คอร์สติว ภาษาอังกฤษ & GMAT ทุกมหาวิทาลัย ทั้งในและต่างประเทศ

 

หลักสูตร-ตารางเรียน

สถาบัน เดอะ ไบรท์ เบรน
เปิดสอนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC, IELTS, KU-EPT, TU-GET, NIDA-TEAP, CU-TEP, CU-BEST, SMART-II, วิชาเฉพาะภาคปกติ นิด้า, Flex MBA นิด้า, English & GMAT (MBA) ทุกมหาวิทยาลัย, TOEFL, CMMU-TAP, Conver-Writing etc. “สอนสด กลุ่มเล็ก” “ เราได้รับการแต่งตั้งจาก IDP สมัครสอบ IELTS กับเราได้”

สถาบัน เดอะ ไบรท์ เบรน
ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมสอบของท่าน เนื่องจากการเรียนการสอนของทางสถาบันเป็นแบบสอนสด กลุ่มเล็ก และด้วยผลงานที่ผ่านมา รวมถึงการบอกกล่าวปากต่อปาก ทำให้รอบการเรียนของทางสถาบันไม่พอกับผู้สนใจ ดังนั้นท่านผู้สนใจกรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนนะคะ และทั้งนี้ สถาบันกราบขออภัย มา ณ. ที่นี้