แนวข้อสอบ SMART-II

ตัวอย่างข้อสอบ

SMART II 2/2022 ล่าสุด

Feb 20,2022

แนวข้อสอบ SMART-II ครั้งที่ 2/2022  (20 ก.พ. 65)
 
ส่วนที่ 1 การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 
 
คำถาม  ข้อ 3-4
 
ระยะเวลาการเรียนการสอน 1 คาบ สำหรับวิชาการวิเคราะห์ต้นทุนจำนวน 1 ครั้ง นานกี่นาที
 
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1      ระยะเวลา 1 คาบ เท่ากับ 3 ชั่วโมง
           
ข้อมูลประกอบชุดที่ 2      วิชาการวิเคราะห์ต้นทุน เริ่มสอนเวลา 11.00 น. และสิ้นสุดเวลา 14.00 น.
 
ข้อ 3.    จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บ้าง โดยที่ยังคงสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้
            1)   ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
            2)   ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
            3)   ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
            4)   ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย
 
ข้อ 4.    จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดคือคำตอบที่ถูกต้อง
            1) 240 นาที
            2) 90 นาที
            3) 120 นาที
            4) 180 นาที

SMART II 4/2021

Nov 21,2021

 
SMART-II ครั้งที่ 4/2564
21 พ.ย. 64
 
ส่วนที่ 1 การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 
 
คำถาม
บริษัท ทองหยิบ ทองหยอด ทองแท่ง และทองคำเปลว บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วย COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลสนาม บุษราคัม เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นเท่าใด
 
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1 ค่าเฉลี่ยของเงินบริจาคที่บริษัททั้งสี่แห่ง บริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามเท่ากับ  25 ล้านบาท
 
ข้อมูลประกอบชุดที่ 2 บริษัททองหยิบ บริจาคเงินเป็นจำนวนสองเท่าของบริษัททองหยอด ส่วนบริษัท ทองแท่งและบริษัททองคำเปลว บริจาคเงินบริษัทละ 20 ล้านบาท
 
ข้อ 1.  จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บ้าง โดยที่ยังคงสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้
1)   ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
2)   ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
3)   ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
4)   ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย
 
ข้อ 2. จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดคือคำตอบที่ถูกต้อง
1) 125 ล้านบาท
2) 60 ล้านบาท
3) 100 ล้านบาท
4) 80 ล้านบาท
 
ส่วนที่ 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 
ข้อมูลใช้สำหรับตอบคำถาม
 
*****คนในสังคมแสวงหาปัจจัยเพื่อการยังชีพ เพื่อความสะดวกสบาย และเพื่อความปลอดภัยในชีวิต เราจะสังเกตเห็นว่าการเรียกร้องเพื่อตนเองนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกคนต่างไขว้คว้าหาความสุขมาใส่ตน เมื่อทำงานก็เลือกงานบนพื้นฐานการได้รายสูงหรือตนเองทำงานสบายที่สุด การเลือกคู่ครองก็เลือกสามีหรือภรรยา ที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อม การเลือกคบเพื่อน ก็เลือกจากการตอบสนองความสุขให้กันและกันได้
 
คำถาม สาระสำคัญของข้อความข้างต้น คือข้อใด
1) ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
2) ความสัมพันธ์ที่เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง
3) ความสัมพันธ์ที่นำไปสู่ความสุขของทุกฝ่าย
4) ความสัมพันธ์ที่ตอบสนองความสุขให้กันและกัน

SMART II 2/49

19 มี.ค.49

***เลขจำนวนเต็มเรียงกัน 5 ตัว ชุดหนึ่งมีจำนวนเฉพาะกี่ตัว
 ข้อมูลประกอบชุดที่ 1 ผลต่างระหว่างตัวแรกกับตัวสุดท้ายเท่ากับ 4
 ข้อมูลประกอบชุดที่ 2 ผลรวมตัวเลข 3 ตัวหลังเป็น 57
 - จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บ้าง โดยที่ยังคงสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้
 1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
 4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย
 - จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดดังต่อไปนี้คือคำตอบที่ถูกต้อง
 1) 0              2) 1             3) 2            4) 4

