US
• +1 253 215 8782 US (Tacoma)
• +1 301 715 8592 US (Washington DC)
• +1 305 224 1968 US
• +1 309 205 3325 US
• +1 312 626 6799 US (Chicago)
• +1 346 248 7799 US (Houston)
• +1 360 209 5623 US
• +1 386 347 5053 US
• +1 507 473 4847 US
• +1 564 217 2000 US

Meeting ID: 861 5767 1106
Passcode: 712404

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kcFUXj0Rws

---

THE BRIGHT BRAIN (ROOM 3)
Tel. 099 465 3936 (P Jeep)

 

 

 *ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท (ราคาปกติ) รวมค่าเอกสารแล้ว 

คอร์ส รายละเอียด
 

เพื่อสอบ วิชาเฉพาะ 9
รอบ 4/66  วันที่ 9 ก.ย. 66

รอบ GM-09  ติวเดือน ก.ย. 66


คอร์สติวเข้มข้นก่อนสอบ 5 วันจบ
ครอบคลุม เนื่้อหา ครบทุกส่วนของ GMAT
(คณิตศาสตร์, การใช้เหตุผล และความถนัดทางธุรกิจฯ)

*VDO รีรัน online ผ่านโปรแกรม Zoom

(เรียนที่ไหนก็ได้)


 คอร์สติวเข้มข้นก่อนสอบ 5 วันจบ

เรียน จ.4 -ศ 8 ก.ย. 66 เวลา 13.00-16.00 น. 

Pro รอบนี้  

*ลงทะเบียน ก่อน 29 ส.ค. 66 ลด 1000 บ. เหลือ 6,900 บาท

 ลงทะเบียนตั้งแต่  30 ส.ค.  ราคา 7,900 บาท (ค่าเรียนปกติ)

 *ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท (ราคาปกติ) รวมค่าเอกสารแล้ว 

คอร์ส รายละเอียด

(GMAT)-
วิชาเฉพาะ 9

สอนสด online
แบบ Live สด
ถาม ตอบได้เลย
(เรียนได้ทุกที่)


A. Weera

เพื่อสอบ วิชาเฉพาะ 9
รอบ 3/66  8 ก.ค. 66

 รอบ GM-05  ติวเดือน  พ.ค. 66

สอนสด แบบออนไลน์ (Live)
ผ่านโปรแกรม Zoom

เปิดไมค์ -ถามตอบได้เลย
(เรียนที่ไหนก็ได้)

สอนครบทุกส่วน (คณิตฯ &การใช้เหตุผล 
กราฟ &รวมทั้งการวิเคราะห์บทความ)

คอร์สติวเข้มข้นก่อนสอบ 3 วันจบ
เรียน ส.-อา (10.30-16.30 น.)

เรียน 3 วันดังนี้ค่าา
1. พฤ.ที่ 4 พ.ค. (วันฉัตรฯ)  (10.30-16.30 น.)
2. ส.ที่ 6 พ.ค. 66 (10.30-16.30 น.)
3. อา. ที่ 7 พ.ค. 66 (10.30-16.30 น.)

Pro รอบนี้  

*เมื่อลงทะเบียนก่อน 30 เม.ย.66 รับส่วนลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.
***เมื่อลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 66 ค่าลงทะเบียนปกติ 7,900 บ.

*ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท (ราคาปกติ) 

Private (ส่วนตัว) สอนสด

เลือกวัน-เวลาเรียนได้

มีเรียน 2 แบบ
แบบที่ 1 สอนสด เรียนที่สถาบัน
หรือ
แบบที่ 2 สอนสด online
( Live สด ด้วย App Zoom)
เรียนที่ไหนก็ได้

ค่าเรียน ท่านเดียว หรือท่านแรก
@ 10 ชม. = 11,900 บาท
@ 15 ชม. = 15,500 บาท
@ 20 ชม . = 19,900 บาท
@ 30 ชม. = 28,500 บาท
@ 40 ชม. = 37,500 บาท
@ 50 ชม. = 45,900 บาท

ท่านที่ 2 ขึ้นไป
ชำระเพิ่มท่านละ 2,000 บ.

