CU-BEST

CU BEST

Updated   ข้อสอบ CU-BEST รอบ 3/63  ล่าสุด (วันที่ 2 ส.ค. 63) 
ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ   (ใช้เวลา 3 ชม.) 9.00-12.00 น.
สถานที่สอบ อาคารไชยสมบัติ 1-3 คณะพาณิชย์ฯ  จุฬา

ตัวอย่างข้อสอบ CU-BEST 3/63 (2 ส.ค. 63)  ล่าสุด ๆๆ
**พนักงานแผนกจัดซื้อ 200 คน พนักงานแผนกการตลาด 300 คน มีการแต่งงานข้ามแผนกจำนวน 15 คู่
หากสุ่มเลือกพนักงานมาแผนกละ 1 คน ความน่าจะเป็นที่จะได้พนักงานที่เป็นสามีและภรรยากัน มีค่าเท่าใด
**นายสมเลี้ยงหมาและแมว โดยนายสมใช้อาหารชนิดเดียวกันเพื่อเลี้ยงทั้งหมาและแมว ทั้งนี้ในการให้อาหาร 1 จาน หมาจะใช้เวลากิน 5 นาที ส่วนการให้อาหาร 1 จาน โดยให้หมาและแมวช่วยกันกิน จะใช้เวลา 2 นาที ดังนั้น ถ้าให้อาหาร 1 จาน โดยให้แมวกิน จะใช้เวลาเท่าไร

ข้อสอบ CU-BEST 

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่1 การวิเคราะห์ทางธุรกิจ  มี จำนวน 50 ข้อ
(ประกอบด้วยการวิเคราะห์เหตุผล 30 ข้อ 
และการวิเคราะห์บทความ 5 บทความ บทความละ 3-4 ข้อ จำนวน 20 ข้อ)

ส่วนที่2 คณิตศาสตร์  มีจำนวน 50 ข้อ
(ประกอบด้วย
การใช้เหตุผล 20 ข้อ
คณิตศาสตร์ 20 ข้อ
กราฟ และตาราง 10 ข้อ)

และมีเกณฑ์การคิดคะแนนคือ
1.หากตอบถูกจะได้ 5 คะแนน
2.ตอบผิดลบ 2 คะแนน
3.ตอบมากกว่า 1 ข้อ ติดลบ 5 คะแนน
4.ไม่ตอบ 0 คะแนน

  

ตารางติว  GMAT  (CU-BEST) 

 คอร์ส  รายละเอียด

(GMAT)-CU-BEST

สอนสด online
แบบ Live สด
ถาม ตอบได้เลย
(เรียนได้ทุกที่)

อา. (10.30-16.30 น.)


A. Weera


------------------
Pro รอบนี้ (งดร่วมโปรฯอื่น)
*ลงทะเบียน ก่อน 18 ต.ค. 63
ลด 1,000 บ. เหลือ 6,900 บ.

*ลงทะเบียน ตั้งแต่ 19-31 ต.ค.
ลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.

*ลงตั้งแต่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป
ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท (ราคาปกติ)

กำหนดการสอบของ ม.อื่นๆ

-Cu-Best 4/63 สอบ 29 พย. 63
-Flex MBA นิด้า รอบ 1/64 สอบ 29 พ.ย. 
-นิด้า วิชาเฉพาะ 1, 9 สอบ 16 ม.ค. 64
-Smart II รอบ 4-5 /63
เดือน พ.ย., ธ.ค. 63

ดูรอบเรียนที่ทันสอบด้านล่างนะคะ

----------------------


รอบ GM-ZA สอนสด
(เรียนได้ทุกที แบบ Live สด)
เปิดไมค์ -ถามตอบได้เลย
ด้วย App Zoom

เรียนทุกวันอาทิตย์ (10.30-16.30 น.)
(พัก 13.00-14.00 น.)