Smart-II 3/49

20 ส.ค.49

***นับขาช้างกับเป็ดรวมกันไ้ด้ 100 ขา จงหาว่ามีช้างและเป็ดทงั้หมด
 เป็นจำนวนเ่ท่าใด
 ข้อมูลประกอบชุดที่ 1 ช้างมีมากกว่าเป็ด
 ข้อมูลประกอบชุดที่ 2 ผลต่างระหว่างช้างกับเป็ดเป็น 10 ตัว
 - จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บ้าง โดยที่ยังคงสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้
 1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
 4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย
 จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดดังต่อไปนี้คือคำตอบที่ถูกต้อง
 1) 10 ตัว              2) 20 ตัว            3) 30 ตัว            4) 40 ตัว

Smart-II 4/49

15 ต.ค.49

***บริษัทขายบ้านแห่งหนึ่ง ขายบ้านในโครงการเหลืออีกเพียง 2 หลัง ซึ่งในภายหลัง ขายบ้านหลังแรกได้กำไร 30% ของราคาขาย และขายหลังที่สองได้กำไร 20% ของราคาทุน บริษัทแห่งนี้ได้กำไรจากการขายบ้าน 2 หลังนี้เท่าไร
 ข้อมูลประกอบชุดที่ 1 ขายบ้านทั้ง 2 หลังในราคาเท่ากัน คือ 6,000,000 บาท
 ข้อมูลประกอบชุดที่ 2 ต้นทุนของบ้านหลังที่สองสูงกว่าหลังแรก 800,000 บาท
 - จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บ้าง โดยที่ยังคงสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้
 1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
 4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย
 จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดดังต่อไปนี้คือคำตอบที่ถูกต้อง
 1) 1,800,000 บ. 2) 2,800,000 บ.  3) 3,600,000 บ. 4) 4,200,000 บ.

Smart-II 2/50

18 มี.ค.50

***ต้องการปลูกต้นไม้ล้อมพื้นที่เป็นรูปวงกลม โดยแต่ละต้นห่างหัน 1 เมตร ต้องใช้ต้นไม้กี่ต้น
 ข้อมูลประกอบชุดที่ 1 ผลต่างระหว่างตัวแรกกับตัวสุดท้ายเท่ากับ 4
 ข้อมูลประกอบชุดที่ 2 ผลรวมตัวเลข 3 ตัวหลังเป็น 57
 - จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บ้าง โดยที่ยังคงสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้
 1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
 4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย
 - จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดดังต่อไปนี้คือคำตอบที่ถูกต้อง
 1) 86 ต้น 2) 87 ต้น 3) 88 ต้น 4) 89 ต้น

Smart-II 3/50

16 ก.ย.50

***สมกับสาเล่นโยนเหรียญถายหัวและก้อย โดยถ้าออกหัว สมจะชนะ แต่ถ้าออกก้อยสาจะชนะ ผลสรุป คือ สมชนะ 8 ครั้ง แต่ถ้าสาได้เงิน 10 บาท ทั้งสองคนโยนเหรียญทั้งหมดกี่ครั้ง
 ข้อมูลประกอบชุดที่ 1 เหรียญออกก้อยมากกว่าออกหัว
 ข้อมูลประกอบชุดที่ 2 ผู้ชนะจะได้รับเงิน 2 บาทต่อการโยน 1 ครั้ง
 - จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บ้าง โดยที่ยังคงสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้
 1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
 4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย
 - จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดดังต่อไปนี้คือคำตอบที่ถูกต้อง
 1) 13   2) 16   3) 19   4) 21

Smart-I 4/50

30 ก.ย.50

Math : ตัวเลขชุดหนึ่งประกอบด้วย 1 3 7 8 ต้องนำตัวเลขใดมาใส
 ่จึงจะทำให้ค่ามัธยฐานมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ย
 ก. 14   ข. 15   ค. 16   ง. 17   จ. 18

 Eng : While many people are terrified by AIDS, they often overlook the threat from cigarette smoke
 1. destruction    2. hazard    3. benefit    4. Security

 ความรู้ทั่วไป : พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ไปทำการจดการค้าเสรี FTA ระหว่างประเทศไทยกับประเทศใด
 1. จีน 2. ญี่ปุ่น 3. อินเดีย 4. อเมริกา 5. รัสเซีย

