คอร์ส TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

คอร์ส TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL(ITP) & TOEFL (iBT)

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ TOEFL สอบเพื่อนำผลคะแนนยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสาขาวิชา ที่รับพิจารณาผลคะแนนแทนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้า (ในประเทศ) และ ทุกคณะ / ทุกสาขา ในต่างประเทศ
อ่านรายละเอียดการสอบ TOEFL เพิ่มเติมได้ที่ www.toefl.org

เนื้อหาที่เรียน

TOEFL (iBT)
- Structure & Written Expression
- Reading Comprehension & Vocabulary
- Listening Comprehension
- Writing Essay
- Speaking

TOEFL (ITP)
-Listeining Comprehension
-Structure and Written Expression
-Vocabulary and Reading Comprehension

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 60 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 5-8 คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 10,900 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน

ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ

ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> TOEFL(iฺฺBT)
Private

เรียนส่วนตัว
4 เลือกวันเวลาเรียนได้
สอนสดทั้ง อ.ไทยและต่างชาติ
  ค่าลงทะเบียน
ท่านเดียว หรือท่านแรก

ท่าน@20ชม.= 32,900บาท
1 ท่าน@30ชม.= 49,000 บาท
1 ท่าน@40ชม. = 63,900 บาท
1 ท่าน@50ชม.= 75,000 บาท
1 ท่าน@60ชม.= 84,000 บาท

ท่านที่ 2 ขึ้นไป
ชำระท่านละ 2,000 บาท
   
วิชาSecDayTimeStart - FinishรหัสวิชาLecturer
TOEFL
 
1 SAT & SUN 10.00 - 13.00 สอบถามเพิ่มเติม   A.Steven & A. Phantipa
TOEFL 2 M-Tu 17.00 – 20.00 สอบถามเพิ่มเติม   A. Steven & A. Weerapong
TOEFL(iTP)
Private
เรียนส่วนตัว
3 เลือกวันเวลาเรียนได้
สอนสดทั้ง อ.ไทยและต่างชาติ
  ค่าลงทะเบียน
ท่านเดียว หรือท่านแรก

ท่าน@20ชม.= 19,900บาท
1 ท่าน@30ชม.= 29,000 บาท
1 ท่าน@40ชม. = 38,000 บาท
1 ท่าน@50ชม.= 46,500 บาท
1 ท่าน@60ชม.= 54,000 บาท

ท่านที่ 2 ขึ้นไป
ชำระท่านละ 2,000 บาท