เรียน 1-22 พ.ย. 63

(เรียน 4 วันดังนี้
วัน อา. ที่ 1 & วัน อา. ที่ 8
วัน อา. ที่ 15 & วัน อา.ที 22 พ.ย. 63)


ปูพื้นฐาน + ตลุยแนวข้อสอบจริง

Private (ส่วนตัว) สอนสด

เลือกวัน-เวลาเรียนได้

มีเรียน 2 แบบ
1 แบบสอนสด เรียนที่สถาบัน
หรือ
2. แบบ Live สด ด้วย App Zoom
(เรียนที่ไหนก็ได้)

ค่าเรียน ท่านเดียว หรือท่านแรก
@ 20 ชม . = 19,900 บาท
@ 30 ชม. = 28,900 บาท
@ 40 ชม. = 36,900 บาท

ท่านที่ 2 ขึ้นไป
ชำระเพิ่มท่านละ 2,000 บ.

  รับรองผล  CU-BEST 350 คะแนน Up

หลังจากน้อง ๆ จบคอร์สแล้วไปสอบ Cu-Best  หากสอบไม่ถึง 350 คะแนน

น้องสามารถกลับมาเรียนในคอร์ส แบบ Live (สด) ได้
ภายใน 1 ปี นับจากวันแรกที่ลงทะเบียน  โดยชำระค่าค่าลงทะเบียนใหม่ 500 บาท/คอร์ส

สอบถามเพิ่มเติม Tel 0994653936, 0867864394
หรือ Line ID @thebrightbrain   

CU BEST คืออะไร

CU-BEST เป็นการสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT ซึ่งประกอบด้วยส่วนการวิเคราะห์ธุรกิจ คณิตศาสตร์ และข้อสอบวัดเชาวน์ปัญญา โดยมีการจัดสอบปีละ 4 ครั้ง สำหรับ CUBEST ภาษาไทย และ 2 ครั้ง สำหรับ CU BEST ภาษาอังกฤษ คะแนนสอบ CU-BEST มีอายุ 2 ปี สำหรับใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

สำหรับ CU-BEST (English) คือการสอบความถนัดทางธุรกิจเช่นเดียวกับ CU-BEST โดยรูปแบบคำถามจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อใช้สำหรับการสมัครสอบในหลักสูตร MBA-English Program โดยมีการจัดสอบปีละ 2 ครั้งผู้สมัครสามารถสมัครสอบจากทางเว็บไซต์ www.mbachula.info ทั้งนี้ การสมัครสอบใช้วิธีสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ และชำระเงินค่าสมัครผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส หลังจากที่สอบแล้วประมาณ 4 - 7 วัน ผู้สอบสามารถเข้ามาตรวจผลคะแนนได้ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ลงทะเบียนเช่นกัน และใช้ผลคะแนนที่ประกาศผ่านทางหน้าเว็บไซต์ส่งเป็นหลักฐานการสมัครได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอผลสอบในรูปกระดาษแจ้งผล

หลักสูตรที่ต้องใช้คะแนนสอบ CU-BEST ในการยื่นใบสมัคร ได้แก่ 

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ(Regular)
 • ลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น(Young Executive)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ(MS in IT)*
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(MS in Marketing)*
 • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต*
 • หลักสูตรบัญชีดุษฏีบัณฑิต*
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (MS in Logistics)*

(หมายเหตุ : สอบถามคะแนนขั้นต่ำที่สามารถสมัครได้ จากแต่ละหลักสูตรโดยตรง )
* สำหรับหลักสูตร MBA English Program จะต้องใช้ CU-BEST (English) เท่านั้น


