แนวข้อสอบ ม.ราม

ตัวอย่างข้อสอบ

ม.ราม 1/49

19 ก.พ. 49

 

*** Eng ***The fans of this group discovered that rock, when
                                                                                      1 
 blened with jazz, lost a lot of theirs monotony, or dullness.
                           2               3         4

 *** Gmat***จงหาเลขตัวต่อไปของอนุกรมต่อไปนี้
                           3, 7, 15, 31, 63
 1) 1.84         2) 98             3) 103            4) 127        5) 215


 

Gmat : ม.รามคำแหง

25 ก.พ. 50

 

Eng: If the mark of a good law were    its observance, law against speeding and theft   would have repealed.

Gmat : มี เหล้าเต็มแก้วใบหนึ่ง กินไปครึ่งหนึ่ง จากนั้นเติมโซดาไปจนเต็มแก้ว แล้วกินไปอีกครั้งหนึ่ง จึงเติมเหล้าเพิ่มอีกจนเต็มแก้ว แล้วจึงกินไปอีกครึ่งหนึ่ง อยากทราบว่ามีสัดส่ววนของเหล้าเป็นเท่าใด
 1) 1/2   2) 2/3   3) 3/4   4) 4/5   5) ไม่มีข้อใดถูกต้อง