คอร์ส GMAT (THAI) เพื่อสอบ Cu Best, Smart II, MBA NIDA, วิชาเฉพาะ 1,เฉพาะ 9 นิด้าภาคปกติ, MBA

คอร์ส GMAT (THAI) เพื่อสอบ Cu Best, Smart II, MBA NIDA, วิชาเฉพาะ 1,เฉพาะ 9 นิด้าภาคปกติ, MBA เกษตรฯ,

***รับรองผลทุกมหาวิทยาลัย
Cu-Best 350 คะแนน, Smart-II 600 คะแนน, นิด้าภาคปกติ = 550 คะแนน, /นิด้าภาคพิเศษ, ม.เกษตรฯ, ม.ศ.ว., วิทยาลัยการจัดการมหิดล, ม.อื่น ๆ ที่ไม่มีผลสอบให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือบัตรประจำตัวสอบของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ

วัตถุประสงค์

วิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ (GMAT) สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบเข้า ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ (MBA), และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทางบริหารธุรกิจ เช่น Management, MIS (Chula), เป็นต้น สำหรับผู้ต้องการสอบเข้า จุฬาฯ (CU-BEST), ธรรมศาสตร์, นิด้า, เกษตรฯ, รามคำแหง, มศว. ประสานมิตร, มหิดล เป็นต้น สอนโดย ทีมอาจารย์ผู้สอน GMAT Genius by The Bright Brain

เนื้อหาที่เรียน

- คณิตศาสตร์ทั่วไป
- วิเคราะห์บทความทางธุรกิจ
- การใช้เหตุผล / วิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ
- ความรู้ทั่วไปทางคณิตศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 30 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 8 - 12 คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 7,900 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน


ติดต่อ 
086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ

 ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>>  


คอร์ส GMAT เพื่อสอบ MBA ทุกมหาวิทยาลัย


2 (GMAT)
 
Sat & Sun (สอนสด)
10.00-17.00 น.

A. Weera & A. Nith
ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท 
(ราคาปกติ)


โปรโมรชั่น  รอบ GM -14
ลงทะเบียนก่อน 14 ต.ค. ลด 1,900 บ.
เหลือ 6,000 บ.
*ลงทะเบียน 15-27 ต.ค. ลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.

-----------------------------------------
 
กำหนดการสอบของ ม.อื่นๆ


-Cu-Best 4/62   สอบ อ. 17 พ.ย. 62
-Flex MBA นิด้า รอบ 1/63  พ.ย. 62 
-Smart II รอบ 4-5 /62 เดือน พ.ย., ธ.ค.

ดูรอบเรียนที่ทันสอบด้านล่างนะคะ

--------------------------------------

enlightenedรอบ GM14- เรียน ส.และ อา
(เวลา 10.00-17.00 น.) สอนสด
เริ่ม ส. 2 พ.ย. -  ส. 16 พ.ย. 62 

(เรียน ส.  2 พ.ย. (DVD ปูพื้น) +  + อา. 3 พ.ย. (สด) + ส. 9 พ.ย. (สด) + อา. 10 พ.ย.  (สด) +
ส. 16 พ.ย. 62 (สด) 

**ปูพื้นฐาน + ตลุยแนวข้อสอบจริง
 
A. Weera &
A. Nith
ท่านที่ต้องการสอบ วิชาเฉพาะ 1 และ วิชาเฉพาะ 9 นิด้าภาคปกติ 4/62 สอบวันที่ 14 ก.ย. 
สามารถลงเรียนเป็นคอร์ส ส่วนตัว ได้นะคะ
(โดยสามารถเลือกวันเวลา เรียนได้คะ)
 
4.  Private  (ส่วนตัว)

DVD&สอนสด

เลือกวัน-เวลาเรียนได้

เรียนที่สถาบัน

DVD (ปูพื้น) 16 ชม.=  9,400 บาท 
( ท่านเดียว หรือ ท่านแรก)
 
DVD (ปูพื้น) 16 ชม.& สอนสด 12 ชม. (ตลุยโจทย์) = 19,900 บ.

ท่านที่ 2 ขึ้นไป ชำระเพิ่มท่านละ 2,000 บ.

 
A. Weera &
A. Nith
5.
 
Private  (ส่วนตัว) สอนสด

เลือกวัน-เวลาเรียนได้

เรียนที่สถาบัน 
 ค่าเรียน ท่านเดียว หรือท่านแรก
@ 20 ชม . = 19,900 บาท
@  30 ชม. = 28,400 บาท
 @ 40 ชม. = 35,900 บาท

ท่านที่ 2 ขึ้นไป ชำระเพิ่มท่านละ 2,000 บ.
 
A. Weera &
A. Nith
 

การรับรองผล

***รับรองผลทุกมหาวิทยาลัย
Cu-Best 350 คะแนน, Smart-II 600 คะแนน, นิด้าภาคปกติ = 550 คะแนน, /นิด้าภาคพิเศษ, ม.เกษตรฯ, ม.ศ.ว., วิทยาลัยการจัดการมหิดล, ม.อื่น ๆ ที่ไม่มีผลสอบให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือบัตรประจำตัวสอบของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