วิธีการสมัครสอบ CU-BEST

 1. หลังจากกรอกใบสมัครออนไลน์แล้ว ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ มาที่หลักสูตรฯ
 2. ผู้สมัครสอบจะต้องนำใบ Pay-In ที่สั่งพิมพ์หลังจากการสมัครแล้วไปชำระค่าสมัครสอบที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (หรือใน7-11) ทุกสาขา ภายในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร โดยก่อนจะชำระเงิน ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบน Pay In Formด้วย
 3. เมื่อชำระเงินแล้ว ผู้สมัครสามารถเข้ามาเช็คสถานะการสมัครได้ ประมาณ 2-3 วันหลังจากชำระเงินจากในเว็บที่สมัคร โดยทำการ log-in เข้าไปดูสถานะในระบบ (หลักสูตรจะไม่ส่งบัตรสอบไปให้ ผู้สอบจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงในวันเข้าสอบ)
 4. ตรวจสอบวันที่ประกาศผังสอบ โดยในวันนั้น ให้เข้าระบบเพื่อดูเลขประจำตัวสอบ จากหน้าเดียวกันกับที่ได้ดูสถานะในระบบ และเปรียบเทียบสถานที่สอบ จากผังสอบที่ประกาศเอาไว้
 5. ในวันสอบ ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการเข้าสอบเท่านั้น (ไม่มีการอนุโลม ในกรณีบัตรหาย หรือกรณีใดๆทั้งสิ้น)
 6. หลังจากสอบเสร็จประมาณ 4 - 7 วัน ผู้สมัครสามารถ log-in เข้าระบบที่เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์เพื่อเช็คคะแนนสอบได้ทันที สำหรับผลสอบตัวจริง จะส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้สมัครกรอกไว้ในเว็บไซต์

จะพบลิงค์เพื่อไปยังหน้าหลักของระบบการสมัครสอบ CUBEST online ในการเข้าใช้ครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนก่อน สำหรับผู้ที่เคยสมัครสอบหรือ ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าระบบได้ทันที ในการสมัครสอบ ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครในเมนู “ข้อมูลส่วนบุคคล” ให้ครบถ้วน เมื่อถึงกำหนดสมัครสอบตามกำหนดการ ให้ไปที่เมนู “ใบสมัคร” จะพบรายละเอียดของการสมัครสอบในรอบนั้นๆ


ค่าสมัครสอบ

ค่าสมัครสอบ CU BEST (ไทย) 700 บาท
ค่าสมัครสอบ CU BEST (Eng) 1,000 บาท


ข้อสอบ CU-BEST

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่1 การวิเคราะห์ทางธุรกิจ
ส่วนที่2 คณิตศาสตร์

และมีเกณฑ์การคิดคะแนนคือ
1.หากตอบถูกจะได้ 5 คะแนน
2.ตอบผิดลบ 2 คะแนน
3.ตอบมากกว่า 1 ข้อ ติดลบ 5 คะแนน
4.ไม่ตอบ 0 คะแนน

ตัวอย่างข้อสอบวิเคราะห์ทางธุรกิจ
บริษัทวิจัยข้อมูลของธุรกิจด้านไอที รายงานว่า ในปีที่ผ่านมา ตลาดสินค้าคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์พีซีแบบตั้งโต๊ะ และแบบโน๊ตบุ๊ก มีการเติบโตขึ้น 11.8% โดยในส่วนของตลาด คอมพิวเตอร์พีซีแบบตั้งโต๊ะมียอดขายอยู่ที่ 916,761 เครื่อง ซึ่งเป็นปีแรกที่ตลาดคอมพิวเตอร์พีซีแบบตั้งโต๊ะ มีอัตราการเติบโตของยอดขายลดลง 2.9% ในขณะที่ตลาดคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ก มีอัตราการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้น 1.6% โดยมียอดขายอยู่ที่ 243,898 เครื่อง

ข้อใดถูกตามข้อความข้างต้น :

(1) ผลจากการวิจัยพบว่าธุรกิจด้านไอทีโตขึ้น 11.8% ในปีที่ผ่านมา
(2) ตลาดคอมพิวเตอร์พีซีแบบตั้งโต๊ะมียอดขายลดลง 2.9%
(3) ยอดขายพีซีแบบตั้งโต๊ะลดลง ในขณะที่ยอดขายโน๊ตบุ๊กเพิ่มขึ้น
(4) โดยรวมแล้ว ตลาดคอมพิวเตอร์มียอดขายลดลงเป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมา
(5) ยอดขายคอมพิวเตอร์ทั้งตลาด รวมเป็น 1,160,659 เครื่องในปีที่ผ่านมา

เฉลย ตอบข้อ (5)

 

