โปรโมชั่น-การชำระเงิน

สถาบัน เดอะ ไบรท์ เบรน
เปิดสอนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC, IELTS, KU-EPT, TU-GET, NIDA-TEAP, CU-TEP, CU-BEST, SMART-II, วิชาเฉพาะภาคปกติ นิด้า, Flex MBA นิด้า, English & GMAT (MBA) ทุกมหาวิทยาลัย, TOEFL, CMMU-TAP, Conver-Writing etc. “สอนสด กลุ่มเล็ก” “ เราได้รับการแต่งตั้งจาก IDP สมัครสอบ IELTS กับเราได้”

สถาบัน เดอะ ไบรท์ เบรน
ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมสอบของท่าน เนื่องจากการเรียนการสอนของทางสถาบันเป็นแบบสอนสด กลุ่มเล็ก และด้วยผลงานที่ผ่านมา รวมถึงการบอกกล่าวปากต่อปาก ทำให้รอบการเรียนของทางสถาบันไม่พอกับผู้สนใจ ดังนั้นท่านผู้สนใจกรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนนะคะ และทั้งนี้ สถาบันกราบขออภัย มา ณ. ที่นี้


 

การชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน 

1. ชำระเงินที่สถาบันฯ ด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

2. โอนเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ATM หรือทาง mobile banking หรือ
internet banking พร้อมเก็บรูปสลิปหลักฐานการโอนไว้ และนำมาแสดงในวันเริ่มเรียน3. ชำระผ่านบัตรเครดิต ทางระบบ online

3.1 ชำระผ่านทาง Website thebrightbrain.ac.th (PayPal)
3.2 ชำระผ่านทาง Facebook

 

แจ้งการชำระเงิน
รบกวนแจ้งข้อมูล และยืนยันการชำระเงิน ได้ที่
1. Line@ : @thebrightbrain
หรือ 2. Inbox Facebook 

โดยแจ้งรายละเอียด ตามนี้นะคะ
1. ชื่อ-นามสกุล 
2. เบอร์โทรติดต่อกลับ
3. วิชา - รอบเรียน
4. แนบรูปสลิปหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ : กรุณาสอบถามวิชาเรียนและวันเวลาเรียนก่อนชำระเงิน

ระเบียบการลงทะเบียน และเงื่อนไขการคืนเงิน
(Registration Regulation & Refundable Policy)
1. สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี (ยกเว้นคอร์สที่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้เท่านั้น)
2. ทุกหลักสูตร ทั้งสอนสดและ DVD ขาดเรียนถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นมาเรียนแทนได้

** ทุกหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตามความเหมาะสม **
*** สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***