Smart-II 4/50

4 พ.ย.50

***นาย C ฝากเงินธนาคารโดยเปิดบัญชีประจำ 10 ปี เป็นเงิน 100,000 บาท โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้ทุกไตรมาส นาย C ฝากเงินเมื่อ 1 ก.ค.49 แล้วนาย C สามารถถอนเงินดอกเบี้ยได้ ถามว่า วันที่ 31 ธ.ค.50 นาย C ได้ดอกเบี้ยเท่าไร
 ข้อมูลประกอบชุดที่ 1 เงินฝากประจำ 10 ปี ธนาคารคิดดอกเบี้ยแบบทบต้น
 ข้อมูลประกอบชุดที่ 2 เงินฝากประจำ 10 ปี ธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี
 - จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บ้าง โดยที่ยังคงสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้
 1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
 4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย
 - จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดดังต่อไปนี้คือคำตอบที่ถูกต้อง
 1) 3,750   2) 3,800   3) 15,000   4) 15,000

Smart-II 5/50

16 ธ.ค.50

***โรงงานแห่งหนึ่งมีกระบวนการผลิต 4 ขั้นตอน โดยวัตถุดิบต้องผ่าน 4 ขั้นตอนตามลำดับ ถ้าโรงงานได้รับคำสั่งผลิตงาน 1,500 ชิ้น อยากทราบว่าโรงงานต้องใช้เวลาอย่างน้อยกี่วัน
 ข้อมูลประกอบชุดที่ 1 : ขั้นตอนที่ 1 รับการผลิตได้มากสุด 300 ชิ้นต่อวัน
 ข้อมูลประกอบชุดที่ 2 : ขั้นตอนที่ 2 3 และ 4 จะผลิตได้ 2 เท่าของขั้นตอนก่อนหน้าตามลำดับ
 - จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บ้าง โดยที่ยังคงสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้
 1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
 4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย
 - จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดดังต่อไปนี้คือคำตอบที่ถูกต้อง
 
ก. 3 วัน ข. 4 วัน ค. 5 วัน ง. 6 วัน

Smart-II 5/50

16 ธ.ค.50

***นักไต่ภูเขาคนหนึ่ง ไต่ภูเขาได้สูง 5 เมตรใน 1 นาที แต่เนื่องจากความเหนื่อยล้าจะลื่นลงมา 4 เมตรเสมอ ถามว่าเขาจะใช้เวลากี่นาทีไปถึงยอดเขา (โดยที่เมื่อถึงยอดเขาแล้วจะไม่ลื่นลงมาอีก)
 ข้อมูลประกอบชุดที่ 1 : ภูเขาสูง 30 เมตร
 ข้อมูลประกอบชุดที่ 2 : ช่วง 10 นาทีแรกเขาไต่ภูเขาได้สูง 10 เมตร
 - จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บ้าง โดยที่ยังคงสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้
 1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
 4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย
 - จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดดังต่อไปนี้คือคำตอบที่ถูกต้อง
 
ก. 26 นาที ข. 27 นาที ค. 30 นาที ง. 32 นาที

Smart-II 2/51

27 เม.ย.51

***จำนวนเต็ม 5 จำนวนเรียงกัน จงหาจำนวนเฉพาะในชุดจำนวนนี้
 ข้อมูลประกอบชุดที่ 1 ผลบวกจำนวนเต็ม 3 จำนวนท้าย เท่ากับ 57
 ข้อมูลประกอบชุดที่ 2 ผลต่างของจำนวนตัวแรกและตัวสุดท้าย เท่ากับ 4
 - จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บ้าง โดยที่ยังคงสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้
 1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
 4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย
 - จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดดังต่อไปนี้คือคำตอบที่ถูกต้อง
 ก.11 ข. 13 ค. 19 ง.23 
 

Smart - II 3/51

24 ส.ค. 51

***ในปี 2550 ต้นสักมีความสูงเท่ากับ 100 ซม. ถามว่า ปี 2554 ต้นสักมีความสูงเท่าไร
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1   : ปีเลขคู่ ต้นสักสูงขึ้น 5% จากปีก่อน
ข้อมูลประกอบชุดที่ 2 : ปีเลขคี่ ต้นสักสูงขึ้น 10% จากปีก่อน 
 - จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บ้าง โดยที่ยังคงสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้
 1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
 4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย
 - จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดดังต่อไปนี้คือคำตอบที่ถูกต้อง
 ก.113     ข. 127     ค.133