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์
คำถามข้างล่างนี้ประกอบด้วยคำถาม 1 คำถาม และประโยค 2 ประโยค ท่านต้องตัดสินใจว่าข้อมูลใน 2 ประโยคนั้นเพียงพอที่จะตอบคำถามหรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ให้มา รวมทั้งความรู้ทางคณิตศาสตร์ของท่าน

ตัวอย่าง : จากจำนวนบัณฑิต 500 คนที่จบไปจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีบัณฑิตหญิงกี่คนที่รับราชการ
(1) 60% ของบัณฑิตที่จบไปจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเป็นผู้ชาย
(2) 30% ของบัณฑิตหญิงที่จบไปทำงานรับราชการ
จากคำถาม จงพิจารณาความเพียงพอของข้อมูลว่าตรงกับ ทางเลือกข้อใด

ข้อ1. ประโยคแรกอย่างเดียวเพียงพอที่จะตอบคำถาม แต่ประโยคที่สองอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะตอบคำถาม
ข้อ2. ประโยคที่สองอย่างเดียวเพียงพอที่จะตอบคำถาม แต่ประโยคแรกอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะตอบคำถาม
ข้อ3. ประโยคแรก และประโยคที่สอง รวมกันจึงจะเพียงพอที่จะตอบคำถาม
ข้อ4. ประโยคแรก หรือประโยคที่สองอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงพอที่จะตอบคำถาม
ข้อ5. ประโยคแรก และประโยคที่สองรวมกันแล้วยังไม่เพียงพอที่จะตอบคำถาม จะต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมจึงจะตอบคำถามได้

เฉลย ตอบข้อ (3)

 

 


คะแนนรวมและส่วนประกอบของข้อสอบ


 คะแนน(ข้อ) วิเคราห์ธุรกิจ คณิตศาสตร์  รวม
500 (100) 250 (50) 250 (50) 500

 

 

กำหนดการสอบ CU-BESTคณิตศาสตร์แนว GMAT และวิเคราะห์ธุรกิจ
ประจำปี 2563

 

ตารางการจัดสอบ CU-BEST ประจำปี 2563

ครั้งที่เริ่มรับสมัคร
ONLINE
  ปิดรับสมัครประกาศเลขที่สอบ
และผังที่นั่ง
(บนหน้าประกาศ
ที่หน้าแรก)
วันสอบเวลา
1/2563 15 พ.ย. 62 20 ก.พ. 63 23 ก.พ. 63 1 มี.ค. 63 9-12 น.
2/2563 1 มี.ค. 63 11 พ.ค. 63 18 พ.ค. 63 24 พ.ค. 63
ไม่มีการสอบ
9-12 น.
3/2563
(รอบพิเศษ)
15 พ.ค. 63 8 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 จัดสอบรอบพิเศษ
2 ส.ค. 63
9-12 น.
4/2563 1 ก.ย. 63 15 พ.ย. 63 23 พ.ย. 63 29 พ.ย. 63 9-12 น.

ผลคะแนนสอบที่มีวันสอบใกล้เคียงและไม่เกินไปกว่าวันสุดท้ายของกำหนดการรับสมัคร สามารถใช้ยื่นสมัครสอบในรอบนั้นๆได้ เช่น
วันสอบตรงกับวันที่  1 มี.ค. 63
แสดงว่าสามารถใช้ผลคะแนนสมัครสอบในหลักสูตรที่เปิดรับสมัครออนไลน์ถึงวันที่  8 มี.ค. 2563 ได้

 

 

CU-BEST(English) Schedule for 2018


ROUNDAPPLICATION PERIODANNOUNCE ID-TEST 
AND PLACE
EXAM DATETIME
1/2018 Jan1-Feb25, 2018 Feb28, 2018 March4, 2018 9-12pm
2/2018 Oct1-Dec10, 2018 Dec17, 2018 Dec23, 2018 9-12pm

 

 

 

 

CUBEST(Eng)1/2018 is available for apply to MBA English Program #13 for academic year 2018

[ From Year 2018, Application Fee of CU-BEST(English) will increasing to 1,200 Bahts ]

 

คลิก >>>>>  แนวข้อสอบCU BEST