   รับรองผล  วิชาเฉพาะ 1, 9  550 คะแนน Up

หลังจากน้อง ๆ จบคอร์สแล้วไปสอบ  หากสอบไม่ถึง 550 คะแนน

น้องสามารถกลับมาเรียนในคอร์ส GMAT แบบ Live (สด) ได้ ในรอบที่โรงเรียนเปิดเท่านั้น
ภายใน 1 ปี นับจากวันเรียนวันแรก โดยชำระค่าลงทะเบียนใหม่ 500 บาท/คอร์ส

สอบถามเพิ่มเติม Tel 09946539360867864394
หรือ Line ID @thebrightbrain   

  รายละเอียด การสมัครสอบ วิชา เฉพาะ 1 และ วิชา เฉพาะ 9

สำหรับผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตต้องจัดส่งเอกสาร และชำระเงินภายในวันที่กำหนดเท่านั้น
การสมัครทางอินเตอร์เน็ต สามารถเข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th

การสมัครด้วยตนเอง (เนื่องจากการระบาดของโรคโควิท 19 ยกเลิกการสมัครด้วยตนเอง)
1.ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิป ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2.ยื่นใบสมัครสอบ พร้อมหลักฐานการสมัครให้เจ้าหน้าที่ และค่าสมัครสอบวิชาละ 200 บาท พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

หลักฐานการสมัคร
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ของหลักสูตรปริญญาตรี โดยระบุหน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้วด้วย และต้องมีตราประทับสถาบัน และมีเจ้าหน้าที่รับรองจำนวน 1 ฉบับ
หลักฐานการเปลี่ยนชี่อ ชื่อสกุล กรณีชื่อ ชื่อ สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา เช่น มีการสมรส หรือการเปลี่ยนชื่อ,ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.(เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐาน และประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ)

วิชาที่ต้องสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) ทุกคณะต้องสอบ
วิชาเฉพาะ 1 (ข้อสอบแนว Aptitude Test และวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน)
หลักสูตรที่ต้องสอบ คือ
1.รัฐประศาสนศาสตร์
2.การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3.บริหารธุรกิจ
4.พัฒนาการเศรษฐกิจ
5.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
6.การบริหารการพัฒนาสังคม
7.การจัดการสิ่งแวดล้อม
8.การพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
9.เทคโนโลยีการบริหาร
10.การสื่อสารประยุกต์
11.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.กฏหมายและการจัดการ
13. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

หากผู้สมัครมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่สอบมาแล้ว ไม่เกิน 2 ปี และได้รับคะแนนในระดับเฉลี่ยที่สถาบันกำหนด สามารถใช้คะแนนผลการสอบดังกล่าวแทนผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันได้โดยคะแนนต้องเป็นดังนื้

เกณฑ์การยื่นคะแนน
1.คะแนนทีมีสิทธิ์ยื่นสัมภาษณ์

Toefl Internet - based 61

Toefl Computer - based 173

Toefl Paper – based 500

IELTS 5


2. คะแนนที่ได้รับการยกเว้น การเรียนภาษาอังกฤษ 


Toefl Internet - based 79

Toefl Computer - based 213

Toefl Paper – based 550

IELTS 6

 

Nida teap วิชาภาษาอังกฤษ
โครงสร้างข้อสอบคัดเลือกวิชาภาษาอังกฤษ มีจำนวนทั้งสิ้น 50 ข้อ แบ่งเป็น 2 Sections คือ

Section I Modified Cloze (10 ข้อ)
เนื้อหาที่ครอบคลุมในส่วนนี้คือ คำศัพท์เชิงวิชาการและคำศัพท์ทั่วไป ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อาทิ การใช้คำหรือวลีเชื่อมข้อความ ไวยากรณ์ทั่วๆไป ที่จำเป็นสำหรับการอ่านภาษาอังกฤษ ลักษณะคำถามจะเป็นการเติมคำหรือวลีที่เหมาะสมในช่องว่างที่กำหนด

Section II Reading Comprehension (40 ข้อ)
เนื้อหาครอบคลุมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ลักษณะคำถามมุ่งเน้นเรื่องการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การอ่านเพื่อหาวัตถุประสงค์และข้อสรุปของบทอ่านนั้นๆ การเดาคำศัพท์จากบริบท การอ่านตีความประโยค เป็นต้น เรื่องที่อ่านส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาสอดคล้องกับคณะและสาขาต่างๆ ที่สถาบันฯ ดำเนินการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้
ประเภทของข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ

วิชาเฉพาะ 1
วิชาเฉพาะสาขา 1 เป็นแนว Aptitude test ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาวิชา 5 ด้านใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ด้านรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ ด้านธุรกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการจัดการ โดยในแต่ละด้านจะสอดแทรกวิชาคณิศาสตร์พื้นฐานอยู่ด้วยบางส่วน
ซึ่งประกอบไปด้วย
-คณิตศาสตร์ จำนวน 25 ข้อ
- ความถนัดและการวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบัน จำนวน 5 ข้อ
-ข่าวทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน จำนวน 50 ข้อ
(ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ความรู้ทางด้านบริหาร, เศรษฐศาสตร์,สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
คะแนนเท่ากันทุกข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดคะแนนไม่ติดลบ
ประเภทของข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ

 

 …