Smart - II 4/51

12 ต.ค. 51

***ในการสอบ มีข้อสอบ 12 ข้อ ให้เลือกทำเพียง 10 ข้อ ถามว่าสามารถทำได้กี่วิธี
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1   :ช่วงแรกเป็นปรนัยให้เลือกทำอย่างต่ำ 4 ข้อ ส่วนปรนัยเป็นส่วนหลังให้เท่าทุกข้อ
ข้อมูลประกอบชุดที่ 2 : 6 ข้อแรกให้เลือกทำอย่างต่ำ 4 ข้อ ส่วนข้อ 7-12 ให้ทำทุกข้อ
 - จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บ้าง โดยที่ยังคงสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้
 1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
 4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย
 - จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดดังต่อไปนี้คือคำตอบที่ถูกต้อง
 ก.6 วิธี     ข. 10 วิธี     ค. 15 วิธี     ง. 20 วิธี

Smart - II 1/52

3 พ.ค. 52

***ในการแข่งขัน ถ้าจะได้แข่งรอบชิงชนะเลิศ ต้องแข่งชนะ 3 รอบก่อน ทีม A มีโอกาสนี้เปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1   : ในการแข่ง 3 ครั้ง ทีม A ชนะทีม B แค่ครั้งเดียว
ข้อมูลประกอบชุดที่ 2   : โอกาสที่ได้ไม่แตกต่างกันมากนักของแต่ละทีม
 - จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บ้าง โดยที่ยังคงสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้
 1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
 4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย
 - จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดดังต่อไปนี้คือคำตอบที่ถูกต้อง
 ก.ลดลง 0.25      ข. ลดลง 0.50      ค.เพิ่มขึ้น 0.25       ง.เพิ่มขึ้น 0.50 
บทความสั้น : ลูกค้าของร้านทองจีน จำนวน 1ล้านคนเป็นชาย 60% หญิง 40% แต่กำไรที่ได้จากยอดขายนั้นทางร้านจะได้กำไรจากผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
ข้อใดไม่สนับสนุนข้อความข้างบน
ก) สินค้าสำหรับผู้หญิงราคาสูงกว่าผู้ชาย
ข) ผู้หญิงมักซื้อสินค้าให้ตัวเองและซื้อให้คนอื่นๆ ด้วย
ค) เงินในการซื้อสินค้าของผู้ชายจะมีจำนวนจำกัด
ง) ทางร้านเน้นผลิตภัณฑ์สินค้าสำหรับผู้หญิง / ลดการผลิตสินค้าสำหรับผู้ชาย

Smart - II 3/52

1 พ.ย. 52

***ถ้า A และ B เป็นจำนวนเต็ม แล้ว A + B มีค่ามากกว่าเท่าใดเสมอ 
    เมื่อ  A < -B และ B > A
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1   : ผลคูณของ A กับ B มีค่ามากกว่าศูนย์เสมอ
ข้อมูลประกอบชุดที่ 2   : A กับ B เป็นจำนวนที่มีเครื่องหมายเหมือนกัน
- จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บ้าง โดยที่ยังคงสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้
 1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
 4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย
 - จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดดังต่อไปนี้คือคำตอบที่ถูกต้อง
 ก.2A      ข. A - B          ค.3A            ง.2B

Smart - II 4/52

22 พ.ย. 52

***ใน ปีหนึ่ง มีวันที่ฝนตกจำนวน 80 วัน มีวันที่มีรถติด 70 วัน และมีวันที่ฝนตกและรถติด จำนวน 50 วัน ถ้าในปีนี้มีวันจำนวน 365 วัน แล้ววันที่หิมะตกมีกี่วัน
ข้อมูลประกอบชุดที่ 1   : ในวันที่มีฝนตกหรือรถติด จะไม่มีหิมะตก
ข้อมูลประกอบชุดที่ 2   : ในวันหนึ่งจะมีเหตุการณ์ฝนตก หรือรถติด หรือหิมะตก เกิดขึ้นเพียงแค่ 1 เหตุการณ์เท่านั้น
- จากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถตัดข้อมูลชุดใดได้บ้าง โดยที่ยังคงสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้
 1) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 2) ตัดข้อมูลชุดที่ 2 ได้ชุดเดียวเท่านั้น
 3) ตัดข้อมูลชุดที่ 1 หรือ 2 ชุดใดชุดหนึ่งได้
 4) ไม่สามารถตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เลย
 - จากข้อมูลข้างต้น ตัวเลือกใดดังต่อไปนี้คือคำตอบที่ถูกต้อง
 ก.100 วัน         ข. 165 วัน          ค.200 วัน            ง.265 วัน