Flex MBA

FLEX MBA NIDA

การสอบ Flex MBA NIDA จะประกอบด้วยการสอบ

ภาษาอังกฤษ และ GMAT พร้อมกัน รวม 70 ข้อ 2 ชม

คอร์สที่ทางเดอะ ไบรท์ แบรน เปิดสอน  เพื่อสอบเข้า FLEX MBA NIDA
มีทั้ง ภาษาอังกฤษ และ GMAT นะคะ

คือ 1) คอร์ส NIDA TEAP จะติวปูพื้น และแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
และ 
2) คอร์ส GMAT  จะสอนแนวข้อสอบ คณิตฯ การใช้เหตุผล บทความ ความถนัดทางบริหาร

รายละเอียดการเรียนด้านล่าง จร้า

 
  แนวข้อสอบ ล่าสุด  Flex MBA 4/2021 (5 ก.ย. 64)

รถไฟจากดีทร้อยไปชิคาโก ทั้งขบวนยาว 180 ฟุต แล่นด้วยความเร็วชั่วโมงละ 48 ไมล์ สวนกับรถไฟอีกขบวนหนึ่งยาว 190 ฟุต และแล่นด้วยความเร็วชั่วโมงละ 42 ไมล์ จงหาสองขบวนจะผ่านพ้นกันในกี่วินาที

            1) 2.2 วินาที

            2)  2.4 วินาที

            3)  2.6 วินาที

            4)  2.8 วินาที

            5)  3.0 วินาที

คอร์สเตรียมสอบภาษาอังกฤษ รอบ Taep-n12

เพื่อสอบ NIDA TEAP 
และ  เพื่อสอบส่วนภาษาอังกฤษ ขอบหลักสูตร
Flex MBA 1/65  วันที่ 12 ธ.ค. 64

  Pro รอบนี้
 ลงทะเบียนก่อน 28 พ.ย. 64 ลด 1,000 บ เหลือ 6,400 บาท

 ลงทะเบียนตั้งแต่ 29 พ.ย-5 ธ.ค. 64 ลด 500 บ. เหลือ 6,900 บาท 

 ลงทะเบียนตั้งแต่ 6 ธ.ค. 64  ราคา   7,400 บาท (ค่าเรียนปกติ) (งดร่วมกับโปรอื่น)

  Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน เพื่อสอบ NIDA-TEAP และ 

Flex MBA NIDA & Cfirm NIDA-เฉพาะส่วนของภาษาอังกฤษ

  Teap n12 คอร์สเดียวครบ 
ทั้งปูพื้น พร้อมตลุยโจทย์

 ปูพื้น เรียน online ได้ 24 ชม. เรียนได้ทุกที
(ตั้งแต่วันนี้-30 พ.ค. 65) 


  ตลุยโจทย์ จากแนวจริง ล่าสุด
สอนสด (online) Live ผ่านแอปซูม (จำกัด 15 ท่าน)

วัน ส. ที่ 11 ธ.ค. 64 (9.00-12.00 น.)

เรียนได้ทุกที ผ่านแอป Zoom เปิดไมค์ถามตอบได้เลย

 รอบนี้ Pro พิเศษ แถมตลุยโจทย์ Reading 4 ชม

(เรียน online ได้ 24 ชม.) เรียนตั้งแต่วันนี้-30 พ.ค.65) 

คอร์สเรียนส่วนตัว
(Private)

สามารถเลือก
วัน-เวลาเรียนได้

สอนสด เลือกได้ 2 แบบ
1) เรียนสด online
แบบ Live  ด้วยระบบ zoom
หรือ 2) เรียนสดที่สถาบัน

 

