คอร์ส GMAT (THAI) เพื่อสอบ Cu Best, Smart II, MBA NIDA, วิชาเฉพาะ 1,เฉพาะ 9 นิด้าภาคปกติ, MBA

คอร์ส GMAT (THAI) เพื่อสอบ Cu Best, Smart II, MBA NIDA, วิชาเฉพาะ 1,เฉพาะ 9 นิด้าภาคปกติ, MBA เกษตรฯ,

***รับรองผลทุกมหาวิทยาลัย
Cu-Best 350 คะแนน, Smart-II 600 คะแนน, นิด้าภาคปกติ = 550 คะแนน, /นิด้าภาคพิเศษ, ม.เกษตรฯ, ม.ศ.ว., วิทยาลัยการจัดการมหิดล, ม.อื่น ๆ ที่ไม่มีผลสอบให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือบัตรประจำตัวสอบของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ

วัตถุประสงค์

วิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ (GMAT) สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบเข้า ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ (MBA), และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทางบริหารธุรกิจ เช่น Management, MIS (Chula), เป็นต้น สำหรับผู้ต้องการสอบเข้า จุฬาฯ (CU-BEST), ธรรมศาสตร์, นิด้า, เกษตรฯ, รามคำแหง, มศว. ประสานมิตร, มหิดล เป็นต้น สอนโดย ทีมอาจารย์ผู้สอน GMAT Genius by The Bright Brain

เนื้อหาที่เรียน

- คณิตศาสตร์ทั่วไป
- วิเคราะห์บทความทางธุรกิจ
- การใช้เหตุผล / วิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ
- ความรู้ทั่วไปทางคณิตศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 30 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 8 - 12 คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 7,900 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน


ติดต่อ 
086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ

 ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>>  


คอร์ส GMAT เพื่อสอบ MBA ทุกมหาวิทยาลัย


2

สอนสด online
แบบ Live สด
ถาม ตอบได้เลย

อา. (10.30-16.30 น.
และ อ. -พฤ. (18.30-21.00 น.)

A. Weera


-----------------------------------------
Pro รอบนี้ (งดร่วมโปรฯอื่น)
*ลงทะเบียน ก่อน 17 มิ.ย. 63
ลด 1,000 บ. เหลือ 6,900 บ.

*ลงทะเบียน ตั้งแต่ 17-24 มิ.ย.
ลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.

*ลงตั้งแต่ 25 มิ.ย. เป็นต้นไป
ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท (ราคาปกติ)


 
กำหนดการสอบของ ม.อื่นๆ


คอร์สเดียวครบ
ปูพื้น & ตลุยโจทย์

รอบ GM-SP1 สอนสด
(online แบบ Live สด)
สามารถ ถาม ตอบได้เลย


อา. (10.30-16.30 น.
และ อ. - พฤ. (18.30-21.00 น.)

เริ่ม พ ที่ 1 ก.ค.-พฤ ที่ 9 กค.63

(เรียน 7 วัน ตามนี้น้าา
1) พุธ ที่ 1 ก.ค. เวลา 18.30-21.00 น. (2.5 ชม.)
2) พฤ. ที่ 2 ก.ค. เวลา 18.30-21.00 น. (2.5 ชม.)
3) ศ. ที่ 3 ก.ค. เวลา 18.30-21.00 น. (2.5 ชม.)

วันที่ ส. ที่ 4 ก.ค. และ วัน อา. ที่ 5 พ.ค.
หยุดไม่มีการเรียนนะคะ

4) จ. ที 6 ก.ค. วันหยุดชดเชยวันอาสาฯ
เวลา 10.30-16.30 น. (5 ชม.)
5) อ. ที่ 7 ก.ค. เวลา 18.30-21.00 น. (2.5 ชม.)
6) พุธ ที่ 8 ก.ค. เวลา 18.30-21.00 น. (2.5 ชม.)
7) พฤ. ที่ 9 ก.ค เวลา 18.30-21.00 น. (2.5ชม.)

คอร์สเดียวครบ ปูพื้น + ตลุยโจทย์

 
A. Weera &
A. Nith

 
4.  Private  (ส่วนตัว)

DVD&สอนสด

เลือกวัน-เวลาเรียนได้

เรียนที่สถาบัน

DVD (ปูพื้น) 16 ชม.=  9,400 บาท 
( ท่านเดียว หรือ ท่านแรก)
 
DVD (ปูพื้น) 16 ชม.& สอนสด 12 ชม. (ตลุยโจทย์) = 19,900 บ.

ท่านที่ 2 ขึ้นไป ชำระเพิ่มท่านละ 2,000 บ.

 
A. Weera &
A. Nith
5.
 
Private  (ส่วนตัว) สอนสด

เลือกวัน-เวลาเรียนได้

เรียนที่สถาบัน 
 
ค่าเรียน ท่านเดียว หรือท่านแรก
@ 20 ชม . = 19,900 บาท
@  30 ชม. = 28,400 บาท
 @ 40 ชม. = 35,900 บาท

ท่านที่ 2 ขึ้นไป ชำระเพิ่มท่านละ 2,000 บ.
 
A. Weera &
A. Nith
 

การรับรองผล

***รับรองผลทุกมหาวิทยาลัย
Cu-Best 350 คะแนน, Smart-II 600 คะแนน, นิด้าภาคปกติ = 550 คะแนน, /นิด้าภาคพิเศษ, ม.เกษตรฯ, ม.ศ.ว., วิทยาลัยการจัดการมหิดล, ม.อื่น ๆ ที่ไม่มีผลสอบให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือบัตรประจำตัวสอบของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