วิชาเฉพาะ 2 นิด้า เพื่อสอบคณะสถิติประยุกต์

วิชาเฉพาะ 2 นิด้า (NIDA)

วิชาเฉพาะ 2 นิด้า คือ ข้อสอบแนว Aptitude Test และคณิตศาสตร์เชิงลึก เป็นการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป โดยจะวัดความรู้ความสามารถทางด้าน คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และคณิตศาสตร์เชิงลึก ได้แก่ set, Graph, Function and relation, Logic Differentation, Intergration, System of Linear Equations, Inequality and Absolute Value, Equations and Polynomial, Probability, Statistics, Matrix, Determinant, Limit, Proportion and Interest, Geometry, Number Theory, Sequence and Series.

 ลักษณะข้อสอบวิชาเฉพาะ 2 นิด้า 
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (มี 4 ช้อย)  

 ระยะเวลาที่ใช้ทดสอบ วิชาเฉพาะ

ใช้เวลา 2 ชม.  

การสมัครสอบ  และค่าสอบ วิชาเฉพาะ 2
-สมัครสอบผ่าน online โดยคลึ๊ก สมัครสอบวิชาเฉพาะ 2 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวิชาเฉพาะ 2 นิด้า คือ 200 บาท คะ

 ตารางสอบ วิชาเฉพาะ 2
การรับสมัครสอบจะจัดสอบปี ละ 4 ครั้ง คะ 

 ประกาศผลสอบ วิชาเฉพาะ 2 นิด้า
หลังจากวันสอบเสร็จประมาณ 1-2 สัปดาห์

 วิชาเฉพาะ 2 นิด้า (NIDA) ใช้สำหรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรไหน?
วิชาเฉพาะ 2 (ข้อสอบแนว Aptitude Test และคณิตศาสตร์เชิงลึก) เป็นการทดสอบเพื่อวัดนำสามารถในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนิด้าภาคปกติ ของคณะสถิติประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ในสาขาดังนี้
*วิทยาการคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
*บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
*สถิติประยุกต์
* การจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์
*การจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล
*การวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล
*การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาไทย)

 เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำวิชาเฉพาะ 2 นิด้า
น้องๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนิด้าภาคปกติ ของคณะสถิติประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจะต้องมีผลสอบของวิชาเฉพาะ 2 โดยค่าต่ำสุดของคะแนนมาตรฐาน หรือคะแนนผ่านขั้นต่ำ ของวิชาเฉพาะ 2 คือ 500 คะแนน  ทั้งนี้ผลคะแนนสอบข้อเขียนของวิชาเฉพาะ 2 จะมีอายุ 1 ปี นะคะ

มาดู  แนวข้อสอบวิชาเฉพาะ 2 นิด้า (NIDA) กันนะคะ
 
แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะ 2 นิด้า (Nida) ภาคปกติ 3/51 (31 พ.ค.51)

วิชาเฉพาะ 2 : ข้อใดต่อไปนี้คือคำตอบของอสมการ 2/3(2x-1) + 2/5(x-1/2) > 0
1. x < 1/5 2. x> 1/4 3. x < 1/3 4. x > 1/2

แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะ 2 นิด้า (Nida) ภาคปกติ 1/52 (1 พฤศจิกายน 2008)
วิชาเฉพาะ 2 : ***กำหนดให้ A = {10, 20, 30, 40, 50} ดังนั้นจำนวนเซตย่อยของ A มีทั้งหมดกี่เซต
1) 2 เซต 2) 3 เซต 3) 24 เซต 4) 32 เซต

แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะ 2 นิด้า (NIDA) ภาคปกติ 3/53 (20 มีนาคม 2010 )
วิชาเฉพาะ 2 : Array a[0...36] เป็นที่เก็บข้อมูลตัวเลข โดยจะเก็บ k ใน a[i] , i = 2kmod37 ถ้า a[i] ไม่มีข้อมูลอยู่ มิฉะนั้นก็หาค่า i = 2imod37 จนกว่าจะพบ a[i] ที่ว่าง ถ้า Array นี้เก็บข้อมูล 4 จำนวน คือ 10 ,24 ,47 ,20 ตามลำดับแล้ว ตำแหน่ง Array ที่เก็บข้อมูล 20 คือข้อใด
1) a[3] 2) a[11] 3) a[6] 4) ผิดทุกข้อ

คลิ๊ก ดูแนวข้อสอบนิด้า  

 คอร์สเตรียมสอบวิชาเฉพาะ 2 นิด้า กับเดอะ ไบรท์ เบรน

วิชาเฉพาะ 2 นิด้า
คอร์ส Private
เรียนส่วนตัว
(ติวตัวต่อตัว)

(มี 2 แบบ)

แบบที่ 1
เรียน สด online 
แบบ Live สด
ถาม-ตอบได้เลย
ด้วยระบบ zoom

หรือ แบบที่ 2
เรียนสดที่สถาบันฯ

สามารถเลือกวัน-เวลาเรียนได้ 
ค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับเรียนท่านแรก
หรือ เรียนท่านเดียว)

10 ชม. ค่าลงทะเบียน 11,900 บาท
15 ชม. ค่าลงทะเบียน 15,500 บาท
20 ชม. ค่าลงทะเบียน 19.900 บาท
30 ชม. ค่าลงทะเบียน 28,500 บาท
40 ชม. ค่าลงทะเบียน  37,500 บาท
50 ชม. ค่าลงทะเบียน 45,900 บาท

(ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.

สอบถามเพิ่มเติม Tel. 0994653936, 0867864394
หรือ Line ID @thebrightbrain  คลึ๊ก