สามารถเลือกวัน-เวลาเรียนได้

ค่าลงทะเบียน ท่านแรกหรือท่านเดียว

10 ชม. ค่าลงทะเบียน  13,900 บ.
15 ชม. ค่าลงทะเบียน  19,900 บ.
20 ชม. ค่าลงทะเบียน 25,400 บ.
30 ชม. ค่าลงทะเบียน 35,900 บ.
40 ชม. ค่าลงทะเบียน 44,900 บ.
50 ชม. ค่าลงทะเบียน 52,500 บ.(กรณี หากมีเพื่อนมาเรียนด้วย
ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)

คอร์ส Private(เรียนส่วนตัว)

Pro รับส่วนลดพิเศษ สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนคอร์ส Private 
หากต้องการลงเรียน คอร์สปูพื้นแกรมม่าต้องรู้ online
และ ตลุยโจทย์ Reading online (สอบถามเพิ่มเติม)

 

ติดต่อ 08678643940994653936 หรือ Line ID @thebrightbrain


รับรองผล  Eng- Flex MBA   550 up
หลังจากน้อง ๆ จบคอร์สแล้วไปสอบ หากสอบ ไม่ถึง 550 คะแนน
สามารถกลับมาเรียนในคอร์สสอนสด (Live) online ในรอบที่โรงเรียนเปิด 
ได้ภายใน 1 ปี  นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน  โดยชำระค่าเอกสาร 500 บาท/คอร์ส

สอบถามตารางเรียนเพิ่มเติม  Tel. 099-465-3936 , 086-786-4394
หรือ Line ID  @thebrightbrain 


ตารางติว  GMAT  (Flex-MBA NIDA)

คอร์ส  รายละเอียด

(GMAT)-Flex-MBA
วิชาเฉพาะ 1& วิชาเฉพาะ 9

สอนสด online
แบบ Live สด
ถาม ตอบได้เลย
(เรียนได้ทุกที่)


A. Weera


------------------
Pro รอบนี้ 

(งดร่วมโปรฯอื่น)
*ลงทะเบียน ก่อน 17 ส.ค.

ลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.

*ลงตั้งแต่ 18 ส.ค. เป็นต้นไป
ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท
(ราคาปกติ)

กำหนดการสอบของ ม.อื่น ๆ
-Flex MBA นิด้า รอบ 1/65
สอบ อา. 12 ธ.ค.. 64
-นิด้า ภาคปกติ วิชาเฉพาะ 1, 9
รอบ 3/64 และ 4/64 สอบ ส. 11 ก.ย. 64
-Cu Best รอบ 4/64 สอบ 28 พ.ย. 64

ดูรอบเรียนที่ทันสอบด้านล่างนะคะ

----------------------

รอบ GM-ZE8 สอนสด รับรองผล

(เรียนได้ทุกที แบบ Live สด)
เปิดไมค์ -ถามตอบได้เลย
ด้วย App Zoom

คอร์สเร่งรัด 1 สัปดาห์จบ
คือ เรียน พ. - พฤ. (18.30-21.00 น.)
กับ ส. - อา. (10.30-16.30 น.)
เริ่ม พ.ที่ 25 ส.ค. - พฤ. ที่ 2 ก.ย. 64

เรียนทั้งหมด 6 วัน ดังนี้
1. พ. ที่ 25 ส.ค. 64 (18.30-21.00 น.)
2. พฤ. ที่ 26 ส.ค. 64 (18.30-21.00 น.)
3. ส. 28 ส.ค. 64 (10.30-16.30 น.)
4. อา. 29 ส.ค. 64 (10.30-16.30 น.)
5. พ. ที่ 1 ก.ย. 64 (18.30-21.00 น.)
6. พฤ. ที่ 2 ก.ย. 64 (18.30-21.00 น.)

ปูพื้นฐาน + ตลุยแนวข้อสอบจริง

Private (ส่วนตัว) สอนสด

เลือกวัน-เวลาเรียนได้

มีเรียน 2 แบบ
1 แบบสอนสด เรียนที่สถาบัน
หรือ
2. แบบ สอนสด (Live) online
ด้วย App Zoom
(เรียนที่ไหนก็ได้)

สามารถเลือกวัน-เวลาเรียนได้

ค่าลงทะเบียน ท่านแรกหรือท่านเดียว

20 ชม  =  19,900 บาท
30 ชม. =  28,900 บาท
40 ชม. =  36,900 บาท

กรณีมีเพื่อนมาเรียนด้วย
ท่านที่ 2 ขึ้นไป
ชำระเพิ่มท่านละ 2,000 บ.

 

รับรองผล  GMAT- Flex MBA   550 up
หลังจากน้อง ๆ จบคอร์สแล้วไปสอบ หากสอบ ไม่ถึง 550 คะแนน
สามารถกลับมาเรียนในคอร์สสอนสด (Live) online ในรอบที่โรงเรียนเปิด 
ได้ภายใน 1 ปี  นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน  โดยชำระค่าเอกสาร 500 บาท/คอร์ส

สอบถามเพิ่มเติม Tel 09946539360867864394
หรือ Line ID @thebrightbrain   


Flex MBA  NIDA

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. มีประสบการณ์ทำงาน หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ หรือ
 3. เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยม และมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี (นับจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ) หรือ
 4. มีผลการสอบข้อเขียนของภาคปกติวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 1 ระดับคะแนน 550 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี (นับจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ) หรือ
 5. มีผลการสอบข้อเขียน (Flexible MBA) ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป และมีประสบการทำงาน 1 ปี (นับจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ) โดยผลคะแนนยังไม่หมดอายุ

วิธีการคัดเลือก

วิธีการคัดเลือกจะประกอบด้วย การสอบข้อเขียน การพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร และการสอบสัมภาษณ์

 1. กรณีสอบข้อเขียนประกอบด้วยการทดสอบในด้านคณิตศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางธุรกิจ (แนว Gmat) ผู้สมัครสอบที่มีผลคะแนนการสอบคัดเลือกเกิน 500 ขึ้นไปจึงมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์
 2. การสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากบุคคลภาพ ทัศนคติ ความสามารถและความพร้อมในการศึกษาของผู้สมัคร
 3. วิธีการสมัคร

3.1 สมัครด้วยตนเอง ที่กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถชั้นล่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) กรณีไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเอง สามารถให้บุคคลอื่นมาสมัครแทนได้
 

Flexible MBA (NIDA)
 

ดูประกาศรับสมัคร

 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ Flexible MBA รุ่นที่ 42 - 43

รายการ Flex 42 Flex 43
  ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
1. รับสมัครสอบข้อเขียน บัดนี้ - 28 พ.ค. 64 2 มิ.ย. - 25 ส.ค. 64 บัดนี้ - 26 พ.ย. 64 3 ม.ค. - 24 ก.พ. 65
2. สมัครสอบ Online คลิกที่นี่ บัดนี้ - 21 พ.ค. 64 2 มิ.ย. - 20 ส.ค. 64 บัดนี้ - 26 พ.ย. 64 3 ม.ค. - 24 ก.พ. 65
3. สมัครสอบสัมภาษณ์(กรณีเกียรตินิยม/ยื่นคะแนนสอบ) บัดนี้ - 25 มิ.ย. 64 1 ก.ค. - 17 ก.ย. 64 บัดนี้ - 24 ธ.ค. 64 3 ม.ค. – 18 มี.ค. 65
4. ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน 21 ก.ค. 64 1 ก.ย. 64 7 ธ.ค. 64 2 มี.ค. 65
5. วันสอบข้อเขียน 25 ก.ค. 64 5 ก.ย. 64 12 ธ.ค. 64 6 มี.ค. 65
6. ประกาศผลสอบข้อเขียน 3 ส.ค. 64 16 ก.ย. 64 24 ธ.ค. 64 17 มี.ค. 65
7. ประกาศชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ 9 ส.ค. 64 28 ก.ย. 64 6 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65
8. สอบสัมภาษณ์ 17 - 18 ส.ค. 64 5 - 8 ต.ค. 64 13 - 14 ม.ค. 65 5 – 8 เม.ย. 65
9. ประกาศผลคัดเลือก 27 ส.ค. 64 19 ต.ค. 64 4 ก.พ. 65 22 เม.ย. 65
10. รับเอกสารขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน กำหนดภายหลัง 26 - 29 ต.ค. 64 14 – 17 ก.พ. 65 9 – 12 พ.ค. 65
11. ชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กำหนดภายหลัง 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 64 14 – 18 ก.พ. 65 9 – 13 พ.ค. 65
12. Intensive Course  พฤศจิกายน - ธันวาคม 64  มิถุนายน - กรกฎาคม 65
13. ปฐมนิเทศ ธันวาคม 64 กรกฎาคม 65
14. เปิดภาคเรียน มกราคม 65 สิงหาคม 65
ประกาศรับสมัคร    


กำหนดการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ Flexible MBA รุ่นที่ 41 - 42

รายการ Flex 41 Flex 42
  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
1. รับสมัครสอบข้อเขียน 1 ต.ค. - 20 พ.ย. 63 6 ม.ค. - 25 ก.พ. 64 บัดนี้ - 28 พ.ค. 64 2 มิ.ย. - 25 ส.ค. 64
2. สมัครสอบ Online คลิกที่นี่ 1 ต.ค. - 13 พ.ย. 63 6 ม.ค. - 18 ก.พ. 64 บัดนี้ - 21 พ.ค. 64 2 มิ.ย. - 20 ส.ค. 64
3. สมัครสอบสัมภาษณ์(กรณีเกียรตินิยม/ยื่นคะแนนสอบ) 1 ต.ค. - 25 ธ.ค. 63 6 ม.ค. - 19 มี.ค. 64 บัดนี้ - 25 มิ.ย. 64 1 ก.ค. - 17 ก.ย. 64
4. ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน 25 พ.ย. 63 3 มี.ค. 64 11 มิ.ย. 64 1 ก.ย. 64
5. วันสอบข้อเขียน 29 พ.ย. 63 7 มี.ค. 64 20 มิ.ย. 64 5 ก.ย. 64
6. ประกาศผลสอบข้อเขียน 15 ธ.ค. 63 18 มี.ค. 64 28 มิ.ย. 64 16 ก.ย. 64
7. ประกาศชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ 6 ม.ค.64 31 มี.ค. 64 8 ก.ค. 64 28 ก.ย. 64
8. สอบสัมภาษณ์ 14 - 15 ม.ค. 64 8 - 9 เม.ย. 64 13 - 16 ก.ค. 64 5 - 8 ต.ค. 64
9. ประกาศผลคัดเลือก 4 ก.พ. 64 23 เม.ย. 64 30 ก.ค. 64 19 ต.ค. 64
10. รับเอกสารขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน 15 - 18 ก.พ. 64 10 - 13 พ.ค. 64 16 - 19 ส.ค. 64 26 - 29 ต.ค. 64
11. ชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 15 - 19 ก.พ. 64 10 - 14 พ.ค. 64 16 - 20 ส.ค. 64 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 64
12. Intensive Course  มิถุนายน - กรกฎาคม 64  พฤศจิกายน - ธันวาคม 64
13. ปฐมนิเทศ กรกฎาคม 64 ธันวาคม 64
14. เปิดภาคเรียน  สิงหาคม 64 มกราคม 65
ประกาศรับสมัคร  

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ Flexible MBA รุ่นที่ 40 - 41

รายการ Flex 40 Flex 41
  ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
1. รับสมัครสอบข้อเขียน 1 เมย. - 29 พค.63 13 กค. - 28 สค.63 1 ต.ค. - 20 พ.ย. 63 6 ม.ค. - 25 ก.พ. 64
2. สมัครสอบ Online 1 เมย. - 22 พค.63 13 กค. - 21 สค.63 1 ต.ค. - 13 พ.ย. 63 6 ม.ค. - 18 ก.พ. 64
3. สมัครสอบสัมภาษณ์(กรณีเกียรตินิยม/ยื่นคะแนนสอบ) 1 เมย. - 26 มิย.63 13 กค. - 18 กย.63 1 ต.ค. - 25 ธ.ค. 63 6 ม.ค. - 19 มี.ค. 64
4. ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน 11 มิย.63 3 กย.63 25 พ.ย. 63 3 มี.ค. 64
5. วันสอบข้อเขียน 21 มิย.63 6 กย.63 29 พ.ย. 63 7 มี.ค. 64
6. ประกาศผลสอบข้อเขียน 25 มิย.63 17 กย.63 15 ธ.ค. 63 18 มี.ค. 64
7. ประกาศชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ 9 กค.63 29 กย.63 6 ม.ค.64 31 มี.ค. 64
8. สอบสัมภาษณ์ 15 - 16 กค.63 7 - 8 ตค.63 14 - 15 ม.ค. 64 8 - 9 เม.ย. 64
9. ประกาศผลคัดเลือก 30 กค.63 16 ตค.63 4 ก.พ. 64 23 เม.ย. 64
10. รับเอกสารขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน 18 - 21 สค.63 27 - 30 ตค.63 15 - 18 ก.พ. 64 10 - 13 พ.ค. 64
11. ชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 18 - 22 สค.63 27 - 31 ตค.63 15 - 19 ก.พ. 64 10 - 14 พ.ค. 64
12. Intensive Course  พฤศจิกายน - ธันวาคม 63  มิถุนายน - กรกฎาคม 64
13. ปฐมนิเทศ ธันวาคม 63 กรกฎาคม 64
14. เปิดภาคเรียน  มกราคม 64  สิงหาคม 64
ประกาศรับสมัคร    

*ค่าสมัครสอบ 1,200 บาท


 

3.2 ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ของคณะบริหารธุรกิจ http://mba.nida.ac.th ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
 1. เข้าเว็บไซต์ของคณะ และเลือกดึงข้อมูลแบบฟอร์มใบสมัครจากเวบไซต์
 2. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ์ของผู้สมัครโดยใช้กระดาษ A4 สีขาวเท่านั้นและห้ามเปลี่ยนแปลงข้อความตามแบบฟอร์ม หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าเป็นโมฆะ
 3. กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน
  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ โทร 0-2727-3934-46 โทรสาร 0-2374-3282
  (ทั้งนี้เฉพาะ 3 วันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละครั้งจะรับสมัครถึงเวลา 19.30 น.)

หลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียม

 1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบตจำนวน 1,200 บาท
 2. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มึการศึกาต่อเนื่องให้นำหลักฐานการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบปริญญาตรี
 3. สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้ระบุอนุมัติปริญญาแล้ว 1 ชุด
 4. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชี่อ ชื่อสกุล กรณีชื่อ ชื่อ สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา เช่น มีการสมรส หรือการเปลี่ยนชื่อ,ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
 7. สำเนาใบรับรองผลการทดสอบ (กรณีสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)
 8. โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
 9. หน้าที่ความรับผิดชอบ
 10. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Statement of Purpose)
 11. ใบรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษาจำนวน 2 ฉบับ ให้แนบมาพร้อมใบสมัคร หรือให้ผู้รับรองส่งตรงไปที่ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (Flexible MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (ใบประเมินผู้สมัคร ให้ยื่นพร้อมกับการสมัครสอบข้อเขียน หรือหากไม่สามารถนำมายื่นได้ในวันสมัครสอบข้อเขียน ให้นำมายื่นที่คณะบริหารธุรกิจ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

เวลาเรียน
โครงการ Flexible MBA เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ (เต็มวัน) ทั้งนี้เวลาเรียนให้เป็นไปตามประกาศตารางสอนของคณะบริหารธุรกิจ

คลิก >>>>>  แนวข้อสอบNIDA